KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 22:06
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 808.078 808.078 678.288 678.288
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 808.078 808.078 808.078
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 0 0 0 -129.790
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 38.641.860
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 38.641.860 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 9.579.525 9.579.525 9.150.028 9.150.028
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.579.525 9.579.525 9.579.525 9.579.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 0 0 -429.497 -429.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.049.869 5.906.006
Dönem Karı (Zararı)
9.579.525 808.078
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.579.525 808.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.464.977 -4.117.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,16 2.724.870 2.395.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
592.752 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 592.752 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
736.921 -2.615.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326.921 336.795
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.938.035
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
410.000 -14.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.556.648 -289.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.251.804 -3.100.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -4.070.000 -2.845.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.1 -181.804 -255.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 313.974 -497.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -13.025.042 -9.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.789.935 9.602.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.621.379 -10.948.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.234.395 -1.894.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.386.984 -9.053.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.041 300.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.041 300.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 492.716 -1.091.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.536.964 21.895.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
475.743 9.587.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.012.707 12.307.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 -578.210
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -578.210
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
983.733 24.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
712.310 -502.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
271.423 527.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.675.387 6.292.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15.3 -1.257.323 -327.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -117.159 -59.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.921.684 -4.657.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.101.002 10.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.179.318 -4.205.118
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -462.906
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -462.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
661.005 68.887
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
22.454 0
Ödenen Faiz
-188.102 -245.105
Alınan Faiz
826.653 313.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.467.180 1.317.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.467.180 1.317.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.320.164 11.002.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.852.984 12.320.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.852.984 12.320.164
Ticari Alacaklar
67.481.940 61.621.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 3.788.128 2.553.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 63.693.812 59.067.922
Diğer Alacaklar
204.878 148.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.878 148.113
Stoklar
8 2.798.773 3.291.489
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 116.670 132.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 83.253 59.800
Diğer Dönen Varlıklar
8.315 648.239
ARA TOPLAM
80.546.813 78.222.061
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.546.813 78.222.061
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.369.223 1.187.419
Diğer Alacaklar
147.059 45.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.059 45.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 9.425.000 5.355.000
Maddi Duran Varlıklar
11 26.270.192 30.382.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
163.191 304.174
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 163.191 304.174
Peşin Ödenmiş Giderler
9.2 95.000 462.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 77.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.469.665 37.815.975
TOPLAM VARLIKLAR
118.016.478 116.038.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
66.177.381 73.807.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.2 37.850.571 37.422.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 28.326.810 36.385.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.1 745.712 594.977
Diğer Borçlar
92.744 17.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.3 42.744 17.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.000 0
Ertelenmiş Gelirler
9.3 534.516 450.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
738.971 339.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.2 148.971 138.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.3 590.000 201.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
312.425 254.644
ARA TOPLAM
68.601.749 75.464.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.601.749 75.464.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.503.070 1.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.3 1.503.070 1.906.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 119.771 24.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.841 1.931.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.224.590 77.396.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.791.888 38.641.860
Ödenmiş Sermaye
17 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -1.136.480 -706.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.136.480 -706.983
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.633.042 -1.203.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.140.780 -7.948.858
Net Dönem Karı veya Zararı
9.579.525 808.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.791.888 38.641.860
TOPLAM KAYNAKLAR
118.016.478 116.038.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 254.679.989 187.724.581
Satışların Maliyeti
18 -244.710.227 -180.309.917
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.969.762 7.414.664
BRÜT KAR (ZARAR)
18 9.969.762 7.414.664
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -15.407.738 -12.488.405
Pazarlama Giderleri
19.2 -2.555.672 -1.569.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 1.403.872 4.541.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -1.168.791 -503.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.758.567 -2.605.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 17.276.846 3.110.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.518.279 504.752
Finansman Gelirleri
22.1 823.308 322.251
Finansman Giderleri
22.2 -448.088 -516.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.893.499 310.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -313.974 497.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -33.906 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -280.068 497.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.579.525 808.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.579.525 808.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.579.525 808.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç TL 24 5,41220000 0,45650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.497 -129.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -536.871 -127.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.374 -2.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 107.374 -2.036
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.497 -129.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.150.028 678.288
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.150.028 678.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745294


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9321 Değişim: -0,25%
Düşük 7,9274 26.11.2020 Yüksek 7,9547
Açılış: 7,9522
9,4453 Değişim: -0,38%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,4872
Açılış: 9,4816
461,08 Değişim: -0,19%
Düşük 460,65 26.11.2020 Yüksek 462,14
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.