KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 - 18:29
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 29.229 -31.640 -2.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 2.023 0 0 35 35 2.058 -3.137 -1.079
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 -3.557 -3.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 2.023 0 0 0 0 2.023 420 2.443
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.860 0 -12.860 -12.860 12.860 0
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 7.893 7.893 59.835 591.743 35 591.778 1.010.602 164.253 1.174.855
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 0 0 574 574 0 0 -32.225 -32.225 -31.640 -5.707 -37.347
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.225 -32.225 -32.225 -6.162 -38.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 0 0 574 574 0 0 0 0 585 455 1.040
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.548 0 7.548 7.548 68.436 75.984
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 84.694 10.057 10.057 63.407 603.116 -32.225 570.891 994.403 278.434 1.272.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.431 -62.902
Dönem Karı (Zararı)
-38.387 -3.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-38.387 -3.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.794 17.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.805 12.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50 114
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 50 114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.284 4.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.978 2.005
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.306 2.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.852 655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.347 4.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.836 630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4 -699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.067 -69.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.762 -50.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76 552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.838 -50.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.110 -2.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.110 -2.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.854 -15.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.815 3.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.899 7.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.916 -3.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272 -376
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.272 -376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.486 -3.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.151 -10.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.665 6.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.660 -55.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.085 -1.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.686 -5.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.073 -3.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.926 -7.441
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-23 -24
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-23 -24
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.016
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.016
Alınan Faiz
1.858 553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.921 42.522
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.984 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.276
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11.605 920
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.097 0
Ödenen Faiz
-571 -674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.583 -23.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.848 -1.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.431 -24.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 90.449 56.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 81.018 32.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 81.018 90.449
Ticari Alacaklar
199.635 252.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 699 623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 198.936 251.675
Diğer Alacaklar
8.321 7.188
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 264 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.057 6.947
Türev Araçlar
0 428
Stoklar
9 207.537 206.224
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 10.913 15.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.868 5.597
Diğer Dönen Varlıklar
15.799 7.961
ARA TOPLAM
529.091 585.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
529.091 585.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
873 873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
873 873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
369.750 369.750
Maddi Duran Varlıklar
11 526.227 527.486
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.798 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
199.848 198.202
Şerefiye
13 193.609 191.772
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.239 6.430
Peşin Ödenmiş Giderler
284 454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 25.098 25.104
Diğer Duran Varlıklar
34.202 33.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.164.080 1.155.266
TOPLAM VARLIKLAR
1.693.171 1.740.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.817 513
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.817 513
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.817 513
Ticari Borçlar
140.018 253.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 33.618 112.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 106.400 141.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.439 5.161
Diğer Borçlar
61.891 46.756
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 60.777 44.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.114 2.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 10.800 8.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 572 1.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.833 28.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.939 1.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.894 26.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.693.171 1.740.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 131.663 223.251
Satışların Maliyeti
18 -141.653 -188.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.990 35.168
BRÜT KAR (ZARAR)
18 -9.990 35.168
Genel Yönetim Giderleri
19 -28.629 -29.779
Pazarlama Giderleri
-4.810 -7.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 8.639 1.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -11.158 -5.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.948 -6.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 4 5.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.944 -498
Finansman Gelirleri
22.1 7.238 1.223
Finansman Giderleri
22.2 -5.517 -3.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.223 -2.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.836 -630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -580 -2.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.416 2.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.387 -3.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.387 -3.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.162 -3.557
Ana Ortaklık Payları
-32.225 35
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 24 -0,37210000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.019 2.443
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.019 2.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.040 2.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.347 -1.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.707 -3.137
Ana Ortaklık Payları
-31.640 2.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3312 Değişim: 0,52%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7334 Değişim: 0,54%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,81 Değişim: 0,89%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.