KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:43
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
-4.744.511
Pazarlama Giderleri
21 -2.348.746 -1.847.483
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -496.219 -589.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.423.523 1.122.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.227.506 -1.536.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.458.498 2.470.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 121.274 99.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -250 -10.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.579.522 2.559.934
Finansman Gelirleri
24 1.879.288 271.959
Finansman Giderleri
25 -9.201.695 -4.622.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.742.885 -1.790.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 1.972.285 -1.101.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.972.285 -1.101.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
229.400 -2.892.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
229.400 -2.892.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.352 491.199
Ana Ortaklık Payları
26 185.048 -3.383.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.483 42.155.264
Transferler
-1.035.199 1.035.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.428 -30.015 1.251 -3.383.478 -3.483.670 382.274 -3.101.396
Dönem Karı (Zararı)
-3.383.478 -3.383.478 -3.383.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.428 -30.015 1.251 -100.192 382.274 282.082
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
71.428 71.428 41.790 113.218
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Transferler
-3.383.478 3.383.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.919 4.443 185.048 -139.428 10.401 -129.027
Dönem Karı (Zararı)
185.048 185.048 44.352 229.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.919 4.443 -324.476 -33.951 -358.427
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.929.897 533 -2.929.364 -4.635 -2.933.999
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.673.640 -2.793.652
Dönem Karı (Zararı)
229.400 -2.892.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
229.400 -2.892.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.431.099 6.117.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.145.224 888.491
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
112.055 49.928
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 94.505 49.928
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-117.234 590.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -125.179 657.100
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.945 -66.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.808.171 3.500.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -10.053 -60.027
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 4.833.484 3.545.769
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 41.497 97.438
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -56.757 -83.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-536.360 -13.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.972.285 1.101.823
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.141 -6.019.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.023.142 -4.002.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -761.465 -768.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -261.677 -3.233.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 490.294 -120.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 490.294 -123.024
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -904.498 -697.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -827.155 230.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.124.810 -415.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.269.794 -12.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 855.016 -402.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 201.429 -67.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 100.811 6.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.811 6.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 312.518 -900.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.926 -54.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-461.926 -54.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.673.640 -2.793.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.899.364 -2.580.022
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.702 57.738
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 41.702 57.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.947.917 -2.638.927
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.317.346 -2.170.575
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.630.571 -468.352
Alınan Faiz
24 7.161 1.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.259.582 6.444.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 32.999.755 46.650.825
Kredilerden Nakit Girişleri
28 32.999.755 46.650.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -29.428.745 -36.719.604
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -29.428.745 -36.719.604
Ödenen Faiz
25 -4.833.484 -3.545.769
Alınan Faiz
24 2.892 58.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.485.306 1.070.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-138.041 20.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.623.347 1.090.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.078.168 1.987.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.454.821 3.078.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
229.400 -2.892.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -362.870 -101.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-85.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-465.219 -38.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102.349 22.318
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
13.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
102.349 8.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.443 1.251
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.702 1.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.702 1.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259 -66
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-259 -66
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19 -358.427 -100.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.027 -2.992.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.402 382.274
Ana Ortaklık Payları
-139.429 -3.374.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.454.821 3.078.168
Ticari Alacaklar
5 10.603.158 11.033.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 611.788 1.049.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.991.370 9.983.882
Diğer Alacaklar
6 275.688 765.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 275.688 765.982
Stoklar
7 15.058.185 14.171.237
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.346.375 1.655.701
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 402.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.943.587 1.655.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 764 5.599
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.269.093 759.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.269.093 759.037
ARA TOPLAM
31.008.084 31.469.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.008.084 31.469.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.050 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.050 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
17.050 11.255
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 70.120 70.370
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
10 56.117.396 54.807.760
Arazi ve Arsalar
10 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 1.586.784 1.594.588
Binalar
10 11.339.828 11.171.375
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.853.050 3.340.565
Taşıtlar
10 430.524 247.275
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.310.416 943.912
Özel Maliyetler
10 52.203 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 261.505 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.986.384 535.029
Diğer Haklar
11 713.139 121.954
Markalar
11 5.804 6.375
Lisanslar
11 53.660 70.685
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 1.213.781 336.015
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.626 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.626 1.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.206.232 55.426.270
TOPLAM VARLIKLAR
89.214.316 86.895.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 9.259.023 6.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 9.259.023 6.001.825
Banka Kredileri
27 9.176.228 6.001.825
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 82.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.893.807 10.289.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 9.893.807 10.289.151
Banka Kredileri
27 9.766.807 10.289.151
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 127.000
Ticari Borçlar
5 7.721.131 6.881.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 63.102 11.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.658.029 6.870.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.348.448 1.147.019
Diğer Borçlar
6 346.438 245.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 346.438 245.627
Ertelenmiş Gelirler
8 4.290.023 3.928.339
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2 1.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 4.290.023 3.926.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 578.844 591.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 578.844 591.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 173.412 165.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 173.412 165.467
ARA TOPLAM
33.611.126 29.250.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.611.126 29.250.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 12.226.521 12.373.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 12.226.521 12.373.971
Banka Kredileri
27 12.185.750 12.373.971
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 40.771
Ertelenmiş Gelirler
8 26.052 62.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 26.052 62.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.148.485 5.795.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.148.485 5.795.632
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.098.072 246.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.499.130 18.478.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.110.256 47.728.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.356.747 36.425.539
Ödenmiş Sermaye
17 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 38.277.982 41.536.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 38.277.982 41.536.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 40.541.360 43.471.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.263.378 -1.934.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 14.602 9.626
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 14.602 9.626
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 14.602 9.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
17 852.256 852.256
Yasal Yedekler
17 104.423 1
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8097 Değişim: 0,49%
Düşük 7,7566 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4849 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
460,59 Değişim: 0,06%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.