KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:57

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 541.381.724 409.035.468 318.904.243 227.428.832
Satışların Maliyeti
19 -366.918.229 -299.586.133 -202.336.309 -160.163.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.463.495 109.449.335 116.567.934 67.265.385
BRÜT KAR (ZARAR)
174.463.495 109.449.335 116.567.934 67.265.385
Genel Yönetim Giderleri
-76.863.875 -63.566.622 -42.311.817 -33.002.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
71.593.126 13.477.488 22.560.182 6.113.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.336.266 -11.373.249 -31.960.326 -3.673.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.856.480 47.986.952 64.855.973 36.703.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.851.705 448.165 1.819.249 -30.926
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-210.314 -427.438 -183.164 -68.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 9.294.130 3.651.061 5.559.494 2.009.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.792.001 51.658.740 72.051.552 38.613.919
Finansman Gelirleri
20 32.116.688 9.130.424 21.630.520 1.594.488
Finansman Giderleri
21 -68.931.987 -30.483.236 -40.974.480 -11.933.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.976.702 30.305.928 52.707.592 28.274.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.136.715 -6.731.772 -2.786.676 -5.329.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.766.944 -9.151.629 -5.344.022 -6.610.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.630.229 2.419.857 2.557.346 1.280.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.839.987 23.574.156 49.920.916 22.945.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.839.987 23.574.156 49.920.916 22.945.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.498.413 217.034 1.168.345 -163.108
Ana Ortaklık Payları
58.341.574 23.357.122 48.752.571 23.108.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.206.775 1.206.775 1.206.775
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.836.035 -26.836.035 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.706.099 3.289.513 23.357.122 23.940.536 485.773 24.426.309
Dönem Karı (Zararı)
23.357.122 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.706.099 3.289.513 3.289.513 268.739 3.558.252
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.375.000 -30.375.000 -30.375.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.519.999 -1.519.999 -6.034.249 -7.554.248
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
28.167 28.167
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -18.782.349 26.070.553 40.181.456 -14.386.953 23.357.122 80.739.829 8.688.938 89.428.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
85.361.608 -85.361.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.823.563 58.341.574 81.441.337 2.877.515 84.318.852
Dönem Karı (Zararı)
58.341.574 58.341.574 1.498.413 59.839.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.823.563 24.923.326 23.099.763 1.379.102 24.478.865
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
7.533.000 -84.078.000 -76.545.000 -76.545.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -20.750.606 67.274.291 50.630.456 -16.019.346 58.341.574 163.776.369 12.852.657 176.629.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.975.154 56.697.917
Dönem Karı (Zararı)
59.839.987 23.574.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.638.545 45.468.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 21.729.773 18.224.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.169.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.370.520 4.150.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.370.520 4.150.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 5.729.381 7.491.402
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.403.604 -2.030.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.132.985 9.521.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.438.382 12.541.559
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.294.130 -3.651.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.136.715 6.731.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.641.391 -20.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.822.985 -4.687.741
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.668.840 4.533.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.706.530 -37.030.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.402.864 -339.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.303.666 -36.691.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.653.943 -3.451.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.954.162 -110.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.728.658 -6.615.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.333.109 10.001.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.148.298 1.793.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.184.811 8.208.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.722.548 11.548.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.833.491 16.437.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.655.547 64.354.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -5.703.220 -4.727.938
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.977.173 -2.811.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.554.196 -34.104.356
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.554.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.028.388 118.113
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.028.388 118.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.582.584 -26.668.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.217.314 -8.444.470
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.365.270 -18.223.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.881.912 30.053.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.067.795 118.733.532
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.189.212 -50.813.185
Ödenen Temettüler
-76.545.000 -30.375.000
Ödenen Faiz
-6.225.900 -9.521.566
Alınan Faiz
3.403.604 2.030.164
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
370.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.302.870 52.647.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.925.704 -14.882.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.377.166 37.765.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.404.415 65.460.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.781.581 103.226.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.839.987 23.574.156 49.920.916 22.945.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.834.374 -2.706.099 -1.079.581 -2.706.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.148.790 -3.382.624 -1.205.298 -3.382.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-21.035 0 -21.035 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.035 -21.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
