KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:18

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409 0 -1.538.409
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409 0 -1.538.409
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 -1.538.409 -9.487.267 36.425.163 0 36.425.163
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.957.649 -4.957.649 -4.957.649 0 -4.957.649
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -4.957.649 -4.957.649 -4.957.649 0 -4.957.649
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -4.957.649 -12.098.429 33.684.211 0 33.684.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.282.447 -6.693.467
Dönem Karı (Zararı)
-4.957.649 -1.538.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.957.649 -1.538.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
902.121 656.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 1.247.277 1.164.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
482.218 354.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
411.482 362.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
70.736 -7.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.785 -219.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
222.659 -229.605
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
222.659 -229.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.187.818 -404.355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.841.830 -5.569.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.408.350 1.150.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
267.972 -637.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.676.322 1.787.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.572 -152.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.572 -152.051
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-323.688 -436.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.394.857 -7.421.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.851.681 -2.594.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.543.176 -4.826.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.073.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.073.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.077 216.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-254.220 -131.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-137.857 347.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.897.358 -6.451.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -358.383 -220.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -26.706 -22.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-741.419 -2.196.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-741.419 -1.573.177
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -634.332
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -634.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
943.291 86.511
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
888.205 0
Ödenen Faiz
-86.252 -60.699
Alınan Faiz
141.338 147.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.080.575 -8.803.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.080.575 -8.803.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.320.164 11.002.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.239.589 2.198.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.239.589 12.320.164
Ticari Alacaklar
98.772.668 61.621.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.285.761 2.553.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 96.486.907 59.067.922
Diğer Alacaklar
236.400 148.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
236.400 148.113
Stoklar
3.615.177 3.291.489
Peşin Ödenmiş Giderler
411.129 132.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 21.201 59.800
Diğer Dönen Varlıklar
676.668 648.239
ARA TOPLAM
106.972.832 78.222.061
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.972.832 78.222.061
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
964.760 1.187.419
Diğer Alacaklar
70.068 45.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.068 45.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.355.000 5.355.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.410.354 30.382.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 233.683 304.174
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
233.683 304.174
Peşin Ödenmiş Giderler
0 462.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.305.773 77.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.339.638 37.815.975
TOPLAM VARLIKLAR
145.312.470 116.038.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
107.035.944 73.807.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 67.223.383 37.422.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 39.812.561 36.385.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
739.713 594.977
Diğer Borçlar
1.000.008 17.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 1.000.008 17.241
Ertelenmiş Gelirler
299.235 450.609
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 22.444 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
622.074 339.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
350.338 138.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
271.736 201.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.425 254.644
ARA TOPLAM
109.842.843 75.464.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.842.843 75.464.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.748.333 1.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.748.333 1.906.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 37.083 24.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.785.416 1.931.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.628.259 77.396.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.684.211 38.641.860
Ödenmiş Sermaye
12 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -706.983 -706.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -706.983 -706.983
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.203.545 -1.203.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.140.780 -7.948.858
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.957.649 808.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.684.211 38.641.860
TOPLAM KAYNAKLAR
145.312.470 116.038.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 133.438.402 83.861.225 69.863.446 46.072.792
Satışların Maliyeti
13 -130.158.219 -79.726.667 -67.213.335 -44.160.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.280.183 4.134.558 2.650.111 1.911.984
BRÜT KAR (ZARAR)
13 3.280.183 4.134.558 2.650.111 1.911.984
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.662.207 -6.484.139 -3.847.831 -3.315.984
Pazarlama Giderleri
-1.212.290 -674.258 -624.661 -407.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
295.918 991.742 214.312 743.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-499.772 -132.384 -255.268 6.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.798.168 -2.164.481 -1.863.337 -1.061.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 239.400 -29.620 30.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-222.659 0 -222.659 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.020.827 -1.925.081 -2.115.616 -1.031.262
Finansman Gelirleri
163.896 148.626 71.422 96.556
Finansman Giderleri
-288.536 -166.309 -148.303 -60.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.145.467 -1.942.764 -2.192.497 -995.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 1.187.818 404.355 389.672 186.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -27.949 -12.701 -22.444 -12.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.215.767 417.056 412.116 199.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.957.649 -1.538.409 -1.802.825 -808.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.957.649 -1.538.409 -1.802.825 -808.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.957.649 -1.538.409 -1.802.825 -808.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 16 -2,80090000 -0,86920000 -1,01850000 -0,45700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.957.649 -1.538.409 -1.802.825 -808.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.957.649 -1.538.409 -1.802.825 -808.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704770


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8103 Değişim: -0,82%
Düşük 5,7961 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4738 Değişim: -0,91%
Düşük 6,4610 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
277,23 Değişim: -0,85%
Düşük 276,64 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.