KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:53

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.144 1.122 1.934 -174
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.144 1.122 1.934 -174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 7.357 -250 7.254 7.254 13.462 756 12.706 67.823
Yeni Bakiye
40.000 7.357 -250 7.254 7.254 13.462 756 12.706 67.823
Dönem Net Karı (Zararı)
1.122 1.122 1.122
Kar Dağıtımı
635 635 -635 12.071 -12.706
Dağıtılan Temettü
17 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
635 635 -635 -635
Diğer
12.706 -12.706
Dönem Sonu Bakiyeler
17 40.000 7.357 -250 7.889 7.889 13.949 12.827 1.122 68.945
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 40.000 12.352 -120 8.065 8.065 26.757 9.710 17.047 87.054
Yeni Bakiye
17 40.000 12.352 -120 8.065 8.065 26.757 9.710 17.047 87.054
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
17 10.000 -10.000 -10.000
Dönem Net Karı (Zararı)
15.144 15.144 15.144
Kar Dağıtımı
853 853 -853 16.194 -17.047
Dağıtılan Temettü
17,5 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
853 853 -853 -853
Diğer
17.047 -17.047
Dönem Sonu Bakiyeler
17 50.000 12.352 -120 8.918 8.918 31.048 15.904 15.144 102.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
13.448 8.061
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
103.457 69.592
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-80.411 -52.360
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.100 3.672
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.647 5.681
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 2.427 1.370
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.083 -10.083
Ödenen Vergiler
-3.951 771
Diğer
-8.738 -10.582
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-13.846 -225
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-43.067 -113.143
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-6.331 -1.676
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
27.603 90.307
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.135 54.584
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
814 -30.297
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-398 7.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -12.675 -1.372
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.638
Diğer
8 -3.803 -4
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.478 262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
48.942 19.849
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-34.478 -23.295
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.464 -3.446
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.412 4.652
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2,4(n) 3.848 2.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2,4(n) 1.436 6.883


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.928 78.091 62.422 40.657
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 118.928 78.091 62.422 40.657
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
113.828 74.419 59.844 38.719
İskontolu
112.244 73.947 59.579 38.516
Diğer
1.584 472 265 203
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.100 3.672 2.578 1.938
İskontolu
5.100 3.672 2.578 1.938
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -82.257 -52.018 -43.324 -27.778
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.722 -13.527 6.778 -7.263
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-57.467 -34.237 -47.476 -18.567
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.928 -4.206 -2.504 -1.929
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-140 -48 -122 -19
BRÜT KAR (ZARAR)
36.671 26.073 19.098 12.879
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -17.493 -14.965 -9.441 -8.309
Personel Giderleri
19 -12.083 -10.083 -6.305 -5.617
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-273 -28 -273 -28
Genel İşletme Giderleri
-5.137 -4.854 -2.863 -2.664
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
19.178 11.108 9.657 4.570
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 7.647 5.681 4.325 2.466
Bankalardan Alınan Faizler
100 44 82 20
Kambiyo İşlemleri Karı
4.468 3.417 3.609 1.052
Diğer
3.079 2.220 634 1.394
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6,22 -3.016 -10.629 -1.885 -4.951
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -3.763 -2.995 -2.958 -984
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.559 -2.863 -2.871 -935
Diğer
-204 -132 -87 -49
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.046 3.165 9.139 1.101
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.046 3.165 9.139 1.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.902 -2.043 -7.205 -1.275
Cari Vergi Karşılığı
-4.227 -2.170 -6.530 -1.402
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-675 127 -675 127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.144 1.122 1.934 -174
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.144 1.122 1.934 -174
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
15.144 1.122 1.934 -174
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başınna Kazanç 0,30300000 0,02800000 0,03900000 -0,00400000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başınna Kazanç 0,30300000 0,02800000 0,03900000 -0,00400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 6 6 2 2
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 1.430 1.430 3.789 57 3.846
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 855.234 855.234 812.277 812.277
İskontolu Faktoring Alacakları
837.234 837.234 794.277 794.277
Yurt İçi
886.861 886.861 833.533 833.533
Kazanılmamış Gelirler (-)
-49.627 -49.627 -39.256 -39.256
Diğer Faktoring Alacakları
18.000 18.000 18.000 18.000
Yurt İçi
18.000 18.000 18.000 18.000
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 6.773 6.773 1.735 1.735
Takipteki Faktoring Alacakları
26.780 26.780 24.805 24.805
Özel Karşılıklar (-)
-20.007 -20.007 -23.070 -23.070
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 88.378 88.378 75.710 75.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 167 167 219 219
Diğer
167 167 219 219
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 21.992 21.992 16.775 16.775
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
15 15
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
10 2.306 2.306 1.828 1.828
ARA TOPLAM
976.301 0 976.301 912.335 57 912.392
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 9.772 9.772 5.969 5.969
Satış Amaçlı
9.772 9.772 5.969 5.969
AKTİF TOPLAMI
986.073 0 986.073 918.304 57 918.361
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 238.036 238.036 229.534 229.534
FAKTORİNG BORÇLARI
5 578.669 578.669 551.066 551.066
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 59.246 59.246 44.782 44.782
Bonolar
59.246 59.246 44.782 44.782
DİĞER BORÇLAR
14 570 570 573 573
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.228 2.228 1.858 1.858
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 1.433 1.433 1.160 1.160
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.393 1.393 1.120 1.120
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
9 1.926 1.926 1.242 1.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 1.767 1.767 1.092 1.092
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
883.875 0 883.875 831.307 0 831.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
102.198 102.198 87.054 87.054
Ödenmiş Sermaye
17 50.000 50.000 40.000 40.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17 12.232 12.232 12.232 12.232
Kar Yedekleri
17 8.918 8.918 8.065 8.065
Yasal Yedekler
8.918 8.918 8.065 8.065
Kar veya Zarar
31.048 31.048 26.757 26.757
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 15.904 15.904 9.710 9.710
Net Dönem Karı veya Zararı
15.144 15.144 17.047 17.047
PASİF TOPLAMI
986.073 0 986.073 918.361 0 918.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
152.071 298 152.369 133.957 298 134.255
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 10.370.741 645 10.371.386 8.517.829 662 8.518.491
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 1.177.722 1.177.722 1.013.341 1.013.341
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
25,3 904.807 5.619 910.426 854.765 6.422 861.187
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.605.341 6.562 12.611.903 10.519.892 7.382 10.527.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703661


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8002 Değişim: -0,14%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4597 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,66 Değişim: -0,08%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,17
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.