KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:04
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.556 -126.097.200 -126.072.644 -126.072.644
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -133.251 5.056.295 297.912.921 -126.097.200 754.513.343 0 754.513.343
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.698 5.721.767 5.785.465 5.785.465
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -159.071 5.056.295 301.846.450 5.721.767 889.984.768 0 889.984.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.960.501 42.330.797
Dönem Karı (Zararı)
5.721.767 -126.097.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.798.747 173.689.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 162.711
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
295.930 -1.792.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
295.930 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.792.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 38.651.490 15.595.548
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.851.327 130.940.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 24.676.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 24.676.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.107.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.107.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.464.437 -4.826.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.964.334 -3.080.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.295 -8.537.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.919.066 6.791.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.386.803 3.813.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.532.263 2.978.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.984.951 42.766.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.450 -435.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-165.873 7.882.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.006 -204.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.006 -204.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 10.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -96.867 -2.512.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.088.688 -51.450.516
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-255.251 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.251 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.219.852 -35.653.706
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.219.852 -35.653.706
Ödenen Faiz
-46.566.476 -16.200.100
Alınan Faiz
6.952.891 403.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.705.940 -1.236.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.705.940 -1.236.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.491 8.991.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.322.431 7.754.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.323.390 1.617.554
Ticari Alacaklar
14.585.985 10.621.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,25 11.363.286 2.571.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.222.699 8.049.977
Diğer Alacaklar
31.762 1.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.762 1.725
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.005.748 533.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 303.785 240.031
Diğer Dönen Varlıklar
13 24.761.269 24.975.187
ARA TOPLAM
46.011.939 37.989.729
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.011.939 37.989.729
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.775.878.901 1.775.782.034
Maddi Duran Varlıklar
597.068 528.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.524 119.408
Peşin Ödenmiş Giderler
7 705.178 565.787
Diğer Duran Varlıklar
13 14.360 20.885.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.777.315.031 1.797.880.768
TOPLAM VARLIKLAR
1.823.326.970 1.835.870.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 20.136.345 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 103.256.354 93.384.660
Ticari Borçlar
37.505.765 37.996.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 34.315.131 33.917.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.190.634 4.078.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 61.539 51.743
Diğer Borçlar
178.995 238.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 178.995 238.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 21.672.618 2.787.577
Kısa Vadeli Karşılıklar
586.378 381.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 586.378 381.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.866.980 270.837
ARA TOPLAM
185.264.974 135.111.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.264.974 135.111.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 743.876.946 815.214.647
Diğer Borçlar
842.001 759.243
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 842.001 759.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.024.493 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.788 330.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 333.788 330.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
748.077.228 816.304.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
933.342.202 951.415.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
889.984.768 884.454.554
Ödenmiş Sermaye
15 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -4.239.836 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-159.071 -222.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.071 -222.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.071 -222.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
301.846.450 297.912.921
Net Dönem Karı veya Zararı
5.721.767 3.933.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
889.984.768 884.454.554
TOPLAM KAYNAKLAR
1.823.326.970 1.835.870.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 104.282.355 71.150.696 37.986.115 26.019.895
Satışların Maliyeti
16 -12.339.548 -11.331.889 -4.258.082 -3.596.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.942.807 59.818.807 33.728.033 22.423.192
BRÜT KAR (ZARAR)
91.942.807 59.818.807 33.728.033 22.423.192
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.846.726 -4.218.803 -1.679.369 -1.113.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 278.794 1.865.953 81.390 1.293.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.549.279 -32.035.427 -3.757.656 -2.264.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.825.596 25.430.530 28.372.398 20.338.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.825.596 25.430.530 28.372.398 20.338.016
Finansman Gelirleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3112 Değişim: 0,28%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7266 Değişim: 0,47%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7417
Açılış: 9,6809
500,78 Değişim: 0,68%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 501,45
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.