KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:29
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Transferler
4.094.879 67.126.894 -71.221.773 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.579.729 -35.249 25.479.862 23.864.884 10.005.878 33.870.762
Dönem Karı (Zararı)
25 25.479.862 25.479.862 10.005.878 35.485.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.579.729 -35.249 -1.614.978 -1.614.978
Kar Payları
20 -22.102.209 -22.102.209 -685.010 -22.787.219
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -12.581.717 1.086.307 -286.936 60.682.142 32.865 260.305.393 25.479.862 438.749.171 131.253.484 570.002.655
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
3.068.561 94.188.500 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.266.492 -99.811 7.439.434 6.073.131 9.020.299 15.093.430
Dönem Karı (Zararı)
25 7.439.434 7.439.434 8.560.686 16.000.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.266.492 -99.811 -1.366.303 459.613 -906.690
Kar Payları
20 -4.268.739 -4.268.739
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -15.624.373 1.086.307 -421.648 63.750.557 32.865 359.240.955 7.439.434 519.535.352 185.414.741 704.950.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.269.050 11.811.033
Dönem Karı (Zararı)
16.000.120 35.485.740
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.000.120 35.485.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.130.160 26.962.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 9.424.346 7.858.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.735.000 3.478.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.914.064 3.205.797
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.820.936 272.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.487.054 5.957.973
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -4.934.000 -3.400.985
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 9.421.054 9.358.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -918.912 895.560
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
373.077 7.579.643
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 29.595 1.191.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.964.965 -41.404.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.995.945 -14.692.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 -8.130.907 -14.143.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 14.118.800 -19.005.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -919.050 -16.372.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 8.900.177 22.809.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.095.245 21.044.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.826.195 -801.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 -8.431.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.599.579 -15.602.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 50.593 7.606.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -13.650.172 -23.208.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.724.447 -13.524.322
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 66.642.020 169.394.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -75.097.728 -160.132.078
Ödenen Temettüler
20 -4.268.739 -22.787.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.945.024 -17.315.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.945.024 -17.315.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.105.976 65.001.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.051.000 47.685.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 82.051.000 26.105.976
Ticari Alacaklar
216.855.397 248.077.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 66.102 107.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 216.789.295 247.970.503
Diğer Alacaklar
18.552.633 15.407.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.040.332 8.439.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.512.301 6.967.960
Stoklar
9 228.082.544 242.201.344
Peşin Ödenmiş Giderler
14.271.250 14.633.055
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.271.250 14.633.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 13.431 2.425.223
Diğer Dönen Varlıklar
2.415.276 5.871.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.415.276 5.871.507
ARA TOPLAM
562.241.531 554.722.010
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
562.241.531 554.722.010
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.560.973 4.560.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 4.560.973 4.560.973
Diğer Alacaklar
366.932 302.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 366.932 302.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 53.912.793 50.630.452
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
264.786.246 261.659.476
Arazi ve Arsalar
14 15.300.663 15.279.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.417.555 5.594.576
Binalar
14 30.894.964 30.417.731
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 156.058.077 159.439.040
Taşıtlar
14 11.901.698 12.325.840
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.881.401 5.904.337
Özel Maliyetler
14 5.107.963 5.256.405
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 25.700.365 18.366.707
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 8.523.560 9.075.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.321.709 6.251.044
Diğer Haklar
15 6.469.113 2.730.068
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 827.400 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 25.196 3.176.317
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.076.335 10.179.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 11.481.107 11.241.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.927.281 346.246.215
TOPLAM VARLIKLAR
917.168.812 900.968.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.334.000 47.619.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.334.000 47.619.775
Banka Kredileri
6 61.334.000 47.619.775
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.899.637 13.694.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.899.637 13.694.664
Banka Kredileri
6 1.899.637 13.694.664
Ticari Borçlar
81.636.955 82.556.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 85.670 112.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 81.551.285 82.443.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.075.985 6.176.236
Diğer Borçlar
7.060.071 1.397.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 5.168.738 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.891.333 497.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.795.765 9.095.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.795.765 9.095.835
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.072 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.172.230 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.172.230 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.838.842 1.932.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.838.842 1.932.991
ARA TOPLAM
178.833.557 165.682.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.833.557 165.682.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.643.841 13.476.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.643.841 13.476.147
Banka Kredileri
6 3.643.841 13.476.147
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.277.506 27.363.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 29.277.506 27.363.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 463.815 320.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.385.162 41.160.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.218.719 206.842.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.535.352 513.462.221
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.959.714 -13.593.411
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.538.066 -13.271.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -15.624.373 -14.357.881
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -421.648 -321.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.750.557 60.681.996
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
6.627.488 3.814.988
Yasal Yedekler
20 57.123.069 56.867.008
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 359.240.955 265.052.455
Net Dönem Karı veya Zararı
20 7.439.434 97.257.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 185.414.741 180.663.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
704.950.093 694.125.402
TOPLAM KAYNAKLAR
917.168.812 900.968.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 229.791.770 285.558.404
Satışların Maliyeti
21 -202.240.433 -226.064.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.551.337 59.494.268
BRÜT KAR (ZARAR)
27.551.337 59.494.268
Genel Yönetim Giderleri
-10.686.447 -10.309.837
Pazarlama Giderleri
-12.149.182 -12.514.704
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-955.046 -1.975.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.690.790 17.463.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.910.682 -5.943.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.540.770 46.214.202
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.305.249 9.063.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.800.235 -3.096.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 918.912 -895.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.964.696 51.285.211
Finansman Gelirleri
0 555.487
Finansman Giderleri
-4.591.499 -8.775.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.373.197 43.065.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-373.077 -7.579.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -9.058.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -373.077 1.479.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.000.120 35.485.740
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.000.120 35.485.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.560.686 10.005.878
Ana Ortaklık Payları
7.439.434 25.479.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 0,07000000 0,24100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-906.691 -1.614.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.092.572 -2.025.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-99.812 -35.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
285.693 445.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
285.693 445.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-906.691 -1.614.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.093.429 33.870.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.146.401 9.643.625
Ana Ortaklık Payları
6.947.028 24.227.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3234 Değişim: 0,42%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7235 Değişim: 0,44%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,23 Değişim: 0,77%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.