KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 22:00

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.040.677.048 800.295.112
Satışların Maliyeti
21 -518.658.672 -455.093.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
522.018.376 345.201.780
BRÜT KAR (ZARAR)
522.018.376 345.201.780
Genel Yönetim Giderleri
22 -92.408.761 -68.745.707
Pazarlama Giderleri
22 -148.395.640 -117.878.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -35.783.934 -28.830.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 48.479.653 22.704.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.673.492 -7.119.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
277.236.202 145.332.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 551.139 10.195.637
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -754.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
277.787.341 154.773.487
Finansman Giderleri
26 -121.817.774 -60.193.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.969.567 94.579.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.608.450 -2.037.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.839.235 -904.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.769.215 -1.132.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.361.117 92.542.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.361.117 92.542.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.361.117 92.542.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00680000 0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar 28 0,00680000 0,00460000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.078 -205.008 92.542.675 92.242.589 92.242.589
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.222.418 3.222.418 3.222.418
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.984.558 -250.298 136.361.117 138.095.377 138.095.377
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.753.960 136.361.117 746.407.897 746.407.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.983.784 110.844.831
Dönem Karı (Zararı)
136.361.117 92.542.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
326.687.697 136.084.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 34.893.326 30.887.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.018.027 22.172.083
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 1.298.137 -1.918.933
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -211.502 -1.859.774
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 52.931.392 25.950.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.688.618 48.557.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 22.639.400 12.141.175
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.816.813 3.284.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 35.232.405 33.132.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.736.953 48.494.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.128.919 -5.008.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 108.865.872 53.503.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 19.608.450 2.037.073
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-8.761.095 -9.329.590
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-551.139 -9.441.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -551.139 -9.441.305
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
64.068.902 5.866.521
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.014.345 -3.160.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-284.952.999 -83.429.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.971.290 -78.383.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
172.715 -7.164.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.144.005 -71.218.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.311.981 1.828.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.311.981 1.828.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.528.259 -27.418.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.944.670 -10.677.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.673.922 21.104.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.031.816 978.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.642.106 20.125.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.176.717 991.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.322.735 295.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.322.735 295.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.151.635 3.680.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.865.104 5.148.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.747.515 3.455.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.117.589 1.692.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.095.815 145.197.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -18.979.755 -10.053.521
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -28.132.276 -24.299.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-156.963.627 -113.203.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
600.939 16.706.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 600.939 16.706.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.105.130 -126.005.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -69.760.130 -77.838.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -89.345.000 -48.166.937
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.317.579 -7.779.319
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -5.317.579 -7.779.319
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 6.858.143 3.874.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.536.516 52.857.113
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.129.699.805 890.923.485
Kredilerden Nakit Girişleri
985.232.680 890.923.485
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
144.467.125 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-985.393.640 -805.493.680
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-854.624.049 -790.551.535
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-130.769.591 -14.942.145
Ödenen Faiz
-81.959.186 -37.480.729
Alınan Faiz
24 7.189.537 4.908.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.556.673 50.498.770
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-250.298 -205.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.306.375 50.293.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.723.146 27.429.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.029.521 77.723.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
136.361.117 92.542.675
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.984.558 -95.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.544.305 -118.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -559.747 23.770
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-250.298 -205.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
-250.298 -205.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.734.260 -300.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.095.377 92.242.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.095.377 92.242.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 121.115.624 77.869.867
Ticari Alacaklar
7 404.061.560 292.032.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.620.379 11.793.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
392.441.181 280.239.253
Diğer Alacaklar
8 474.273 460.429
Stoklar
9 375.439.716 215.644.519
Peşin Ödenmiş Giderler
10 37.676.273 22.731.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 157.381 23.362.521 12.379.890
ARA TOPLAM
962.287.348 621.511.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
962.287.348 621.511.152
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 401.535.401 364.827.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
273.764.900 240.294.847
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 271.982.169 238.512.116
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.190.986 19.873.407
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.661.694 9.899.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
706.152.981 634.895.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.668.440.329 1.256.406.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 307.211.508 85.579.373
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 135.655.554 211.358.682
Ticari Borçlar
7 85.699.382 67.025.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.713.990 3.682.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.985.392 63.343.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.339.968 9.516.685
Diğer Borçlar
8 2.493.842 1.171.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.493.842 1.171.107
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.777.379 1.588.006
Ertelenmiş Gelirler
10 3.229.696 7.381.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 897.933 335.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.851.048 33.333.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 25.384.459 24.022.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.466.589 9.311.284
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.944.017 1.446.889
ARA TOPLAM
584.100.327 418.736.092
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
584.100.327 418.736.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 284.710.473 191.355.369
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 31.755.886 20.174.443
Ertelenmiş Gelirler
10 926.511 1.926.675
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.539.235 19.124.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 20.539.235 19.124.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.932.105 232.580.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
922.032.432 651.316.767
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
746.407.897 605.090.102
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.670.933 -6.655.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -6.655.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -6.655.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-696.642 -446.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
-696.642 -446.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
121.753.960 25.988.867
Net Dönem Karı veya Zararı
136.361.117 92.542.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
746.407.897 605.090.102
TOPLAM KAYNAKLAR
1.668.440.329 1.256.406.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746586


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.