KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:22
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870
Transferler
6.823.696 -6.823.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.570.582 1.570.582 1.570.582
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 1.570.582 55.792.452 55.792.452
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3 -50.482 -50.482 -50.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710
Transferler
2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.058.884 369.213 1.428.097 1.428.097
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 63.021 1.058.884 800.000 63.195.689 369.213 69.486.807 69.486.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.087.527 -7.791.632
Dönem Karı (Zararı)
369.213 1.570.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
369.213 1.570.582
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.429.846 -334.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 87.362 223.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.728.821 1.005.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.728.821 1.005.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.195.684 -1.754.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.195.684 -1.754.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 407.297 191.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.804.578 -7.222.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.748.535 -8.862.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.748.535 -8.924.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.869.663 -4.671.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.869.663 -4.671.418
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
742.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.549.806 8.936.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.322.119 8.877.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227.687 58.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.074.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.510 -549.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-478.510 -549.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.865.211 -5.985.862
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.935.285 -14.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.287.031 -1.791.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.196.176 1.601.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 0 -160.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.300
Alınan Faiz
3.196.176 1.761.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.891.351 -6.190.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.891.351 -6.190.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.587.332 43.603.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 45.695.981 37.412.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.004.689 65.706.540
Ticari Alacaklar
5 101.371.408 99.622.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
101.371.408 99.622.873
Diğer Alacaklar
6 24.853.560 10.590.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.853.560 10.590.292
Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
ARA TOPLAM
173.229.657 175.934.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.229.657 175.934.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 159.711
Diğer Alacaklar
6 7.432 6.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.432 6.991
Maddi Duran Varlıklar
7 27.881 38.638
Mobilya ve Demirbaşlar
27.881 38.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
536.039 612.644
Bilgisayar Yazılımları
8 536.039 612.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 98.815 56.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.187.421 874.936
TOPLAM VARLIKLAR
175.417.078 176.808.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 103.306.919 101.265.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 101.716.882 99.903.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.590.037 1.362.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 160.674 143.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 81.164 2.648.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.899.889 3.651.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.899.889 3.651.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
296.493 792.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
296.493 792.585
ARA TOPLAM
105.745.139 108.501.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.745.139 108.501.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 185.132 198.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 185.132 198.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.132 198.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.930.271 108.699.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.486.807 68.109.192
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.021 63.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.058.884 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 800.000 400.000
Yasal Yedekler
800.000 400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 63.195.689 51.760.374
Net Dönem Karı veya Zararı
369.213 13.885.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.486.807 68.109.192
TOPLAM KAYNAKLAR
175.417.078 176.808.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 8.197.135 7.718.490 3.828.358 3.792.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.197.135 7.718.490 3.828.358 3.792.664
BRÜT KAR (ZARAR)
8.197.135 7.718.490 3.828.358 3.792.664
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -8.907.981 -6.047.983 -4.153.532 -1.057.749
Pazarlama Giderleri
13-14 -1.959.016 -2.040.334 -1.069.485 -2.423.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.197.369 2.626.660 1.722.754 912.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -49.657 -397.396 -23.471 -199.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.850 1.859.437 304.624 1.024.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
477.850 1.859.437 304.624 1.024.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
477.850 1.859.437 304.624 1.024.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.637 -288.855 -382.245 -200.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -449.159 -605.025 -564.528 -309.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 340.522 316.170 182.283 109.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.213 1.570.582 -77.621 823.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.213 1.570.582 -77.621 823.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
369.213 1.570.582 -77.621 823.345
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.058.884 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.357.543 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.357.543 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-298.659 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-298.659 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.884 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.428.097 1.570.582 -77.621 823.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.428.097 1.570.582 -77.621 823.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703683


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.