KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:13
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
-768.806 16.025.220 -15.256.414
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.706.474 -34.706.474 -34.706.474
Dönem Karı (Zararı)
-34.706.474 -34.706.474 -34.706.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 500.000 -500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 114.724.059 1.533.376 1.107.177 -81.270.048 -34.706.474 51.160.044 51.160.044
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.606 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Transferler
-89.219.008 89.219.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -19.929.886 -25.917.270 -25.917.270
Dönem Karı (Zararı)
-19.929.886 -19.929.886 -19.929.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -5.987.384 -5.987.384
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.606 -5.987.384 1.107.177 -171.257.862 -19.929.886 39.394.770 39.394.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.656.283 -20.903.025
Dönem Karı (Zararı)
-19.929.886 -34.706.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.987.959 42.784.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 15.482.492 10.594.376
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
543.737 967.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-145.256 967.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
671.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 32.710.574 22.270.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.808 22.306.054
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 32.712.382 -35.270
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.777.784 16.548.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.676.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.676.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.520.720 -7.596.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-329.775 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-329.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.714.356 -28.972.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.379.467 10.385.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.379.467 10.385.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.642.094 1.126.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.642.094 1.126.115
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.046.247 -16.021.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.216.742 16.611.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.784.356 -75.689.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.784.356 -75.689.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.319.518 950.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.580.483 -5.090.785
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.580.483 -5.090.785
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.586.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.124.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.800.377 3.631.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.800.377 3.631.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.656.283 -20.894.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.329.005 -11.243.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 819.533 440.303
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 819.533 440.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.148.538 -11.719.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.148.538 -11.719.156
Alınan Faiz
11 35.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.938.956 31.042.408
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.209.069 99.700.118
Kredilerden Nakit Girişleri
4 113.209.069 99.700.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.224.702 -53.726.103
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -120.224.702 -53.726.103
Ödenen Faiz
-22.045.411 -14.931.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.046.332 -1.104.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.046.332 -1.104.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.566.888 3.363.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.520.556 2.258.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.520.556 3.566.888
Ticari Alacaklar
135.294.739 95.915.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.460.083 1.110.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
133.834.656 94.804.319
Diğer Alacaklar
5.778.305 2.872.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.778.305 2.872.979
Stoklar
225.254.935 212.208.688
Peşin Ödenmiş Giderler
25.452.141 31.668.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 679.419 654.410
Diğer Dönen Varlıklar
11.332.359 6.741.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.332.359 6.741.036
ARA TOPLAM
406.312.454 353.628.157
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
406.803.654 354.119.357
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
2.198.735 2.461.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.198.735 2.461.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.928 25.214
Maddi Duran Varlıklar
6 245.263.120 249.063.153
Arazi ve Arsalar
54.091.340 54.091.340
Binalar
67.773.181 68.964.950
Tesis, Makine ve Cihazlar
74.479.643 74.045.746
Taşıtlar
97.628
Mobilya ve Demirbaşlar
21.934.204 22.802.586
Özel Maliyetler
26.811.794 29.158.531
Yapılmakta Olan Yatırımlar
75.330
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.569.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.224.353 22.242.896
Diğer Haklar
3.694.353 4.712.896
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.416.741
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
313.167.696 283.263.188
TOPLAM VARLIKLAR
719.971.350 637.382.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 68.686.226 94.575.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.686.226 94.575.077
Banka Kredileri
4 68.686.226 94.575.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.245.305 119.879.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.245.305 119.879.404
Banka Kredileri
4 119.245.305 119.879.404
Ticari Borçlar
153.531.767 139.747.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
153.531.767 139.747.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.560.332 5.240.814
Diğer Borçlar
31.489.680 57.870.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 30.544.647 56.726.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
945.033 1.143.164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.507.954 42.094.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.507.954 42.094.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.374.930 10.693.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.803.709 3.800.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 7.571.221 6.892.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
204.171 210.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
204.171 210.831
ARA TOPLAM
430.600.365 470.311.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.600.365 470.311.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 244.140.942 161.800.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 244.140.942 161.800.015
Banka Kredileri
4 244.140.942 161.800.015
Diğer Borçlar
1.511.205 711.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.511.205 711.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.324.068 4.455.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.545.291 2.531.099
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.778.777 1.924.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 3.792.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.976.215 170.759.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
680.576.580 641.070.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.394.770 -3.687.960
Ödenmiş Sermaye
269.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.690.771 116.690.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.690.771 116.690.771
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
115.492.865 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.197.906 1.197.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.880.207 1.107.177
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.987.384
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.107.177 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-171.257.862 -82.038.854
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.929.886 -89.219.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.394.770 -3.687.960
TOPLAM KAYNAKLAR
719.971.350 637.382.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
302.709.442 274.015.147 168.185.659 151.405.830
Satışların Maliyeti
-205.011.515 -192.377.783 -108.544.382 -109.706.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.697.927 81.637.364 59.641.277 41.699.619
BRÜT KAR (ZARAR)
97.697.927 81.637.364 59.641.277 41.699.619
Genel Yönetim Giderleri
9 -12.409.460 -15.193.880 -6.703.318 -7.295.732
Pazarlama Giderleri
9 -52.729.143 -62.973.559 -28.301.082 -35.767.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -1.895.589 -1.546.080 -1.082.953 -693.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 19.867.204 20.592.898 10.685.282 12.625.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -25.045.212 -15.403.439 -19.546.891 -9.341.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.485.727 7.113.304 14.692.315 1.227.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
329.775 476.380 66.572 473.940
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-236.032 -236.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.815.502 7.353.652 14.758.887 1.465.202
Finansman Gelirleri
t pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 -0,00070000 -0,00050000 -0,00200000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 -0,00070000 -0,00050000 -0,00200000 -0,00100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 334.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
417.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 -83.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.987.384 -3.051.721
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.987.384 -3.051.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.987.384 0 -3.051.721 334.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.917.270 -34.706.474 -12.346.408 -20.420.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-25.917.270 -34.706.474 -12.346.408 -20.420.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781869


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2503 Değişim: 0,80%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,6865 Değişim: 0,29%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
496,62 Değişim: -1,01%
Düşük 496,00 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.