KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 16:47

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-50.482 -50.482 -50.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710
Transferler
2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.058.884 369.213 1.428.097 1.428.097
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 63.021 1.058.884 800.000 63.195.689 369.213 69.486.807 69.486.807
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
-1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.718.848 8.718.848 8.718.848
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 8.718.848 76.343.667 76.343.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.934.092 -22.087.527
Dönem Karı (Zararı)
8.718.848 369.213
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.718.848 369.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
369.740 -4.429.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 180.878 87.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.525.286 -1.728.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.691.010 779.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-165.724 -2.508.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.612.048 -3.195.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.612.048 -3.195.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.275.624 407.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.458.507 -11.804.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.476.009 -1.748.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 12.476.009 -1.748.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.562.455 -14.869.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.562.455 -14.869.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 742.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.298.564 4.549.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -12.261.789 4.322.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.775 227.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.497 -478.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-73.497 -478.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.630.081 -15.865.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.500.342 -3.287.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -928.679 -2.935.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-135.152 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.605.000 3.196.176
Alınan Temettüler
69.378
Alınan Faiz
15 6.535.622 3.196.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
670.908 -18.891.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
670.908 -18.891.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 58.772.518 64.587.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.443.426 45.695.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.113.239 60.239.138
Ticari Alacaklar
5 95.090.828 107.564.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.090.828 107.564.153
Diğer Alacaklar
6 21.431.409 14.921.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.431.409 14.921.659
Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 1.410.200
ARA TOPLAM
177.635.476 184.152.738
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.635.476 184.152.738
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9.121 8.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.121 8.206
Maddi Duran Varlıklar
7 8.768 17.123
Mobilya ve Demirbaşlar
8.768 17.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
253.490 426.012
Bilgisayar Yazılımları
8 253.490 426.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 29.852 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.818.485 1.968.595
TOPLAM VARLIKLAR
179.453.961 186.121.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 97.152.120 109.613.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
95.387.153 107.811.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.764.967 1.801.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 223.723 185.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.016.898 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.106.096 8.024.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.106.096 8.024.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
283.781 395.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
283.781 395.053
ARA TOPLAM
102.782.618 118.218.755
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.782.618 118.218.755
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 327.676 219.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
327.676 219.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 58.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.676 277.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.110.294 118.496.514
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.343.667 67.624.819
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
11 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 61.673.187 63.195.689
Net Dönem Karı veya Zararı
8.718.848 -1.522.502
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.343.667 67.624.819
TOPLAM KAYNAKLAR
179.453.961 186.121.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 17.700.013 8.197.135 6.762.698 3.828.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.700.013 8.197.135 6.762.698 3.828.358
BRÜT KAR (ZARAR)
17.700.013 8.197.135 6.762.698 3.828.358
Genel Yönetim Giderleri
13 -10.615.846 -8.907.981 -5.151.949 -4.153.532
Pazarlama Giderleri
13 -2.063.996 -1.959.016 -899.114 -1.069.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.043.813 3.197.369 3.388.925 1.722.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -69.512 -49.657 1.297 -23.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.994.472 477.850 4.101.857 304.624
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.994.472 477.850 4.101.857 304.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.994.472 477.850 4.101.857 304.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.275.624 -108.637 -930.249 -382.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.355.777 -449.159 -1.274.894 -564.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 80.153 340.522 344.645 182.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.718.848 369.213 3.171.608 -77.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.718.848 369.213 3.171.608 -77.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.718.848 369.213 3.171.608 -77.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.058.884
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-298.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-298.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.058.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.718.848 1.428.097 3.171.608 -77.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.718.848 1.428.097 3.171.608 -77.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781021


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.