***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:10

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.001.337 -20.641 199.928 435.307 -604.550 -1.421.917 4.318.756 2.896.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-448.217 -156.333 604.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.506 157.832 137.030 294.862
Dönem Karı (Zararı)
29 188.506 188.506 157.532 346.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.674 -20.502 -51.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.553.120 -51.315 199.928 278.974 188.506 -1.264.085 4.455.786 3.191.701
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-520.174 1.046.971 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.527 414.202 436.729 331.603 768.332
Dönem Karı (Zararı)
29 414.202 414.202 317.090 731.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.527 22.527 14.513 37.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.585.668 21.990 199.928 1.773.223 414.202 -438.287 5.076.170 4.637.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.867 550.337
Dönem Karı (Zararı)
731.292 346.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 731.292 346.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
470.775 710.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 413.234 697.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
157.512 27.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 120.241 7.577
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 37.271 19.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.195 4.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 1.051
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -27.784 -111.042
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 26.589 114.195
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -98.776 -18.097
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-896.808 -503.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -866.175 -984.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-866.175 -984.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
288.317 87.934
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 288.317 95.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.691.400 -969.750
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -161.072 -164.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 163.184 515.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.224.684 515.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 185.707 74.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.135.142 846.118
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
957.374 737.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
177.768 108.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 4.192 3.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.297 87.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 45.297 87.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
305.259 553.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-181.392 -2.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
380.550 -134.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 489.855 1.595
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855 1.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.305 -136.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -107.461 -132.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.844 -3.734
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.353 -380.556
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.896.467
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.896.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.353 -7.277.023
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -79.353 -7.277.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
425.064 34.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 425.064 34.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 361.867 73.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 786.931 108.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 786.931 361.867
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 2.537.851 1.698.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.537.851 1.698.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 7.080 7.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.080 7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 10.988.200 9.296.800
Peşin Ödenmiş Giderler
14 441.249 280.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
441.249 280.177
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 181.392 288.316
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
14.942.703 11.932.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.942.703 11.932.505
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
15 6.193.223 6.984.578
Taşıtlar
5.711.994 6.458.852
Mobilya ve Demirbaşlar
479.170 521.997
Özel Maliyetler
2.059 3.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 28.685 31.114
Diğer Haklar
28.685 31.114
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 420.956 359.315
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.642.864 7.375.007
TOPLAM VARLIKLAR
21.585.567 19.307.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 82.639 95.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.639 95.780
Banka Kredileri
9 82.639 95.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 66.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 66.212
Banka Kredileri
9 0 66.212
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
10 2.849.592 2.714.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.849.592 652.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 535.931 350.224
Diğer Borçlar
11 2.773.865 1.749.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.410.754 1.453.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
363.111 296.461
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
4.192 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 4.192 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 450.387 325.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
576.415 493.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 98.677 53.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 477.738 440.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
7.273.021 5.795.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.273.021 5.795.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 7.684.598 7.698.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.454 63.673
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 608.839 534.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
608.839 534.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.381.226 1.409.101
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.674.663 9.642.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.947.684 15.437.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-438.287 -875.016
Ödenmiş Sermaye
21.1 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.5 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.607.658 2.105.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.607.658 2.105.305
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.4 1.585.668 2.105.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3 21.990 -537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 199.928 199.928
Yasal Yedekler
21.6 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 1.773.223 726.252
Net Dönem Karı veya Zararı
29 414.202 526.797
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 5.076.170 4.744.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.637.883 3.869.551
TOPLAM KAYNAKLAR
21.585.567 19.307.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 8.766.122 7.648.360 4.639.034 4.721.613
Satışların Maliyeti
22.2 -6.935.325 -6.480.427 -3.427.480 -3.788.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.830.797 1.167.933 1.211.554 932.685
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.830.797 1.167.933 1.211.554 932.685
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -830.528 -595.934 -434.450 -322.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 81.832 184.136 45.475 47.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -38.775 -173.077 -17.934 -68.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.043.326 583.058 804.645 589.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 46.540 43.166 -316.594 43.166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.770 -10.567 -3.770 -10.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.086.096 615.657 484.281 622.085
Finansman Gelirleri
27 43.789 2.552 25.650 1.386
Finansman Giderleri
27 -46.982 -128.718 -21.963 -33.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.082.903 489.491 487.968 589.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-351.611 -143.453 -208.048 -137.413
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -450.387 -161.550 -288.906 -158.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 98.776 18.097 80.858 21.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
731.292 346.038 279.920 452.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
731.292 346.038 279.920 452.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 317.090 157.532 132.077 195.661
Ana Ortaklık Payları
29 414.202 188.506 147.843 256.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.040 -51.176 6.436 -19.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 46.300 -63.990 8.045 -24.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.260 12.814 -1.609 4.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -9.260 12.814 -1.609 4.964
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.040 -51.176 6.436 -19.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
768.332 294.862 286.356 432.366
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.603 137.030 134.397 187.719
Ana Ortaklık Payları
436.729 157.832 151.959 244.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704713


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.817 Değişim: -0,07% Hacim : 1.544 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8036 Değişim: 0,03%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5336 Değişim: 0,03%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,09 Değişim: 0,07%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.