KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:11
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-520.174 1.046.971 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.527 414.202 436.729 331.603 768.332
Dönem Karı (Zararı)
41 414.202 414.202 317.090 731.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.527 22.527 14.513 37.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.585.668 21.990 199.928 1.773.223 414.202 -438.287 5.076.170 4.637.883
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.744.085 6.623.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-399.522 2.178.539 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.848 1.004.068 990.220 659.649 1.649.869
Dönem Karı (Zararı)
41 1.004.068 1.004.068 669.187 1.673.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.848 -13.848 -9.538 -23.386
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 743.889 -38.778 199.928 4.394.019 1.004.068 1.869.828 6.433.734 8.303.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.201.189 123.867
Dönem Karı (Zararı)
1.673.255 731.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.673.255 731.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
436.316 470.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 436.110 413.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.026 157.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 215.941 120.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -96.915 37.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.361 -1.195
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -40.298 -27.784
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 36.937 26.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -115.459 -98.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-708.116 -896.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.060.294 -866.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.060.294 -866.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 604.976 288.317
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
610.831 288.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.691.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -194.572 -161.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.746 163.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 61.746 2.224.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 327.555 185.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -494.630 1.135.142
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-415.839 957.374
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.791 177.768
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -5.371 4.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.474 45.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 52.474 45.297
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.401.455 305.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -200.266 -181.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.062 380.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.062 -109.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.397 -107.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -60.665 -1.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.150 -79.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
53.150 -79.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 53.150 -79.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.191.277 425.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.191.277 425.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.594.629 361.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.785.906 786.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.785.906 2.594.629
Ticari Alacaklar
3.096.910 2.073.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.096.910 2.073.553
Diğer Alacaklar
9 29.198 23.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.198 23.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 10.988.200 10.988.200
Peşin Ödenmiş Giderler
422.992 228.420
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 422.992 228.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 200.266 610.831
Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
18.523.472 16.518.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.523.472 16.518.976
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 6.053.272 6.449.612
Taşıtlar
5.547.354 5.764.194
Mobilya ve Demirbaşlar
505.587 684.492
Özel Maliyetler
331 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 199.817 176.525
Diğer Haklar
199.817 176.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 577.770 652.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.830.859 7.278.489
TOPLAM VARLIKLAR
25.354.331 23.797.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.440 99.290
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.440 99.290
Banka Kredileri
47 152.440 99.290
Ticari Borçlar
2.884.058 2.862.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.884.058 2.862.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 612.196 284.641
Diğer Borçlar
2.143.526 2.460.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.761.455 2.177.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
382.071 282.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.043 15.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.043 15.414
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 621.932 787.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
567.101 611.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 143.247 90.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 423.854 520.769
ARA TOPLAM
6.991.296 7.121.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.991.296 7.121.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.647.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 12.815
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.267 779.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.024.267 779.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.399.462 1.595.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.059.473 10.022.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.050.769 17.143.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.869.828 879.608
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
705.111 1.118.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
705.111 1.118.481
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 743.889 1.143.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -38.778 -24.930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.394.019 2.215.480
Net Dönem Karı veya Zararı
40 1.004.068 1.779.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 6.433.734 5.774.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.303.562 6.653.693
TOPLAM KAYNAKLAR
25.354.331 23.797.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 10.340.800 8.766.122 6.223.446 4.639.034
Satışların Maliyeti
31 -7.832.444 -6.935.325 -4.419.907 -3.427.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.508.356 1.830.797 1.803.539 1.211.554
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.508.356 1.830.797 1.803.539 1.211.554
Genel Yönetim Giderleri
33 -643.264 -830.528 -329.385 -434.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 117.014 81.832 52.859 45.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -68.598 -38.775 -15.981 -17.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.913.508 1.043.326 1.511.032 804.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.528 46.540 793 -316.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.770 -3.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.915.036 1.086.096 1.511.825 484.281
Finansman Gelirleri
37 326.301 43.789 175.476 25.650
Finansman Giderleri
37 -61.609 -46.982 -26.938 -21.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.179.728 1.082.903 1.660.363 487.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-506.473 -351.611 -379.228 -208.048
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -621.932 -450.387 -446.540 -288.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 115.459 98.776 67.312 80.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.673.255 731.292 1.281.135 279.920
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.673.255 731.292 1.281.135 279.920
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 669.187 317.090 499.830 132.077
Ana Ortaklık Payları
41 1.004.068 414.202 781.305 147.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.386 37.040 -10.710 6.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -29.233 46.300 -13.388 8.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.847 -9.260 2.678 -1.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 5.847 -9.260 2.678 -1.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.386 37.040 -10.710 6.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.649.869 768.332 1.270.425 286.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
659.649 331.603 495.546 134.397
Ana Ortaklık Payları
990.220 436.729 774.879 151.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780564


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8056 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8026 11.12.2019 Yüksek 5,8077
Açılış: 5,8058
6,4415 Değişim: -0,04%
Düşük 6,4379 11.12.2019 Yüksek 6,4464
Açılış: 6,4442
273,26 Değişim: -0,06%
Düşük 273,16 11.12.2019 Yüksek 273,54
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.