KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:27

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.311.990 -7.311.990 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-589.303 -589.303 -589.303 -13.960.417 -13.960.417 -14.549.720 -5.787.514 -20.337.234
Dönem Karı (Zararı)
-13.960.417 -13.960.417 -13.960.417 -5.829.447 -19.789.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-589.303 -589.303 -589.303 -589.303 41.933 -547.370
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 -98.724 -98.724 -98.724 44.783.481 333.215.343 -13.960.417 319.254.926 529.499.397 53.427.387 582.926.784
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.805.706 11.805.706 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.846.240 1.846.240 1.846.240 34.503.355 34.503.355 36.349.595 2.033.964 38.383.559
Dönem Karı (Zararı)
34.503.355 34.503.355 34.503.355 2.307.493 36.810.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.846.240 1.846.240 1.846.240 1.846.240 -273.529 1.572.711
Sermaye Arttırımı
100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 1.461.925 342.848.795 342.848.795 44.789.051 220.887.869 34.503.355 255.391.224 908.873.961 114.886.932 1.023.760.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.787.736 26.417.928
Dönem Karı (Zararı)
36.810.848 -19.789.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.810.848 -19.789.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.352.179 55.980.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 23.047.182 21.639.419
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.601 148.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -85.601 148.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.728.208 6.136.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.032.472 4.291.875
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.600 85.048
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 693.136 1.759.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.586.077 24.099.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-941.377 -5.025.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.717.977 30.446.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.363.450 -11.316.318
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18.172.927 9.994.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.834.185 6.008.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.154 3.953.037
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -51.154 3.953.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.352.611 -4.544.961
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.329 -1.460.002
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-59.329 -1.460.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.660.980 -787.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.927.916 -18.758.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.199 -2.627.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-311.199 -2.627.594
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.606.268 -802.705
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.553.637 5.804.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.042.913 34.507.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.519.692 1.062.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.831.224 -6.454.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.831.224 -6.454.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.006.659 -13.518.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.839.119 -11.247.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.167.540 -2.271.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.502.047 35.403.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.381.126 -2.288.957
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.840.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-333.185 -855.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.683.388 -150.697.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.987 2.912.389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.987 2.912.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.046.786 -136.825.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -100.980.211 -135.499.236
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -66.575 -1.326.400
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.826.966 -13.472.336
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.826.966 -13.472.336
Alınan Faiz
941.377 5.025.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.337.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.035.617 124.750.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.582.729 221.337.822
Kredilerden Nakit Girişleri
152.582.729 221.337.822
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.015.397 -50.921.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.015.397 -50.921.258
Ödenen Faiz
-29.602.949 -45.665.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.931.269 471.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.931.269 471.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.808.370 126.730.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.877.101 127.202.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.877.101 62.808.370
Finansal Yatırımlar
12 7.042.192
Ticari Alacaklar
270.906.619 246.066.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 270.906.619 246.066.030
Diğer Alacaklar
1.224.924 699.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.224.924 699.000
Türev Araçlar
19 51.154
Stoklar
8 80.786.226 61.179.958
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.910.319 8.015.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
564.294 720.112
Diğer Dönen Varlıklar
30.543.073 21.812.393
ARA TOPLAM
400.863.710 408.343.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
400.863.710 408.343.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 10.000 1.545.270
Diğer Alacaklar
1.101.904 1.316.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.101.904 1.316.631
Maddi Duran Varlıklar
10 1.798.159.122 1.632.102.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 151.312.229 153.634.150
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.109.441 3.623.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 19.277.561 18.211.022
Diğer Duran Varlıklar
15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.976.970.257 1.825.847.135
TOPLAM VARLIKLAR
2.377.833.967 2.234.190.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 240.377.073 205.605.776
Ticari Borçlar
261.084.532 232.686.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 261.084.532 232.686.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.111.553 5.831.279
Diğer Borçlar
2.645.898 6.477.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 311.494 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.334.404 6.165.628
Ertelenmiş Gelirler
9 11.533.793 1.583.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.920.742 245.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.373.526 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.373.526 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.636.763 4.086.544
ARA TOPLAM
537.683.880 458.886.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
537.683.880 458.886.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 746.624.873 720.977.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.987.229 35.642.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 28.726.315 28.074.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.260.914 7.567.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 32.777.092 33.306.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
816.389.194 789.926.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.354.073.074 1.248.813.440
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
908.873.961 872.524.366
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
285.177 285.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
342.848.795 341.002.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
342.848.795 341.002.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
341.386.870 341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.461.925 -384.315
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.887.869 332.693.575
Net Dönem Karı veya Zararı
34.503.355 -11.805.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
114.886.932 112.852.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.023.760.893 985.377.334
TOPLAM KAYNAKLAR
2.377.833.967 2.234.190.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 478.012.079 319.525.556 256.504.406 168.205.018
Satışların Maliyeti
16 -333.046.484 -281.774.622 -179.431.466 -139.387.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.965.595 37.750.934 77.072.940 28.817.459
BRÜT KAR (ZARAR)
144.965.595 37.750.934 77.072.940 28.817.459
Genel Yönetim Giderleri
-23.322.643 -20.390.773 -11.439.801 -11.117.591
Pazarlama Giderleri
-13.825.592 -10.098.517 -9.797.037 -5.114.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.974.359 21.643.019 12.707.278 7.060.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.575.157 -32.081.358 -10.874.172 -14.447.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.216.562 -3.176.695 57.669.208 5.199.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.000.706 6.485.681 276.378 4.018.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.217.268 3.308.986 57.945.586 9.217.813
Finansman Gelirleri
1.086.358 24.767.837 349.002 24.767.837
Finansman Giderleri
-72.140.167 -52.411.648 -33.711.204 -27.240.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.163.459 -24.334.825 24.583.384 6.744.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.352.611 4.544.961 -5.355.847 -1.151.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.341.674 -3.491.397 -4.850.567 -2.770.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.989.063 8.036.358 -505.280 1.618.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.810.848 -19.789.864 19.227.537 5.592.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.810.848 -19.789.864 19.227.537 5.592.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.307.493 -5.829.447 2.931.005 -849.754
Ana Ortaklık Payları
34.503.355 -13.960.417 16.296.532 6.442.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.572.711 -547.370 2.299.798 -603.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.965.889 -684.212 2.874.748 -754.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-393.178 136.842 -574.950 150.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-393.178 136.842 -574.950 150.876
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.572.711 -547.370 2.299.798 -603.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.383.559 -20.337.234 21.527.335 4.989.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.033.964 -5.787.514 2.916.098 -811.845
Ana Ortaklık Payları
36.349.595 -14.549.720 18.611.237 5.801.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704907


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.