KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2019 - 18:11
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.957.649 -4.957.649 -4.957.649 0 -4.957.649
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.957.649 -4.957.649 -4.957.649 0 -4.957.649
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -4.957.649 -12.098.429 33.684.211 0 33.684.211
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 0 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.013.812 0 -2.013.812
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.034.291 0 -2.034.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 0 20.479
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -2.034.291 -6.242.265 45.778.076 0 45.778.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.150.489 -9.282.447
Dönem Karı (Zararı)
-2.034.291 -4.957.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.034.291 -4.957.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
803.292 902.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 2.065.798 1.247.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
174.032 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1, 16.1, 16.2 174.032 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
316.505 482.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250.505 411.482
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
66.000 70.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.489.930 137.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.660.474 -386.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
170.544 524.330
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-322.754 222.659
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-322.754 222.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 59.641 -1.187.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.471.839 -4.841.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.711.744 -37.408.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
161.663 267.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.550.081 -37.676.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.014 -112.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.014 -112.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
413.305 -323.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.446.500 33.394.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.789.323 29.851.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.657.177 3.543.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.046 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.046 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-214.975 -151.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-820.445 -240.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-411.430 -254.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-409.015 13.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.702.838 -8.897.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-373.517 -358.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.134 -26.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.604.391 -741.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.604.391 -741.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.716 943.291
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
637.344 888.205
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-634.311 0
Ödenen Faiz
-170.544 -86.252
Alınan Faiz
494.227 141.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.428.164 -9.080.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.428.164 -9.080.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.852.984 12.320.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.424.820 3.239.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.424.820 9.852.984
Ticari Alacaklar
55.365.996 67.481.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 3.626.465 3.788.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 51.739.531 63.693.812
Diğer Alacaklar
372.892 204.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
372.892 204.878
Stoklar
2.385.468 2.798.773
Peşin Ödenmiş Giderler
321.662 116.670
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 74.134 83.253
Diğer Dönen Varlıklar
294.288 8.315
ARA TOPLAM
60.239.260 80.546.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.239.260 80.546.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.691.977 1.369.223
Diğer Alacaklar
147.059 147.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.059 147.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.425.000 9.425.000
Maddi Duran Varlıklar
8 26.685.901 26.270.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.223.888 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 92.702 163.191
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
92.702 163.191
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 20.609 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.382.136 37.469.665
TOPLAM VARLIKLAR
101.621.396 118.016.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.642.048 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
435.055 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 435.055 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.206.993 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.206.993 0
Ticari Borçlar
48.330.748 66.177.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 24.373.185 37.850.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 23.957.563 28.326.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
641.219 745.712
Diğer Borçlar
783.134 92.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 680.088 42.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.046 50.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
319.541 534.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
685.180 738.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
189.180 148.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
496.000 590.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.050 312.425
ARA TOPLAM
52.503.920 68.601.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.503.920 68.601.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.820.009 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.938 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 289.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.530.071 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.530.071 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.314.250 1.503.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.314.250 1.503.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 205.141 119.771
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.339.400 1.622.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.843.320 70.224.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.778.076 47.791.888
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.116.001 -1.136.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.116.001 -1.136.480
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.612.563 -1.633.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 14.767.915 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.207.974 -7.140.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.034.291 9.579.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.778.076 47.791.888
TOPLAM KAYNAKLAR
101.621.396 118.016.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 75.973.451 133.438.402 40.067.156 69.863.446
Satışların Maliyeti
14 -71.489.616 -130.158.219 -38.259.615 -67.213.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.483.835 3.280.183 1.807.541 2.650.111
BRÜT KAR (ZARAR)
14 4.483.835 3.280.183 1.807.541 2.650.111
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.062.584 -7.662.207 -3.475.372 -3.847.831
Pazarlama Giderleri
-791.588 -1.212.290 -392.438 -624.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 1.347.928 295.918 271.574 214.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -233.211 -499.772 -188.437 -255.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.255.620 -5.798.168 -1.977.132 -1.863.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
322.754 0 3.064 -29.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -222.659 0 -222.659
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.932.866 -6.020.827 -1.974.068 -2.115.616
Finansman Gelirleri
538.907 163.896 109.397 71.422
Finansman Giderleri
-580.691 -288.536 -425.281 -148.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.974.650 -6.145.467 -2.289.952 -2.192.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -59.641 1.187.818 64.918 389.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -27.949 0 -22.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -59.641 1.215.767 64.918 412.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.034.291 -4.957.649 -2.225.034 -1.802.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.034.291 -4.957.649 -2.225.034 -1.802.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.034.291 -4.957.649 -2.225.034 -1.802.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 18 -1,14930000 -2,80090000 -1,25710000 -1,01850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.479 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.599 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.120 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.120 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.479 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.013.812 -4.957.649 -2.225.034 -1.802.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.013.812 -4.957.649 -2.225.034 -1.802.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782642


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.145 Değişim: 0,06% Hacim : 8.224 Mio.TL Son veri saati : 12:21
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.150
Açılış: 1.144
8,1635 Değişim: 0,99%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,1644
Açılış: 8,0834
9,6429 Değişim: 0,95%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,6478
Açılış: 9,5522
498,40 Değişim: 0,80%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 498,91
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.