KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:50

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 30.724.819 24.231.206 18.592.273 15.797.828
Satışların Maliyeti
10 -25.113.026 -20.463.762 -14.562.034 -13.177.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.611.793 3.767.444 4.030.239 2.620.394
BRÜT KAR (ZARAR)
5.611.793 3.767.444 4.030.239 2.620.394
Genel Yönetim Giderleri
-2.520.606 -2.026.322 -1.212.781 -1.236.389
Pazarlama Giderleri
-961.283 -1.194.211 -533.927 -624.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-231.954 -96.427 -106.825 -50.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.622.680 509.249 1.072.226 339.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-519.739 -522.066 -358.365 -209.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.000.891 437.667 2.890.567 840.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.525 36.327 392 36.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.017.416 473.994 2.890.959 876.514
Finansman Gelirleri
11 424.126 178.912 302.302 170.329
Finansman Giderleri
12 -3.151.229 -1.906.280 -1.642.080 -1.007.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290.313 -1.253.374 1.551.181 39.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-202.080 535.314 -250.367 28.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-202.080 535.314 -250.367 28.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.233 -718.060 1.300.814 67.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.233 -718.060 1.300.814 67.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.295 48.504 83.807 18.660
Ana Ortaklık Payları
53.938 -766.564 1.217.007 49.024
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.482 42.155.263
Transferler
-1.035.199 1.035.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-174.391 3.009 -766.564 -937.946 48.504 -889.442
Dönem Karı (Zararı)
-766.564 -766.564 48.504 -718.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-174.391 3.009 -171.382 -171.382
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.786 19.786 -43.657 -43.657
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.522.899 -2.078.835 11.384 104.423 852.256 -11.563.172 -766.564 38.899.835 2.322.328 41.222.163
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.546 39.167.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.550 2.401 53.938 25.789 23.809 49.598
Dönem Karı (Zararı)
53.938 53.938 34.295 88.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.550 2.401 -28.149 -10.486 -38.635
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35.489 533 35.490 534 534
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.435.768 -1.965.009 12.560 104.423 852.256 -14.859.518 53.938 36.451.862 2.765.355 39.217.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.344.299 -7.149.832
Dönem Karı (Zararı)
88.233 -718.060
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
88.233 -718.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
851.026 1.577.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
512.708 429.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.408 18.086
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.408 18.086
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-994.120 403.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-925.578 507.410
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-68.542 -103.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.747.030 1.322.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.384 -44.427
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.789.246 1.366.214
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
120.211 66.374
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-160.043 -65.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-665.080 -61.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
202.080 -535.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.405.040 -8.009.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.418.351 -2.863.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
94.718 91.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.323.633 -2.954.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
250.417 -181.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
250.417 -181.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.246.384 -1.986.115
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-811.678 -844.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.839.894 -1.086.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.169 -10.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.838.725 -1.075.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
351.745 -169.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.910 -46.371
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.910 -46.371
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
235.997 -612.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-598.392 -219.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-598.392 -219.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.344.299 -7.149.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.488.611 -569.868
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.504.603 -597.488
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-840.953 -589.414
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-663.650 -8.074
Alınan Faiz
994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.578.992 7.571.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.597.376 30.917.332
Kredilerden Nakit Girişleri
12.597.376 30.917.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.389.506 -22.022.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.389.506 -22.022.834
Ödenen Faiz
-1.789.246 -1.366.214
Alınan Faiz
2.384 43.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-723.304 -147.983
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-122.439 -16.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-845.743 -164.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.078.168 1.987.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.232.425 1.823.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
88.233 -718.060 1.300.814 67.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.036 -174.391 -278.998 -295.288
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.611 -217.988 -369.401 -369.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.575 43.597 78.693 73.821
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.575 43.597 81.269 73.821
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.401 3.009 -5.806 -104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.541 3.167 -6.113 -110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.541 3.167 -6.113 -110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-140 -158 307 6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-140 -158 307 6
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.635 -171.382 -284.804 -295.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.598 -889.442 1.016.010 -227.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.809 4.846 90.518 -17.150
Ana Ortaklık Payları
25.789 -894.288 925.492 -210.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.232.425 3.078.168
Ticari Alacaklar
5 9.481.285 11.033.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 962.155 1.049.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.519.130 9.983.882
Diğer Alacaklar
515.565 765.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
515.565 765.982
Stoklar
6 15.417.621 14.171.237
Peşin Ödenmiş Giderler
2.398.313 1.655.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.398.313 1.655.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
358 5.599
Diğer Dönen Varlıklar
1.552.176 759.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.552.176 759.037
ARA TOPLAM
31.597.743 31.469.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.597.743 31.469.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.889 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.889 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
22 14.889 11.255
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
70.370 70.370
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
7 55.104.555 54.807.760
Arazi ve Arsalar
7 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 1.580.783 1.594.588
Binalar
7 11.174.971 11.171.375
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.537.188 3.340.565
Taşıtlar
7 271.489 247.275
Mobilya ve Demirbaşlar
7 985.186 943.912
Özel Maliyetler
7 57.691 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 214.161 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.213.577 535.029
Diğer Haklar
8 808.270 121.954
Markalar
8 6.091 6.375
Lisanslar
8 63.131 70.685
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 336.085 336.015
Peşin Ödenmiş Giderler
1.477 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.477 1.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.405.524 55.426.270
TOPLAM VARLIKLAR
88.003.267 86.895.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 6.024.913 6.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 6.024.913 6.001.825
Banka Kredileri
14 6.024.913 6.001.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 11.004.634 10.289.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 11.004.634 10.289.151
Banka Kredileri
14 11.004.634 10.289.151
Ticari Borçlar
5 9.607.200 6.881.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.027 11.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.606.173 6.870.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.498.764 1.147.019
Diğer Borçlar
210.717 245.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
210.717 245.627
Ertelenmiş Gelirler
4.182.624 3.928.339
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.182.624 3.926.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
673.279 591.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 673.279 591.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.925 165.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.925 165.467
ARA TOPLAM
33.299.056 29.250.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.299.056 29.250.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 10.164.638 12.373.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 10.164.638 12.373.971
Banka Kredileri
14 10.164.638 12.373.971
Ertelenmiş Gelirler
44.280 62.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
44.280 62.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.841.043 5.795.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.841.043 5.795.632
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
437.033 246.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.486.994 18.478.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.786.050 47.728.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.451.862 36.425.539
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.483.319 41.546.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.483.319 41.546.424
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.435.768 43.471.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.965.009 -1.934.459
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.560 9.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.859.518 -11.511.530
Net Dönem Karı veya Zararı
13 53.938 -3.383.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.765.355 2.741.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.217.217 39.167.086
TOPLAM KAYNAKLAR
88.003.267 86.895.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704867


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.871 Değişim: -0,28% Hacim : 2.063 Mio.TL Son veri saati : 13:46
Düşük 93.741 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8848 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5510 Değişim: 0,49%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
281,46 Değişim: -0,16%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.