KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

15.05.2019 - 17:13

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.565.721 9.021.228 14.586.949 7.080.047 8.843.000 15.923.047
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.012.037 1.822.235 2.834.272 1.051.993 1.928.406 2.980.399
Teminat Mektupları
976.150 1.292.487 2.268.637 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
976.150 1.292.487 2.268.637 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Banka Kredileri
35.887 33.759 69.646 32.973 44.122 77.095
İthalat Kabul Kredileri
35.887 33.759 69.646 32.973 44.122 77.095
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 443.862 443.862 0 723.169 723.169
Belgeli Akreditifler
0 381.475 381.475 0 647.336 647.336
Diğer Akreditifler
0 62.387 62.387 0 75.833 75.833
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 52.127 52.127 0 49.052 49.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.467.813 4.147.173 5.614.986 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Cayılamaz Taahhütler
1.467.813 4.147.173 5.614.986 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.317.495 4.147.173 5.464.668 929.160 2.197.815 3.126.975
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 7.756 0 7.756 6.341 0 6.341
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 142.562 0 142.562 158.190 0 158.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.085.871 3.051.820 6.137.691 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.085.871 3.051.820 6.137.691 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.320.234 1.323.171 2.643.405 1.885.597 1.813.648 3.699.245
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.190.700 168.435 1.359.135 1.143.780 783.954 1.927.734
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
129.534 1.154.736 1.284.270 741.817 1.029.694 1.771.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.471.061 1.439.405 2.910.466 2.707.100 2.553.953 5.261.053
Swap Para Alım İşlemleri
368.599 1.065.864 1.434.463 706.773 1.836.764 2.543.537
Swap Para Satım İşlemleri
1.102.462 373.541 1.476.003 2.000.327 717.189 2.717.516
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
294.576 289.244 583.820 341.666 349.178 690.844
Para Alım Opsiyonları
147.288 144.622 291.910 170.833 174.589 345.422
Para Satım Opsiyonları
147.288 144.622 291.910 170.833 174.589 345.422
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
50.637.534 2.932.829 53.570.363 55.674.938 2.802.599 58.477.537
EMANET KIYMETLER
50.538.263 73.211 50.611.474 55.572.911 83.891 55.656.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
48.716.834 6 48.716.840 53.982.213 5 53.982.218
Tahsile Alınan Çekler
1.819.647 71.973 1.891.620 1.590.122 83.834 1.673.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.782 1.232 3.014 576 52 628
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
98.170 2.658.829 2.756.999 98.170 2.527.359 2.625.529
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 2.045.751 2.047.831 2.080 1.948.925 1.951.005
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
96.090 610.198 706.288 96.090 575.688 671.778
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.880 2.880 0 2.746 2.746
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.101 200.789 201.890 3.857 191.349 195.206
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
56.203.255 11.954.057 68.157.312 62.754.985 11.645.599 74.400.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
360.464 234.817
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 183.386 123.164
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.877 8.514
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 144.727 62.349
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 22.474 40.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.028 12.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
17.446 28.139
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
-149.300 -96.947
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -141.810 -91.973
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -4.648 -4.201
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.485 0
Diğer Faiz Giderleri
-1.357 -773
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
211.164 137.870
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.652 19.635
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.419 28.789
Gayri Nakdi Kredilerden
5.398 2.862
Diğer
26.021 25.927
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.767 -9.154
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-9.767 -9.154
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 78.647 25.116
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.123 -2.486
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
77.287 -2.635
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-7.763 30.237
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24.865 41.552
FAALİYET BRÜT KÂRI
336.328 224.173
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -11.355 -46.957
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -38.073 -27.435
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-68.262 -86.712
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 218.638 63.069
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.638 63.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-37.894 -22.862
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -24.417 -23.109
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.477 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 0 247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 180.744 40.207
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
180.744 40.207
Grubun Karı (Zararı)
180.744 40.207
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 0 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.415 0 0 0 0 40.207 0 0 25.792
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 267.523 -267.523 0 0 539
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 -267.523 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -40.653 0 0 903.664 267.523 40.207 0 0 1.450.271
