***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2018 - 21:16

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.436 0 0 3.436 1.070.752 -361.558 -821.562 -112.368 0 0 1.304.364 1.195.432 0 1.195.432
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 54.342 -15.371 621.008 659.979 2.843.439 -821.680 -2.099.115 -77.356 7.760.118 1.245.272 1.304.364 14.285.545 0 14.285.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
87.927.095 116.856.433 204.783.528
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.752.821 20.926.151 32.678.972
Teminat Mektupları
11.736.241 14.965.976 26.702.217
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 92.434 171.455
Diğer Teminat Mektupları
11.657.220 14.873.542 26.530.762
Banka Kredileri
7.620 245.033 252.653
İthalat Kabul Kredileri
7.620 245.033 252.653
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.952 2.713.098 2.719.050
Belgeli Akreditifler
5.952 1.650.010 1.655.962
Diğer Akreditifler
0 1.063.088 1.063.088
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.008 3.002.044 3.005.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.035.399 9.831.265 46.866.664
Cayılamaz Taahhütler
35.671.000 9.831.265 45.502.265
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.129.574 5.566.731 7.696.305
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.912.456 0 11.912.456
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.678.046 0 2.678.046
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.996 0 1.996
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.852.510 0 18.852.510
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.439 0 4.439
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
91.979 4.264.534 4.356.513
Cayılabilir Taahhütler
1.364.399 0 1.364.399
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.363.840 0 1.363.840
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
39.138.875 86.099.017 125.237.892
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.138.875 86.099.017 125.237.892
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.700.816 10.172.651 15.873.467
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.945.163 5.973.736 7.918.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.755.653 4.198.915 7.954.568
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.509.505 57.777.688 77.287.193
Swap Para Alım İşlemleri
2.210.942 21.375.408 23.586.350
Swap Para Satım İşlemleri
9.998.563 12.849.293 22.847.856
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.650.000 11.776.494 15.426.494
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.650.000 11.776.493 15.426.493
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
13.928.554 14.752.736 28.681.290
Para Alım Opsiyonları
6.786.277 7.481.864 14.268.141
Para Satım Opsiyonları
7.142.277 7.132.016 14.274.293
Faiz Alım Opsiyonları
0 69.428 69.428
Faiz Satım Opsiyonları
0 69.428 69.428
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.395.942 3.395.942
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
526.139.292 146.504.519 672.643.811
EMANET KIYMETLER
91.547.987 4.779.921 96.327.908
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
89.931.519 3.714.759 93.646.278
Tahsile Alınan Çekler
496.699 824.320 1.321.019
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.119.769 128.427 1.248.196
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 112.415 112.415
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
434.338.857 140.615.452 574.954.309
Menkul Kıymetler
2.997.134 14.823 3.011.957
Teminat Senetleri
301.873.592 55.178.802 357.052.394
Emtia
17.094.251 7.953.337 25.047.588
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
81.918.460 45.779.503 127.697.963
Diğer Rehinli Kıymetler
30.455.420 31.688.987 62.144.407
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
252.448 1.109.146 1.361.594
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
614.066.387 263.360.952 877.427.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.304.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-108.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.436
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-112.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.070.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-464.355
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-18.485
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.034.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
334.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.195.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 6.394.014 0 3.410.030 0
Kredilerden Alınan Faizler
5.625.395 0 3.014.752 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
79.739 0 43.307 0
Bankalardan Alınan Faizler
68.435 0 42.609 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.755 0 2.104 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
567.817 0 284.474 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.554 0 7.577 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
323.907 0 160.870 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
233.356 0 116.027 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
49.873 0 22.784 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.865.790 0 -2.086.656 0
Mevduata Verilen Faizler
-3.074.654 0 -1.645.620 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-422.034 0 -225.539 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-169.958 0 -92.735 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-158.417 0 -93.544 0
Diğer Faiz Giderleri
-40.727 0 -29.218 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.528.224 0 1.323.374 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 902.580 0 485.644 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.248.428 0 679.370 0
Gayri Nakdi Kredilerden
123.514 0 63.966 0
Diğer
1.124.914 0 615.404 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-345.848 0 -193.726 0
Gayri Nakdi Kredilere
-384 0 -127 0
Diğer
-345.464 0 -193.599 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -674.648 0 -349.952 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.720 0 1.619 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 103.394 0 158.950 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-60 0 -1.627 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.595.197 0 1.370.682 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.491.743 0 -1.210.105 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 61.694 0 26.421 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.922.964 0 1.646.056 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.e) -1.151.012 0 -745.159 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -857.234 0 -436.679 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
914.718 0 464.218 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
