KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 16:48
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -33.900 945.489 1.352.200 109.542.329 20.934.623 139.589.947 139.589.947
Transferler
20.934.623 -20.934.623 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.662 11.117.780 11.155.442 11.155.442
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 3.762 945.489 1.352.200 130.476.952 11.117.780 150.745.389 150.745.389
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.830 18.809.344 18.818.174 18.818.174
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -53.788 1.086.035 1.352.200 152.964.015 18.809.344 181.007.012 181.007.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.997.516 -6.396.432
Dönem Karı (Zararı)
18.809.344 11.117.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.809.344 11.117.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.872.127 -1.048.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 297.421 288.716
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.066.202 5.455.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.066.202 5.455.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.127.994 -8.989.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.127.994 -8.989.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.636.498 2.196.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.933.747 2.503.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.035.763 -81.953.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.519.343 4.840.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.516.420 -86.793.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.100.746 -3.311.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.100.746 -3.311.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.952.651 86.714.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 86.833.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.952.651 -118.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.272.080 1.089.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.272.080 1.089.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-21.969 -36.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.747.724 12.572.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.663.308 -16.235.261
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-409.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.026.723 -2.976.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.354.024 242.788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.792.435 9.172.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.113.553 -36.272
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -1.113.553 -36.272
Ödenen Faiz
-28.276.563
Alınan Faiz
9.905.988 37.485.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -160.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.794.919 2.615.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.794.919 2.615.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.637.105 593.831.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 162.432.024 596.446.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 163.248.134 159.576.403
Ticari Alacaklar
6 320.859.883 294.824.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 17.032.230 6.512.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
303.827.653 288.311.233
Peşin Ödenmiş Giderler
2.620.282 694.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.620.282 694.846
Diğer Dönen Varlıklar
8.825 341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.825 341
ARA TOPLAM
486.737.124 455.095.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
486.737.124 455.095.710
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
19.424.330 18.257.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.424.330 18.257.504
Maddi Duran Varlıklar
8 1.852.499 962.523
Tesis, Makine ve Cihazlar
721.605 859.401
Mobilya ve Demirbaşlar
25.845 30.556
Özel Maliyetler
32.491 72.566
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.072.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 320.802 394.646
Bilgisayar Yazılımları
320.802 394.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 2.961.499 4.049.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.076.384 25.181.230
TOPLAM VARLIKLAR
512.813.508 480.276.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 304.019.452 290.066.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 303.425.956 287.928.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 593.496 2.138.465
Diğer Borçlar
4.766.776 2.883.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.766.776 2.883.036
Ertelenmiş Gelirler
0 21.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 21.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 4.114.404 2.592.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.939.881 18.388.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.939.881 18.388.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.785.617 2.397.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.785.617 2.397.276
ARA TOPLAM
329.626.130 316.350.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.626.130 316.350.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.180.366 1.738.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.180.366 1.738.006
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.180.366 1.738.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
331.806.496 318.088.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.007.012 162.188.838
Ödenmiş Sermaye
13 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.788 -62.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.788 -62.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -53.788 -62.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 152.964.015 130.476.952
Net Dönem Karı veya Zararı
18.809.344 22.487.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.007.012 162.188.838
TOPLAM KAYNAKLAR
512.813.508 480.276.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
47.307.949 31.397.306 29.308.595 14.034.389
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 47.307.949 31.397.306 29.308.595 14.034.389
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.307.949 31.397.306 29.308.595 14.034.389
BRÜT KAR (ZARAR)
47.307.949 31.397.306 29.308.595 14.034.389
Genel Yönetim Giderleri
-27.577.552 -25.433.993 -10.812.963 -11.519.975
Pazarlama Giderleri
-1.992.115 -1.603.607 -1.099.127 -877.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.786 -5.887 -1.786 -2.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.736.496 4.353.819 17.394.719 1.633.916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.736.496 4.353.819 17.394.719 1.633.916
Finansman Gelirleri
11.489.782 37.980.735 6.346.159 19.288.006
Finansman Giderleri
-2.782.643 -29.029.798 -2.442.751 -13.990.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.443.635 13.304.756 21.298.127 6.931.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.634.291 -2.186.976 -6.440.194 -1.035.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -6.548.694 -2.031.792 -5.662.673 -384.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.085.597 -155.184 -777.521 -650.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.809.344 11.117.780 14.857.933 5.896.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.809.344 11.117.780 14.857.933 5.896.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.809.344 11.117.780 14.857.933 5.896.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.830 37.662 48.782 -45.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.037 47.078 62.258 -56.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.207 -9.416 -13.476 11.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.207 -9.416 -13.476 11.289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.830 37.662 48.782 -45.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.818.174 11.155.442 14.906.715 5.851.240
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.818.174 11.155.442 14.906.715 5.851.240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.