KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 19:27
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-702.936 -422.989 -1.125.925 0 -1.125.925
Dönem Karı (Zararı)
11.735 11.735 0 11.735
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.419.187 -1.561.602 960.423 -13.749.526 11.735 68.802.442 68.802.442
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.935 -572.635 754.028 -340.452 0 -340.452
Dönem Karı (Zararı)
15.145.013 15.145.013 0 15.145.013
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.723.273 -2.219.987 -570.643 960.423 -5.463.098 15.145.013 0 90.297.206 0 90.297.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.843.065 2.321.300
Dönem Karı (Zararı)
15.145.013 11.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.145.013 11.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.659.799 1.943.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 18.804.861 3.709.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.933.096 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.933.096 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
653.632 -1.151.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 594.170 83.068
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 59.462 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -2.461.988
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 1.227.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.080.811 -1.227.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 -310.452
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.282.510 -2.944.022
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 798.301 2.026.626
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 -101.907 1.880.771
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 0 47.789
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-212.674 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -212.674 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.200.487 -1.206.296
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.200.487 -1.206.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 568.659 22.954
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -132.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.038.253 366.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.341.114 -32.325.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.444.860 -32.628.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.103.746 303.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.010 -4.910.181
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -4.816.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -28.010 -93.853
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 997.802 -13.541.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.205.089 -1.899.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.341.915 30.717.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 167.810 6.470.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.174.105 24.247.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 392.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.550.512 786.204
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.705.100 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 845.412 786.204
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -277.763 23.116.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.971.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 -1.971.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.843.065 2.321.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.615.720 -4.180.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.040 37.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 26.040 37.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.641.760 -4.217.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.567.106 -3.850.370
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -74.654 -366.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.178.786 -5.526.920
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.428.714 47.797.100
Kredilerden Nakit Girişleri
36 19.428.714 47.797.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.083.263 -49.380.368
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -12.083.263 -49.380.368
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -18.541.404 0
Ödenen Faiz
29 -982.833 -3.943.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.048.559 -7.385.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 23.048.559 -7.385.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 320.860 8.888.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 23.369.419 1.502.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 23.369.419 320.860
Ticari Alacaklar
7 33.281.573 23.758.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.679.730 18.741.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.601.843 5.017.159
Diğer Alacaklar
9 2.686.174 2.892.512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.444.588 2.659.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 241.586 233.026
Stoklar
10 166.347.809 167.345.611
Peşin Ödenmiş Giderler
5.268.507 4.693.842
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 16.729 16.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.251.778 4.677.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 1.149.460 3.798
Diğer Dönen Varlıklar
900.046 969.159
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 900.046 969.159
ARA TOPLAM
233.002.988 199.984.358
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.775.265 202.756.635
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 244.944 225.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 244.944 225.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.643.934 10.443.447
Maddi Duran Varlıklar
14 52.024.398 53.559.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 68.050.647 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 703.666 811.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 7.198.090 3.746.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.589.891 76.511.081
TOPLAM VARLIKLAR
383.365.156 279.267.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.330.949 4.995.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.330.949 4.995.324
Banka Kredileri
36 24.384.950 4.975.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.906.911 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.088 19.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.725.303 32.386.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.725.303 32.386.507
Banka Kredileri
36 31.725.303 32.386.507
Ticari Borçlar
7 116.669.372 103.110.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 28.553.383 21.451.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 88.115.989 81.659.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.785.283 5.149.555
Diğer Borçlar
9.697.622 9.884.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.409.336 4.806.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.288.286 5.078.602
Türev Araçlar
37 731.594 1.698.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.384.885 5.662.648
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 3.561.004 3.929.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.823.881 1.733.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 1.570.587 214.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.396.300 4.058.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.675.794 2.397.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.720.506 1.661.044
ARA TOPLAM
224.291.895 167.161.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.291.895 167.161.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.751.449 27.486.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 55.751.449 27.486.005
Banka Kredileri
15.081.114 27.486.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.670.335 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.695.243 5.437.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.695.243 5.437.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 7.329.363 3.690.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.776.055 36.613.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.067.950 203.774.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.297.206 75.492.735
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.503.286 26.597.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.503.286 26.597.856
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 27.723.273 28.245.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.219.987 -1.647.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-570.643 -1.324.671
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-570.643 -1.324.671
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -570.643 -1.324.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -5.463.098 -13.841.654
Net Dönem Karı veya Zararı
26 15.145.013 8.378.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.297.206 75.492.735
TOPLAM KAYNAKLAR
383.365.156 279.267.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 303.117.119 248.177.776 112.624.733 91.832.414
Satışların Maliyeti
27 -188.160.494 -126.825.006 -79.084.560 -37.742.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.956.625 121.352.770 33.540.173 54.090.273
BRÜT KAR (ZARAR)
114.956.625 121.352.770 33.540.173 54.090.273
Genel Yönetim Giderleri
28 -12.357.838 -11.335.746 -4.241.104 -4.732.481
Pazarlama Giderleri
28 -69.788.240 -78.485.242 -23.991.594 -27.997.145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.196.051 -1.701.710 -219.937 -573.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 26.611.202 37.232.735 7.221.204 19.858.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -23.461.956 -21.640.818 -1.684.215 -13.362.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.763.742 45.421.989 10.624.527 27.282.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 60.471 0 4.878 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.200.487 1.206.296 1.446.865 601.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.024.700 46.628.285 12.076.270 27.883.667
Finansman Gelirleri
31 3.517.353 3.480.693 2.584.271 2.735.501
Finansman Giderleri
31 -22.625.923 -50.074.289 -5.888.235 -31.948.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.916.130 34.689 8.772.306 -1.328.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.771.117 -22.954 -552.436 911.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.570.587 0 -432.220 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -200.530 -22.954 -120.216 911.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,30770000 0,00020000 0,16700000 -0,00850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.094.570 -1.125.925 -338.812 -332.815
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -586.444 -776.971 -195.481 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -734.148 -542.294 -211.326 -203.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
226.022 193.340 67.995 66.304
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 64.509 74.035 21.503 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 161.513 119.305 46.492 44.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-570.643 0 -570.643 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-731.594 0 -731.594 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -731.594 0 -731.594 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
160.951 0 160.951 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 160.951 0 160.951 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.665.213 -1.125.925 -909.455 -332.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.479.800 -1.114.190 7.310.415 -750.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.479.800 -1.114.190 7.310.415 -750.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.213 Değişim: 0,60% Hacim : 20.863 Mio.TL Son veri saati : 17:35
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8729 Değişim: -0,07%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3208 Değişim: 0,49%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
481,63 Değişim: -0,14%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,46
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.