KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:13
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.512 2.358.813 3.234.401 991.365 -858.478 15.809.114 15.809.114
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-858.478 858.478 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-585.950 -585.950 -585.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.790 3.790 3.790
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -1.722 2.358.813 3.234.401 132.887 -585.950 15.226.954 15.226.954
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.273.613 1.273.613 1.273.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.391 -3.391 -3.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 2.383.134 2.383.134
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -7.049 2.358.813 851.267 1.019.540 1.273.613 17.967.843 17.967.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.362.978 28.064
Dönem Karı (Zararı)
1.273.613 -585.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.858.439 486.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 147 481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.533 5.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.533 5.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.010 47.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -122 -1.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.132 48.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.170 63.001
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27.170 63.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.306.389 491.309
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.306.389 491.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 388.090 -124.237
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-777.212 127.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.336 -14.160
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.336 -14.160
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.433 -41
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.229 -10.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 14.614 -274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-793.176 112.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 1.887 112.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-795.063 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.890 40.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.890 -5.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 45.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.362.038 28.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-940 -151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.382.124 -45.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.134 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.383.134 0
Ödenen Faiz
14 -1.132 -46.677
Alınan Faiz
13 122 1.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.146 -17.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.146 -17.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.981 50.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.127 33.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.127 18.981
Finansal Yatırımlar
38.163 65.333
Diğer Alacaklar
29.099 21.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 21.240 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.859 7.603
Peşin Ödenmiş Giderler
8.449 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 257
Diğer Dönen Varlıklar
106.197 122.087
ARA TOPLAM
220.035 228.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.035 228.437
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 19.373.610 16.067.221
Maddi Duran Varlıklar
8 0 147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.373.610 16.067.368
TOPLAM VARLIKLAR
19.593.645 16.295.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 7.958 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 33.988 15.983
Diğer Borçlar
3.102 796.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.887 796.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.215 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
61.188 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.973 8.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 19.973 8.567
ARA TOPLAM
126.209 827.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.209 827.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
35.410 15.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 35.410 15.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.464.183 1.138.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.499.593 1.153.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.625.802 1.981.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.967.843 14.314.487
Ödenmiş Sermaye
11 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
11 0 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 2.351.764 2.355.155
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.049 -3.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -7.049 -3.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 851.267 3.234.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.019.540 132.888
Net Dönem Karı veya Zararı
1.273.613 -1.496.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.967.843 14.314.487
TOPLAM KAYNAKLAR
19.593.645 16.295.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 85.163 601.654 0 330.353
Satışların Maliyeti
12 -82.140 -602.914 0 -331.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -1.260 0 -1.338
BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -1.260 0 -1.338
Genel Yönetim Giderleri
-120.010 -137.498 -66.212 -76.470
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
480.167 30.793 32.137 18.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.178 0 -74.048 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
285.002 -107.965 -108.123 -59.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 41.900 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-161.855 -104.901 -1.965 -68.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.539.566 -491.310 36.471 -588.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.662.713 -662.276 -73.617 -716.124
Finansman Gelirleri
13 122 1.024 0 475
Finansman Giderleri
14 -1.132 -48.935 -317 -46.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.661.703 -710.187 -73.934 -762.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-388.090 124.237 -936 144.981
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -61.428 0 13.356 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -326.662 124.237 -14.292 144.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.273.613 -585.950 -74.870 -617.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.273.613 -585.950 -74.870 -617.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.273.613 -585.950 -74.870 -617.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.391 3.790 -3.391 51
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.348 3.790 -4.348 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
957 0 957 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
957 0 957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.391 3.790 -3.391 51
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.270.222 -582.160 -78.261 -617.475
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.270.222 -582.160 -78.261 -617.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781163


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.217 Değişim: 0,55% Hacim : 5.034 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 1.214 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8345 Değişim: -0,40%
Düşük 7,8207 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,3007 Değişim: 0,01%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
483,89 Değişim: 0,34%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.