616.481 0 350.998 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.531.199 0 815.216 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -226.835 0 -114.471 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-791.407 0 -511.229 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
564.572 0 396.758 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.304.364 0 700.745 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.304.364 0 700.745 0
Grubun Karı (Zararı)
1.304.364 0 700.745 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,39000000 0,21000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.568.253 21.915.507 36.483.760
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.a) 4.204.335 17.743.269 21.947.604
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.193.178 15.917.871 20.111.049
Bankalar
(5.I.c) 11.157 1.825.398 1.836.555
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 78.351 86.682 165.033
Devlet Borçlanma Senetleri
78.351 3.408 81.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 83.274 83.274
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 5.832.838 1.029.207 6.862.045
Devlet Borçlanma Senetleri
5.832.072 757.451 6.589.523
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 0 766
Diğer Finansal Varlıklar
0 271.756 271.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.399.144 1.992.571 5.391.715
Devlet Borçlanma Senetleri
3.399.144 1.992.571 5.391.715
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.054.404 1.063.778 2.118.182
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.054.404 1.063.778 2.118.182
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-819 0 -819
KREDİLER (Net)
65.587.639 20.703.873 86.291.512
Krediler
(5.I.e) 66.400.676 20.703.873 87.104.549
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
66.400.676 20.703.873 87.104.549
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 4.604.811 0 4.604.811
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.417.848 0 -5.417.848
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-927.048 0 -927.048
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.355.692 0 -1.355.692
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.135.108 0 -3.135.108
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.623.842 7.605.785 9.229.627
İştirakler (Net)
(5.I.g) 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.h) 1.611.702 7.605.785 9.217.487
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
991.426 7.605.785 8.597.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
620.276 0 620.276
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
412.015 21 412.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
174.702 0 174.702
Şerefiye
869 0 869
Diğer
173.833 0 173.833
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 626.758 0 626.758
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.350.109 1.487.738 2.837.847
VARLIKLAR TOPLAMI
84.343.318 51.712.924 136.056.242
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 47.758.731 36.225.084 83.983.815
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 259.068 15.598.850 15.857.918
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.105.319 201.693 3.307.012
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.565.688 0 2.565.688
Bonolar
2.565.688 0 2.565.688
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
826.128 903.854 1.729.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 826.128 903.854 1.729.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 4.678 0 4.678
Finansal Kiralama
4.880 0 4.880
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-202 0 -202
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 686.741 0 686.741
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
141.887 0 141.887
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
544.854 0 544.854
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 201.902 0 201.902
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.428.766 5.428.766
Krediler
0 5.428.766 5.428.766
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.040.589 4.963.606 8.004.195
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 14.407.638 -122.093 14.285.545
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
659.979 0 659.979
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.737 -122.093 -77.356
Kar Yedekleri
7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
2.549.636 0 2.549.636
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.304.364 0 1.304.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.856.482 63.199.760 136.056.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-800.816
Alınan Faizler
5.209.315
Ödenen Faizler
-3.750.908
Alınan Temettüler
1.720
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.109.305
Elde Edilen Diğer Kazançlar
51.724
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
534.754
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-604.111
Ödenen Vergiler
-80.789
Diğer
-3.271.826
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.270.622
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-32.169
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
191.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.552.204
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.523.214
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.023.183
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.710.181
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.762.815
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.736.423
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
469.806
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-290.217
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-107.775
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
35.869
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-687.278
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
220.439
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.885.457
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.716.987
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.597.095
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.349
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
959.653
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-746.215
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.387.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.041 Değişim: -2,19% Hacim : 4.743 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9495 Değişim: 1,31%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9805
Açılış: 5,8727
6,6431 Değişim: 1,31%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6635
Açılış: 6,5571
245,14 Değişim: 1,72%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 245,61
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.