KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 14:07

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -33.900 945.489 1.352.200 109.542.329 20.934.623 139.589.947 139.589.947
Transferler
20.934.623 -20.934.623 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.093 14.802.849 14.853.942 14.853.942
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 17.193 945.489 1.352.200 130.476.952 14.802.849 154.443.889 154.443.889
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.794 47.419.818 47.362.024 47.362.024
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -120.412 1.086.035 1.352.200 152.964.015 47.419.818 209.550.862 209.550.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.043.528 -6.677.757
Dönem Karı (Zararı)
47.419.818 14.802.849
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.419.818 14.802.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.152.359 -616.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
430.047 417.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.477.899 9.341.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.477.899 9.341.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.142.078 -13.491.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.142.078 -13.491.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.386.491 3.116.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.487.521 -1.293.507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.046.948 -33.025.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.558.981 4.810.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.487.967 -37.836.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.007.531 -3.601.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.007.531 -3.601.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.216.555 37.395.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 37.709.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.216.555 -313.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.350.403 -2.013.220
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.350.403 -2.013.220
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-49.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.084.656 12.892.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.826.324 -16.285.214
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-420.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.148.698 -3.577.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.354.024 292.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.142.118 -76.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.142.118 -76.733
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.142.118 -76.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.174.252 -436.491.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19.174.252 -450.160.938
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19.174.252 -450.160.938
Ödenen Faiz
0 -34.214.063
Alınan Faiz
0 47.883.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.075.662 -443.246.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.075.662 -443.246.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
157.637.105 593.831.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
179.712.767 150.585.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 181.208.073 159.576.403
Ticari Alacaklar
6 404.871.068 294.824.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 39.071.868 6.512.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
365.799.200 288.311.233
Peşin Ödenmiş Giderler
1.561.418 694.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.561.418 694.846
Diğer Dönen Varlıklar
78.185 341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
78.185 341
ARA TOPLAM
587.718.744 455.095.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
587.718.744 455.095.710
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
23.320.619 18.257.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.320.619 18.257.504
Maddi Duran Varlıklar
8 2.784.374 962.523
Tesis, Makine ve Cihazlar
636.652 859.401
Mobilya ve Demirbaşlar
23.054 30.556
Özel Maliyetler
23.545 72.566
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.101.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 284.866 394.646
Bilgisayar Yazılımları
284.866 394.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 4.610.727 4.049.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.517.840 25.181.230
TOPLAM VARLIKLAR
620.236.584 480.276.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 366.283.356 290.066.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 305.868.254 287.928.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 60.415.102 2.138.465
Diğer Borçlar
6.235.963 2.883.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.235.963 2.883.036
Ertelenmiş Gelirler
21.969 21.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21.969 21.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 9.391.650 2.592.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.368.357 18.388.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.368.357 18.388.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.394.753 2.397.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.394.753 2.397.276
ARA TOPLAM
407.696.048 316.350.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.696.048 316.350.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.989.674 1.738.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.989.674 1.738.006
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.989.674 1.738.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
410.685.722 318.088.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.550.862 162.188.838
Ödenmiş Sermaye
13 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.412 -62.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.412 -62.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -120.412 -62.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 152.964.015 130.476.952
Net Dönem Karı veya Zararı
47.419.818 22.487.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.550.862 162.188.838
TOPLAM KAYNAKLAR
620.236.584 480.276.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
94.899.704 44.665.188 47.591.755 13.267.882
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
94.899.704 44.665.188 47.591.755 13.267.882
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.899.704 44.665.188 47.591.755 13.267.882
BRÜT KAR (ZARAR)
94.899.704 44.665.188 47.591.755 13.267.882
Genel Yönetim Giderleri
-45.328.746 -38.046.192 -17.751.194 -12.612.199
Pazarlama Giderleri
-2.963.095 -2.351.298 -970.980 -747.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.786 -8.183 0 -2.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-220.278 0 -220.278 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-190.369 -258.074 -190.369 15.697
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.195.430 4.001.441 28.458.934 -78.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.195.430 4.001.441 28.458.934 -78.607
Finansman Gelirleri
20.142.077 48.871.913 8.652.295 10.927.207
Finansman Giderleri
-3.514.897 -34.966.995 -732.254 -6.246.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.822.610 17.906.359 36.378.975 4.601.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.402.792 -3.103.510 -7.768.501 -916.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.947.915 -3.723.952 -9.399.221 -1.692.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
545.123 620.442 1.630.720 775.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.419.818 14.802.849 28.610.474 3.685.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.419.818 14.802.849 28.610.474 3.685.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
47.419.818 14.802.849 28.610.474 3.685.069
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.794 51.093 -66.624 13.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.095 63.866 -85.132 16.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.301 -12.773 18.508 -3.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.301 -12.773 18.508 -3.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.794 51.093 -66.624 13.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.362.024 14.853.942 28.543.850 3.698.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
47.362.024 14.853.942 28.543.850 3.698.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.