335.451 676.525 146.752 676.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
330.043 676.525 141.344 676.525
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5.408 5.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.313.239 3.558.252 15.516.886 -2.101.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.313.239 3.558.252 15.516.886 -2.101.551
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.313.239 3.558.252 15.516.886 -2.101.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.478.865 852.153 14.437.305 -4.807.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.318.852 24.426.309 64.358.221 18.137.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.877.515 485.773 2.154.631 -1.050.427
Ana Ortaklık Payları
81.441.337 23.940.536 62.203.590 19.187.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.817.778 113.572.241
Finansal Yatırımlar
15.169.825 13.369.356
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 15.169.825 13.369.356
Ticari Alacaklar
185.431.022 118.040.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.105.034 1.702.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 179.325.988 116.337.947
Diğer Alacaklar
18.737.161 8.439.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.737.161 8.439.720
Stoklar
10 17.416.158 12.461.996
Peşin Ödenmiş Giderler
32.162.860 14.727.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.162.860 14.727.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.181.583 1.583.721
Diğer Dönen Varlıklar
1.880.507 1.160.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.880.507 1.160.953
ARA TOPLAM
415.796.894 283.355.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
415.796.894 283.355.296
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.527 20.527
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 20.527 20.527
Diğer Alacaklar
47.093.463 34.828.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.093.463 34.828.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 82.765.215 64.991.304
Maddi Duran Varlıklar
175.886.886 155.619.737
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 82.808.590 83.502.544
Taşıtlar
11 22.014.204 19.427.561
Mobilya ve Demirbaşlar
11 5.118.299 4.334.825
Özel Maliyetler
11 45.383.579 46.682.732
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 20.562.214 1.672.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
240.388.281 203.913.858
Şerefiye
12 37.663.487 34.112.091
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 202.724.794 169.801.767
Peşin Ödenmiş Giderler
49.695.809 21.402.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 49.695.809 21.402.819
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 62.941.191 54.043.004
Diğer Duran Varlıklar
18.239.126 17.867.363
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 18.239.126 17.867.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
677.030.498 552.686.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.092.827.392 836.042.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.298.206 1.069.729
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.298.206 1.069.729
Banka Kredileri
7 10.298.206 1.069.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.000.462 57.766.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.000.462 57.766.719
Banka Kredileri
7 114.000.462 57.766.719
Ticari Borçlar
92.730.458 77.397.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 12.410.890 11.262.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 80.319.568 66.134.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 40.931.411 28.208.863
Diğer Borçlar
11.008.436 8.642.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.008.436 8.642.998
Ertelenmiş Gelirler
12.838.964 10.765.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 12.838.964 10.765.786
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.333.032 439.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.101.445 13.975.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.314.041 8.801.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.787.404 5.173.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.333.682 5.288.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 11.333.682 5.288.645
ARA TOPLAM
312.576.096 203.554.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.576.096 203.554.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.361.893 282.516.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.361.893 282.516.358
Banka Kredileri
7 399.361.893 282.516.358
Diğer Borçlar
15.351.111 12.532.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.351.111 12.532.767
Ertelenmiş Gelirler
1.632.308 2.228.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 1.632.308 2.228.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.508.313 22.006.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.508.313 22.006.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.553.748 5.646.811
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
161.214.897 138.701.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 161.214.897 138.701.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
603.622.270 463.632.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
916.198.366 667.187.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.776.369 158.880.032
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.750.606 -18.927.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.750.606 -18.927.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.750.606 -18.927.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.274.291 42.350.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.274.291 42.350.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
50.630.456 43.097.456
Yasal Yedekler
18 50.630.456 43.097.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.019.346 -17.302.954
Net Dönem Karı veya Zararı
58.341.574 85.361.608
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.852.657 9.975.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.629.026 168.855.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.092.827.392 836.042.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704876


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.846 Değişim: 1,39% Hacim : 10.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 105.902 18.11.2019 Yüksek 107.222
Açılış: 105.902
5,7249 Değişim: -0,31%
Düşük 5,7169 18.11.2019 Yüksek 5,7527
Açılış: 5,7428
6,3459 Değişim: -0,07%
Düşük 6,3281 18.11.2019 Yüksek 6,3648
Açılış: 6,3503
270,85 Değişim: -0,01%
Düşük 268,02 18.11.2019 Yüksek 271,57
Açılış: 270,87
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.