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.684 0 488.747 0 0 1.670.543
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -87.418 0 0 989.684 0 488.747 0 0 1.670.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.562 0 0 0 0 180.744 0 0 142.182
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 -488.747 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.747 -488.747 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -125.980 0 0 989.684 488.747 180.744 0 0 1.812.725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.153.085 2.837.839 8.990.924 4.428.866 1.511.775 5.940.641
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.434.358 2.805.896 8.240.254 3.684.173 1.353.996 5.038.169
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.297.261 2.623.702 7.920.963 3.573.020 1.299.578 4.872.598
Bankalar
5.1.3 137.097 182.194 319.291 111.153 54.418 165.571
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.859 0 150.859 149.989 0 149.989
Devlet Borçlanma Senetleri
150.859 0 150.859 149.989 0 149.989
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 501.988 0 501.988 569.708 0 569.708
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 498.115 0 498.115 569.708 0 569.708
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 3.873 0 3.873 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 65.880 31.943 97.823 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 65.880 31.943 97.823 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 2.281.789 1.857.996 4.139.785 2.033.658 1.743.762 3.777.420
Krediler
2.279.155 1.857.996 4.137.151 2.031.011 1.743.762 3.774.773
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 95.800 0 95.800 95.974 0 95.974
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -93.166 0 -93.166 -93.327 0 -93.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 43.344 9.470 52.814 12.654 0 12.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 9.049 0 9.049 7.919 0 7.919
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.049 0 9.049 7.919 0 7.919
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 17.548 0 17.548 20.149 0 20.149
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 94.440 24.376 118.816 127.038 171.508 298.546
VARLIKLAR TOPLAMI
8.599.255 4.729.681 13.328.936 6.630.284 3.427.045 10.057.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 6.933.366 4.184.509 11.117.875 3.821.690 3.972.366 7.794.056
ALINAN KREDİLER
5.2.3 0 0 0 6.662 0 6.662
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 2.534 54.500 57.034 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.534 54.500 57.034 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
22.751 9.478 32.229 0 0 0
KARŞILIKLAR
143.738 0 143.738 153.723 0 153.723
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 100.855 0 100.855 96.432 0 96.432
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 22.826 0 22.826 40.443 0 40.443
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 20.057 0 20.057 16.848 0 16.848
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 52.091 0 52.091 82.275 0 82.275
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
99.222 14.022 113.244 121.987 9.228 131.215
ÖZKAYNAKLAR
1.812.725 0 1.812.725 1.670.542 0 1.670.542
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -125.980 0 -125.980 -87.418 0 -87.418
Kar Yedekleri
989.684 0 989.684 989.683 0 989.683
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 971.626 0 971.626 971.625 0 971.625
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 669.491 0 669.491 488.747 0 488.747
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
488.747 0 488.747 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
180.744 0 180.744 488.747 0 488.747
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.066.427 4.262.509 13.328.936 6.046.361 4.010.968 10.057.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
180.744 40.207
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-38.562 -14.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.562 -14.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-49.438 -18.019
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.876 3.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.182 25.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-615.472 -42.872
Alınan Faizler
342.965 240.975
Ödenen Faizler
-144.219 -98.761
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.419 28.789
Elde Edilen Diğer Kazançlar
102.913 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
9.775 177
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.669 -36.705
Ödenen Vergiler
-300.295 37.646
Diğer
-622.361 -214.993
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.328.946 251.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
166.934 -860.539
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
51.231 -275.878
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-368.494 80.838
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
91.703 53.092
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
230.900 -123.485
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.087.840 1.559.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.664 -108.794
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
75.496 -73.134
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.713.474 208.921
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-34.924 166.037
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.584 733
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
302 303
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -591.092
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 754.450
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
358 1.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 143.062
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 143.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
146.277 81.061
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.824.827 599.081
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.470.384 1.954.437
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.295.211 2.553.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.