***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:16

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -7.025 3.234.401 122.549 868.817 16.666.080 16.666.080
Transferler
868.817 -868.817
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.953 -54.337 -52.384 -52.384
Dönem Karı (Zararı)
-54.337 -54.337 -54.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.953 1.953 1.953
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -5.072 3.234.401 991.366 -54.337 16.613.696 16.613.696
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -5.512 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Transferler
-858.478 858.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.937 -2.339.478 -2.336.541 -2.336.541
Dönem Karı (Zararı)
-2.339.478 -2.339.478 -2.339.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.937 2.937 2.937
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -2.575 3.234.401 132.888 -2.339.478 13.472.574 13.472.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.909 -14.317
Dönem Karı (Zararı)
18 2.339.478 54.337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.339.478 54.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.197.496 91.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 -517 -898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.772 -5.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.772 -5.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-119.767 -3.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 1.743 647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -121.510 -4.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-120.001 22.500
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -120.001 22.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.533.512 99.705
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.533.512 99.705
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 586.538 -22.871
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.465 1.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.955 -159.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.867 14.690
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 17.700 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
167 530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.216 -5.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.216 -5.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
221 4.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.582 -181.873
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -215.582 -181.252
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.695 7.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.874 7.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.569 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-101.973 -13.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 64 -432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.263 -647
Ödenen Faiz
16 118.984 0
Alınan Faiz
15 -1.721 -647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.354 -14.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.354 -14.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 -50.609 -21.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 -35.255 -36.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.255 50.609
Finansal Yatırımlar
37.501 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 37.501 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
37.501 157.502
Diğer Alacaklar
25.302 7.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 17.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.602 7.435
Peşin Ödenmiş Giderler
23 21
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 21
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
232 168
Diğer Dönen Varlıklar
86.086 70.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
86.086 70.212
ARA TOPLAM
184.399 285.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.399 285.947
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 14.890.036 17.423.548
Maddi Duran Varlıklar
368 1.089
Mobilya ve Demirbaşlar
8 368 1.089
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.890.420 17.424.637
TOPLAM VARLIKLAR
15.074.819 17.710.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.256 14.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.256 14.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.442 13.663
Diğer Borçlar
636.774 421.192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 636.373 420.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
401 401
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.971 4.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 7.971 4.319
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.569 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.569 0
ARA TOPLAM
735.012 453.646
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
735.012 453.646
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.954 7.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 12.954 7.834
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 854.279 1.439.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
867.233 1.447.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.602.245 1.901.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.472.574 15.809.115
Ödenmiş Sermaye
11 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.383.134 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7-11 2.356.238 2.353.301
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
7 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -2.575 -5.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.575 -5.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.234.401 3.234.401
Yasal Yedekler
851.267 851.267
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.383.134 2.383.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 132.888 991.366
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.339.478 -858.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.472.574 15.809.115
TOPLAM KAYNAKLAR
15.074.819 17.710.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 653.988 14.037.731 52.334 10.050.585
Satışların Maliyeti
12 -655.260 -14.034.305 -52.346 -10.048.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.272 3.426 -12 2.034
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.272 3.426 -12 2.034
Genel Yönetim Giderleri
13 -195.106 -173.063 -57.608 -47.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 43.642 19.734 12.849 3.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-152.736 -149.903 -44.771 -41.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.900 62.901 0 -10.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-161.901 -40.401 -57.000 -40.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -2.533.512 99.705 -2.042.202 -7.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.806.249 -27.698 -2.143.973 -100.157
Finansman Gelirleri
15 1.743 647 719 468
Finansman Giderleri
16 -121.510 -4.415 -72.575 -2.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.926.016 -31.466 -2.215.829 -102.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
586.538 -22.871 462.301 12.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 586.538 -22.871 462.301 12.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.339.478 -54.337 -1.753.528 -90.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.339.478 -54.337 -1.753.528 -90.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -2.339.478 -54.337 -1.753.528 -90.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.937 1.953 -853 -802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.937 1.953 -853 -802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.937 1.953 -853 -802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.336.541 -52.384 -1.754.381 -91.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.336.541 -52.384 -1.754.381 -91.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715867


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.