KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 20:08
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 5.870 91.612 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 -48.736 -48.736 -41.589 -13.464 -55.053
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.736 -48.736 -48.736 -15.315 -64.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 0 0 7.147 1.851 8.998
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214 0 2.214 2.214 69.786 72.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 13.017 98.759 63.345 603.307 -48.736 554.571 982.029 210.852 1.192.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 9.483 94.166 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 455 466 0 0 -83.055 -83.055 -82.589 -9.027 -91.616
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.055 -83.055 -83.055 -9.289 -92.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 455 466 0 0 0 0 466 262 728
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 9.938 94.632 63.407 603.899 -83.055 520.844 944.237 274.331 1.218.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.020 -97.566
Dönem Karı (Zararı)
-92.344 -64.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-92.344 -64.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.377 81.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 44.640 41.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
618 756
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 618 756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.356 11.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.246 5.202
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.728 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.382 5.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.891 1.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.129 -5.912
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.238 6.951
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.445 39.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -8.639 -6.516
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152 -834
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -5.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.375 -98.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.258 -61.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182 1.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.076 -62.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
496 -962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
496 -962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.092 -54.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.232 47.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.907 30.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.675 16.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.313 -15
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.313 -15
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.012 6.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.852 -35.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149 -26.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.001 -9.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.342 -81.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.641 -3.698
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.037 -12.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.619 -2.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178 4.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.876 -24.958
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.937
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.937
Alınan Faiz
3.124 2.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.177 114.177
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.984 72.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.848
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.972 139
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.896 -495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.239 0
Ödenen Faiz
-2.644 -1.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.462 14.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.235 -4.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.697 10.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 90.449 56.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 86.752 66.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 86.752 90.449
Ticari Alacaklar
262.559 252.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 805 623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 261.754 251.675
Diğer Alacaklar
6.836 7.188
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 286 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.550 6.947
Türev Araçlar
0 428
Stoklar
9 154.978 206.224
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 15.062 Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 462 5.597
Diğer Dönen Varlıklar
12.224 7.961
ARA TOPLAM
538.873 585.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
538.873 585.669
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.348 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.2 1.348 0
Diğer Alacaklar
774 873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
774 873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
369.750 369.750
Maddi Duran Varlıklar
11 508.767 527.486
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 8.969 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.166 198.202
Şerefiye
14 192.568 191.772
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.598 6.430
Peşin Ödenmiş Giderler
238 454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 22.472 25.104
Diğer Duran Varlıklar
35.210 33.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.145.694 1.155.266
TOPLAM VARLIKLAR
1.684.567 1.740.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.148 513
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.148 513
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.148 513
Ticari Borçlar
196.849 253.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 42.831 112.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.3 154.018 141.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.894 5.161
Diğer Borçlar
54.489 46.756
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 53.416 44.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.073 2.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 5.549 8.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.885 1.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.385 28.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.975 1.563
Di.199 8.117
ARA TOPLAM
323.398 352.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.398 352.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.339 260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.339 260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.339 260
Diğer Borçlar
51.324 50.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 51.324 50.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.855 49.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.1 19.183 22.082
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
28.672 27.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 38.083 54.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.601 154.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
465.999 506.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.237 1.018.495
Ödenmiş Sermaye
18 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
18 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.694 84.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 84.694 84.683
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -15.687 -15.698
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.938 9.483
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.938 9.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.407 63.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
603.899 601.152
Net Dönem Karı veya Zararı
-83.055 -5.522
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
274.331 215.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.218.568 1.234.200
TOPLAM KAYNAKLAR
1.684.567 1.740.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 564.065 766.883 225.976 266.065
Satışların Maliyeti
19 -555.659 -645.331 -219.632 -231.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.406 121.552 6.344 34.658
BRÜT KAR (ZARAR)
19 8.406 121.552 6.344 34.658
Genel Yönetim Giderleri
20 -88.803 -93.616 -29.862 -34.856
Pazarlama Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0871 Değişim: 0,05%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5714 Değişim: 0,20%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5775
Açılış: 9,5522
496,09 Değişim: 0,33%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.