KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:37
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-236.589 -35.322.014 35.558.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -420.868 -4.294.825 -4.715.693 -1.269.958 -5.985.651
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 12.317 -4.557 23.622 31.382 42.618 74.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 8.885 -511.828 6.147.956 -911.653 148.555 -97.316 -4.492.477 292.122 2.564.048 2.856.170
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 -25.700.000 11.160.825 -59.021.334 11.258.078 -3.175.932 195.061 -91.023.465 -4.294.825 76.398.408 18.421.254 94.819.662
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 585.543 12.378.866 12.964.409 -810.807 12.153.602
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.216.989 60.158 -101.185.627 12.378.866 139.629.548 -6.544.150 133.085.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.602.687 -1.060.263
Dönem Karı (Zararı)
11.754.935 -5.697.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.754.935 -5.697.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.926.948 6.162.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.904.470 1.923.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 1.119.187 1.927.627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -3.171.626 -255.612
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 5.871.363 3.098.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.203.554 -293.445
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 6.203.554 -293.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 0 -237.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.334.760 -1.525.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -52.089.129 -3.250.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.516.429 1.482.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 31.886.803 -7.436.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.295.582 -3.408.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.547.889 10.122.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.396.556 965.327
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.652.877 -1.060.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -949.810 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-899.120 -2.886.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 3.471.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -899.120 -6.358.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.358.532 6.457.329
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 2.856.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.358.532 3.527.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
856.725 2.510.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
856.725 2.510.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.431 3.332.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.200.156 5.842.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.200.156 1.343.431
Ticari Alacaklar
30.874.590 35.391.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 2.788 868.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 30.871.802 34.522.264
Diğer Alacaklar
100.878.799 130.566.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 99.533.391 127.972.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.345.408 2.593.569
Stoklar
11 20.572.346 23.867.928
Peşin Ödenmiş Giderler
1.003.209 1.131.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.003.209 1.131.748
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 17.945 14.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 333.166 490.194
ARA TOPLAM
155.880.211 192.804.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.880.211 192.804.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 73.505.299 21.416.170
Diğer Alacaklar
1.078.006 2.995.816
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 1.077.672 2.995.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 16.796.337 22.999.891
Maddi Duran Varlıklar
93.413.954 94.402.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
111.815 129.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 775.342 482.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
185.680.753 142.425.380
TOPLAM VARLIKLAR
341.560.964 335.229.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 32.407.561 32.855.865
Ticari Borçlar
36.491.069 49.038.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 504.121 2.466.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 35.986.948 46.572.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.205.832 2.176.152
Diğer Borçlar
41.324.272 39.218.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 41.314.338 39.209.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.934 8.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.689.178 755.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.689.178 755.203
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 627.949 949.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.331.304 3.302.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.331.304 3.302.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.212.262 1.757.027
ARA TOPLAM
120.289.427 130.053.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.289.427 130.053.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 78.375.423 74.740.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 50.173
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.810.716 9.454.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.810.716 9.454.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.186.139 84.244.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.475.566 214.298.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.629.548 126.665.139
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 10.455.864 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.607.761 4.273.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.607.761 4.273.888
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 7.824.750 8.076.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.216.989 -3.802.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -101.185.627 -75.906.947
Net Dönem Karı veya Zararı
25 12.378.866 -25.530.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.544.150 -5.733.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.085.398 120.931.796
TOPLAM KAYNAKLAR
341.560.964 335.229.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 33.925.697 44.830.290
Satışların Maliyeti
19 -34.187.814 -39.200.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-262.117 5.629.666
BRÜT KAR (ZARAR)
-262.117 5.629.666
Genel Yönetim Giderleri
-2.205.190 -3.658.715
Pazarlama Giderleri
-1.949.969 -2.224.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.365.710 4.075.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.047.307 -5.564.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.098.873 -1.743.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 26.913.101 270.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -930.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -6.203.554 293.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.610.674 -2.109.707
Finansman Gelirleri
22 8.072.049 3.010.714
Finansman Giderleri
22 -11.927.788 -6.598.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.754.935 -5.697.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.434 375.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -628.167 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 439.733 375.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.566.501 -5.322.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.566.501 -5.322.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -812.365 -1.027.677
Ana Ortaklık Payları
25 12.378.866 -4.294.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,05200000 -0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
587.101 -663.149
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 733.876 -828.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.775 165.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -146.775 165.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
587.101 -663.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.153.602 -5.985.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -810.807 -1.269.958
Ana Ortaklık Payları
12.964.409 -4.715.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8111 Değişim: -0,02%
Düşük 7,8029 22.10.2020 Yüksek 7,8140
Açılış: 7,8127
9,2622 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2489 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
483,43 Değişim: -0,01%
Düşük 483,32 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.