KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2019 - 03:13

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 106.599.117 81.881.537
Satışların Maliyeti
28 -91.268.814 -69.883.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.330.303 11.997.740
BRÜT KAR (ZARAR)
15.330.303 11.997.740
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -7.039.600 -5.643.739
Pazarlama Giderleri
29,30 -3.552.530 -4.509.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -123.192 -91.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.615.534 1.761.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.384.308 -2.189.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.846.207 1.325.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.109 129.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.847.519 1.474.563
Finansman Gelirleri
33 376.293 718.287
Finansman Giderleri
33 -7.303.291 -4.363.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.079.479 -2.170.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 1.699.997 -441.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.699.997 -441.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.482 -2.612.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.482 -2.612.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-379.482 -2.612.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,06300000 -0,43500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 3.990.474 -8.916.188 54.883.017 54.883.017
Transferler
-8.916.188 8.916.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.813.012 -2.612.256 -5.425.268 -5.425.268
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
117.181 117.181 117.181
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.808.533 -2.612.256 49.574.930 49.574.930
Transferler
-2.612.256 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.811.548 -379.482 13.432.066 13.432.066
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996 63.006.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.754.661 2.889.558
Dönem Karı (Zararı)
-379.482 -2.612.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.738.194 12.176.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.970.977 4.064.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 1.047.371 1.355.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 4.844.071 3.949.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 6.497.319 3.467.884
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 86.562 -952.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.699.997 441.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -8.109
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -123.114
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32 -6.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.025.790 -4.743.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.300.910 -5.983.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
120.740 1.559.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.028.214 -2.886.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.545.256 734.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-985.451 68.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
622.789 1.763.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.667.078 4.821.069
Ödenen Faiz
-2.377.878 -149.485
Alınan Faiz
33,37 30.123 554.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.739.828 -2.336.477
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.254.627 7.678.735
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
9.583.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 195.253 14.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.449.880 -1.925.805
Alınan Temettüler
32 6.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.323.803 -10.198.608
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 18.000.000 15.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -33.000.000 -621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
33.339.988
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-21.338.553
Ödenen Faiz
-6.016.185 -3.859.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
314.515 369.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33 -371.134 -181.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.619 187.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.941 56.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 187.322 243.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -379.482 -2.612.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 13.811.548 -2.813.012
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.236.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.301.587 -1.641.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.726.765 -1.171.235
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.811.548 -2.813.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.432.066 -5.425.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.432.066 -5.425.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 187.322 243.941
Ticari Alacaklar
10,37 32.293.275 15.140.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 31.908.552 8.510.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 384.723 6.629.869
Diğer Alacaklar
11,37 20.686 141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.686 141.427
Stoklar
13 20.210.637 20.942.798
Peşin Ödenmiş Giderler
14 642.397 1.265.490
Diğer Dönen Varlıklar
26 44.772 70.626
ARA TOPLAM
53.399.089 37.804.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.399.089 37.804.411
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 68.020.076 51.465.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 68.020.076 51.465.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 14.899 47.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 14.899 47.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.876.864 2.936.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.911.839 54.449.970
TOPLAM VARLIKLAR
124.310.928 92.254.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.013.417
Ticari Borçlar
10,37 6.948.775 5.462.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 721.510 661.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.227.265 4.800.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.089.218 937.923
Diğer Borçlar
11,37 40.129.223 6.865.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 40.075.407 6.735.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 53.816 130.242
Ertelenmiş Gelirler
14 204.243 1.055.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.755 1.166.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 410.165 490.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 865.590 675.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.156.193 4.488.219
ARA TOPLAM
51.803.407 34.989.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.803.407 34.989.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.500.525 7.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.500.525 7.807.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.500.525 7.807.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.303.932 42.796.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.006.996 49.457.749
Ödenmiş Sermaye
6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.052 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.207.090 29.395.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.697.376 30.927.097
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-490.286 -1.531.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.420.789 -4.925.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-379.482 -2.612.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.006.996 49.457.749
TOPLAM KAYNAKLAR
124.310.928 92.254.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736997


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 0,00% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7474 Değişim: 0,23%
Düşük 5,7300 24.10.2019 Yüksek 5,7500
Açılış: 5,7342
6,4089 Değişim: 0,40%
Düşük 6,3791 24.10.2019 Yüksek 6,4114
Açılış: 6,3836
275,97 Değişim: 0,32%
Düşük 274,95 24.10.2019 Yüksek 276,09
Açılış: 275,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.