KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 19:17

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.334.270.054 917.789.663
Satışların Maliyeti
19 -877.169.122 -649.293.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
457.100.932 268.496.163
BRÜT KAR (ZARAR)
457.100.932 268.496.163
Genel Yönetim Giderleri
21 -186.745.255 -125.392.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 194.183.103 22.521.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -188.608.265 -17.262.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
275.930.515 148.362.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.948.024 1.113.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -305.699 -2.454.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 23.371.805 11.527.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.944.645 158.548.621
Finansman Gelirleri
26 77.551.573 19.701.438
Finansman Giderleri
27 -165.684.117 -70.866.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.812.101 107.383.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.361.830 -20.982.295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -34.366.471 -25.914.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 28.004.641 4.932.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
208.450.271 86.401.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
208.450.271 86.401.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.866.315 1.039.567
Ana Ortaklık Payları
204.583.956 85.361.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Diğer Düzeltmeler
1.206.775 1.206.775 1.206.775
Transferler
2.916.000 23.920.035 -26.836.035
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.850.793 19.569.925 85.361.608 102.080.740 1.771.977 103.852.717
Dönem Karı (Zararı)
85.361.608 85.361.608 1.039.567 86.401.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.850.793 19.569.925 16.719.132 732.410 17.451.542
Kar Payları
-30.375.001 -30.375.001 -30.375.001
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.519.999 -1.519.999 -6.034.249 -7.554.248
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
28.167 28.167
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
7.533.000 77.828.608 -85.361.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.551.016 54.891.590 204.583.956 253.924.530 6.846.612 260.771.142
Dönem Karı (Zararı)
204.583.956 204.583.956 3.866.315 208.450.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.551.016 54.891.590 49.340.574 2.980.297 52.320.871
Kar Payları
-76.545.000 -76.545.000 -76.545.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
6.198 6.198
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.036.269 183.518.445
Dönem Karı (Zararı)
208.450.271 86.401.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.764.169 142.065.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 66.961.944 38.492.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 9.508.554 1.985.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.286.992 41.827.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.768.247 12.132.118
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.518.745 29.695.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 12.681.076 13.521.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.894.091 -4.792.257
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.575.167 18.314.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
161.977.903 37.427.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.371.805 -11.527.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.361.830 20.982.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.642.325 -643.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.798.748 -8.843.165
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-38.346.116 -2.798.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.501.053 -26.602.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
93.524 -663.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.594.577 -25.939.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.573.370 -5.641.290
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.651.630 -1.266.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.589.119 152.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.567.191 12.939.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.612.877 4.257.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.180.068 8.682.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.184.496 3.206.378
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.110.853 11.167.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
356.415.692 219.623.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -11.129.629 -9.913.189
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-242.504 -117.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.007.290 -26.074.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.267.856 -50.247.320
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.554.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.109.365 935.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.109.365 935.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.921.893 -44.678.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -204.586.286 -19.002.859
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -22.335.607 -25.675.651
Alınan Temettüler
6 8.544.672 1.050.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.316.391 -60.980.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 259.515.220 130.949.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -140.952.126 -149.601.147
Ödenen Temettüler
-76.545.000 -30.375.001
Ödenen Faiz
-13.595.794 -16.746.027
Alınan Faiz
7 11.894.091 4.792.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.084.804 72.290.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-69.758.446 -24.347.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.326.358 47.943.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.404.415 65.460.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 196.730.773 113.404.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
208.450.271 86.401.175
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.576.650 -2.854.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.698.169 -3.389.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-270.248 -193.487
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-270.248 -193.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.391.767 729.160
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
69.481 49.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.322.286 679.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.897.521 20.305.838
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.897.521 20.305.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.320.871 17.451.542
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.771.142 103.852.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.846.612 1.771.977
Ana Ortaklık Payları
253.924.530 102.080.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.023.791 113.572.241
Finansal Yatırımlar
51.444.157 13.369.356
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 51.444.157 13.369.356
Ticari Alacaklar
175.331.861 118.040.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.608.646 1.702.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 173.723.215 116.337.947
Diğer Alacaklar
57.689.178 8.439.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.164.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.524.518 8.439.720
Stoklar
10 14.113.626 12.461.996
Peşin Ödenmiş Giderler
21.045.610 14.727.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.045.610 14.727.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 251.958 1.583.721
Diğer Dönen Varlıklar
6.554.957 1.160.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 6.554.957 1.160.953
ARA TOPLAM
523.455.138 283.355.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
523.455.138 283.355.296
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
166.650 20.527
Vadeli Mevduatlar
5 166.650 20.527
Diğer Alacaklar
151.619.911 34.828.278
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 95.869.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 55.750.097 34.828.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 95.725.908 64.991.304
Maddi Duran Varlıklar
321.805.178 155.619.737
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 321.805.178 155.619.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
263.033.821 203.913.858
Şerefiye
12 43.925.159 34.112.091
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 219.108.662 169.801.767
Peşin Ödenmiş Giderler
43.673.520 21.402.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 43.673.520 21.402.819
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 98.539.804 54.043.004
Diğer Duran Varlıklar
24.040.111 17.867.363
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 24.040.111 17.867.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
998.604.903 552.686.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.522.060.041 836.042.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.047.575 1.069.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.047.575 1.069.729
Banka Kredileri
7 4.047.575 1.069.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.741.802 57.766.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.741.802 57.766.719
Banka Kredileri
7 229.741.802 57.766.719
Ticari Borçlar
99.964.539 77.397.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 9.649.715 11.262.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 90.314.824 66.134.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 39.211.242 28.208.863
Diğer Borçlar
12.845.993 8.6
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.019 Değişim: -0,01% Hacim : 3.259 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 95.373 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7104 Değişim: -0,27%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3433 Değişim: -0,34%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
275,73 Değişim: -0,67%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.