KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 22:28

***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.603.222 2.133.814
Satışların Maliyeti
20 -2.134.192 -1.736.882
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.030 396.932
BRÜT KAR (ZARAR)
469.030 396.932
Genel Yönetim Giderleri
21 -65.135 -59.760
Pazarlama Giderleri
22 -90.389 -73.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.210 8.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -53.580 -15.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
265.136 256.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.764 852
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 358 428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
269.258 257.532
Finansman Gelirleri
25 197.975 103.602
Finansman Giderleri
25 -842.456 -514.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-375.223 -153.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.209 53.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -29 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.180 53.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-388.432 -99.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
-388.432 -99.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-388.432 -99.949
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp(Tam TL) 19 -12,14000000 -3,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 67.335 -949 0 10.713 67.682 -83.871 143.644 143.644
Transferler
-83.871 83.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.034 -267 -99.949 -71.182 -71.182
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.216 0 10.713 -16.189 -99.949 72.462 72.462
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.216 0 10.713 -16.189 -99.949 72.462 72.462
Transferler
-99.949 99.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -486 94.066 -388.432 -294.852 -294.852
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 50.734 96.369 -1.702 94.066 10.713 -116.138 -388.432 -222.390 -222.390


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
959.212 -196.213
Dönem Karı (Zararı)
-388.432 -99.949
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
779.166 417.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 74.587 71.197
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.863 9.192
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.863 9.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.503 337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.872 337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.631 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
377.814 191.258
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -8.032 -2.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 385.846 193.282
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
436.597 305.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.410 -33.443
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -44.410 -33.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -358 -428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 13.209 -53.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.764 -852
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.764 -852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-99.875 -70.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
937.997 -352.075
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.172 -6.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.905 -10.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.214 -3.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.119 -7.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
182.102 -162.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
726 -8.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.318 -54.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.760 -2.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.078 -52.415
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-29.415 17.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
817.825 -127.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
789.124 -128.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.701 490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.328.731 -34.063
Ödenen Faiz
-362.823 -160.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.575 -812
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.121 -827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.024 -27.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.487 1.499
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.875 1.499
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.612 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.511 -28.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.750 -28.504
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.761 -316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-867.476 249.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.603.995 2.455.345
Kredilerden Nakit Girişleri
5.443.197 1.933.461
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
160.798 408.952
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 112.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.479.503 -2.207.702
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.224.400 -1.783.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-162.938 -424.162
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-92.165 0
Alınan Faiz
8.032 2.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 74.712 26.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 74.712 26.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.839 33.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.551 59.839


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-388.432 -99.949
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.580 28.767
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 29.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-608 -334
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18 120.598 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.410 67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
122 67
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-26.532
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.580 28.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-294.852 -71.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-294.852 -71.182


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.551 59.839
Finansal Yatırımlar
5 2.039 14.211
Ticari Alacaklar
80.987 127.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 6.897 5.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 74.090 121.951
Diğer Alacaklar
0 3
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 3
Türev Araçlar
6 102.996 64.185
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 102.996 64.185
Stoklar
11 33.802 215.904
Peşin Ödenmiş Giderler
16 26.114 24.040
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 26.114 24.040
Diğer Dönen Varlıklar
16 329.942 479.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 329.942 479.070
ARA TOPLAM
710.431 984.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
710.431 984.886
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
6 36.171 30.572
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 36.171 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 5.340 4.994
Maddi Duran Varlıklar
13 138.458 140.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 37.217 25.503
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.209 8.009
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.209 8.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 37.040
Diğer Duran Varlıklar
16 1.302.556 1.715.439
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 1.302.556 1.715.439
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.524.951 1.961.951
TOPLAM VARLIKLAR
2.235.382 2.946.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 941.338 746.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 941.338 746.139
Banka Kredileri
7 871.513 677.267
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 69.825 68.872
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.048.674 1.055.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.048.674 1.055.190
Banka Kredileri
7 842.442 981.707
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 101.775 73.483
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 104.457 0
Ticari Borçlar
73.774 154.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 5.871 3.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 67.903 150.981
Diğer Borçlar
10 36.132 7.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 36.132 7.297
Ertelenmiş Gelirler
17 14.702 44.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 14.702 44.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.751 1.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.119 1.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.632 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 428 608
ARA TOPLAM
2.123.799 2.008.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.123.799 2.008.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 324.185 858.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
324.185 858.524
Banka Kredileri
7 168.295 580.602
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 155.890 173.440
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 104.482
Ertelenmiş Gelirler
17 4.119 4.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.110 2.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.110 2.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.559 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.973 865.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.457.772 2.874.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-222.390 72.462
Ödenmiş Sermaye
18 32.000 32.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 50.734 50.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
188.733 95.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.733 95.153
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 96.369 96.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.702 -1.216
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.066 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.713 10.713
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -116.138 -16.189
Net Dönem Karı veya Zararı
-388.432 -99.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-222.390 72.462
TOPLAM KAYNAKLAR
2.235.382 2.946.837



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745306


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.