KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 18:33
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.767.333 22.767.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
242.477 -20.805.060 -20.562.583 -20.562.583
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.755 -70.199.390 -70.233.145 -70.233.145
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.101.118 -24.946.087
Dönem Karı (Zararı)
-70.199.390 -20.805.060
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-70.199.390 -20.805.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.426.768 16.189.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.450.361 2.433.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.104.620 364.234
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.104.620 364.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.694.758 1.469.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.694.758 1.469.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.057.602 -47.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.057.602 -47.654
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.214.475 12.150.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 20.156 -179.378
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.584.717 -18.931.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.718.082 -15.227.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.718.082 -15.227.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.440.474 1.897.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.440.474 1.897.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -11.458.109 4.493.826
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -8.977.086 908.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.353.282 1.102.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.353.282 1.102.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -54.264 6.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.769.092 7.971.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.769.092 7.971.219
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
50.110.358 -20.083.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.812.095 -23.546.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -714.104 -1.589.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 3.127 189.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.874.007 -596.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.244 217.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 126.244 217.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.000.251 -814.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -3.000.251 -814.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.591.245 25.827.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.591.245 25.827.948
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-32.591.245 25.827.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-364.134 285.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-364.134 285.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
667.573 382.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.439 667.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 303.439 667.573
Ticari Alacaklar
32.192.795 20.808.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.080.348 7.766.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.112.447 13.042.068
Diğer Alacaklar
2.673.102 1.461.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.673.102 1.461.484
Stoklar
8 21.694.887 10.236.778
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.934.372 5.148.523
Diğer Dönen Varlıklar
1.933.156 704.298
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.933.156 704.298
ARA TOPLAM
72.731.751 39.027.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.731.751 39.027.490
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 17.060.839 16.435.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.797.338 1.999.177
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.797.338 1.999.177
Peşin Ödenmiş Giderler
2.996.879 2.805.642
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.996.879 2.805.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.559.169 1.577.297
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.414.262 22.817.507
TOPLAM VARLIKLAR
96.146.013 61.844.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 15.175.927 123.359
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.338 Değişim: 1,29% Hacim : 11.955 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 1.328 25.11.2020 Yüksek 1.340
Açılış: 1.330
7,9589 Değişim: -0,58%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4779 Değişim: -0,49%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,21 Değişim: -0,21%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.