KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:21
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Transferler
2.407 4.061.921 -4.061.921 2.407 2.407
Dönem Karı (Zararı)
-219.146 -219.146 -219.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.885 2.885 2.885
Sermaye Arttırımı
39.000.000 39.000.000 39.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.361.082 -37.748.114 -35.387.032 13.563.855 -21.823.177
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
26.363 26.363 26.363
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 2.885 2.447.891 6.407.943 -219.146 67.029.792 13.573.819 80.603.611
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Transferler
190.593 -190.593
Dönem Karı (Zararı)
-13.855.201 -13.855.201 188.949 -13.666.252
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
39.595 39.595
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.423.945 -13.855.201 70.014.556 188.949 70.203.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
921.323 72.263.548
Dönem Karı (Zararı)
-13.666.252 -219.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
978.239 12.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.577 4.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
609.454 8.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.034 8.967
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-81.829
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
709.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
362.208 -1.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
362.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.971.544 72.470.599
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.318.086 -2.700.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.117.437 -2.479.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.117.437 -2.479.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.560.353 -115.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.560.353 -115.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.569.896
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
70.943 62.333.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.385 7.451.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-333.385 7.451.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
206.615 493.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
907.677 51.979.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
907.677 51.979.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.876.182 -3.923.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.876.182 -3.923.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.283.531 72.263.548
Ödenen Faiz
-362.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.666 -70.533.116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-45.517.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-183.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.015.784
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.015.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-362.208 -111.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.208 -111.285
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-362.208 -111.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.449 1.619.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.449 1.619.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.652.411 33.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.027.860 1.652.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.027.860 2.027.403
Finansal Yatırımlar
3.991.028 8.309.114
Ticari Alacaklar
39.304.077 46.421.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.304.077 46.421.514
Diğer Alacaklar
294.348 5.869.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.143 5.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
289.205 5.863.991
Stoklar
41.277.796 41.277.796
Peşin Ödenmiş Giderler


KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.876.182
Ticari Borçlar
6.711.274 7.044.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.711.274 7.044.659
Diğer Borçlar
11.976.383 11.066.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.230.719 9.166.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.745.664 1.899.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.193.656 987.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.193.656 987.041
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.678 367.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.678 367.338
ARA TOPLAM
20.327.991 23.341.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.327.991 23.341.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.267 86.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.568
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.788 105.788
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
105.788 105.788
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.899.123 1.967.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.227.114 25.308.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.014.556 83.869.757
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69 -69
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69 -69
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69 -69
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
55.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.423.945 25.233.352
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.855.201 190.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.949 -39.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.203.505 83.830.162
TOPLAM KAYNAKLAR
92.430.619 109.138.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
210.000 0
Satışların Maliyeti
-184.237 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.763 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.763 0
Genel Yönetim Giderleri
-265.261 -796.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.355.748 657.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.852.253 -27.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.736.003 -167.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-917.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.572.182 -167.620
Finansman Gelirleri
58.449
Finansman Giderleri
-362.208 -112.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.934.390 -221.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
268.138 2.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
268.138 2.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.666.252 -219.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.666.252 -219.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.949 40
Ana Ortaklık Payları
-13.855.201 -219.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,27360000 0,00440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç -0,27360000 0,00440000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -5.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.666.252 -223.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.949
Ana Ortaklık Payları
-13.855.201 -223.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.