KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:22
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
575.842 575.842 575.842 -7.223.864 -7.223.864 -7.223.864 9.114.371 9.114.371 2.466.349 2.466.349
Dönem Karı (Zararı)
9.114.371 9.114.371 9.114.371 9.114.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
575.842 575.842 575.842 -7.223.864 -7.223.864 -7.223.864 -6.648.022 -6.648.022
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 312.552 57.859.947 57.859.947 4.195.755 4.195.755 4.195.755 20.177.875 25.580.049 9.114.371 34.694.420 436.998.046 436.998.046
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -111.509.410 -111.509.410 -115.216.673 -115.216.673
Dönem Karı (Zararı)
-111.509.410 -111.509.410 -111.509.410 -111.509.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -3.707.263 -3.707.263
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.466.992 56.080.403 56.080.403 -5.052.035 -5.052.035 -5.052.035 20.177.875 -50.985.662 -111.509.410 -162.495.072 368.855.710 368.855.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.835.436 42.074.348
Dönem Karı (Zararı)
-111.509.410 9.114.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.539.726 20.757.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 25.254.031 6.000.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.151.600
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.143.701 871.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.970.660 605.999
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 173.041 265.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.519.797 4.204.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-670.090 -105.898
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 18.533.683 5.616.181
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -2.683.601 -3.868.990
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 3.339.805 2.562.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.880.561 8.766.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
165.427 -51.154
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
165.427 -51.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 432.865 2.667.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
992.680 -1.702.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-936
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.522.405 12.602.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.280.661 -27.368.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
579.466 -229.734
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
432.611 -169.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.855 -60.320
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.175.697 -16.808.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-337.012 -543.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.952.801 -95.417.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.952.801 -95.417.382
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.819.724 -3.826.966
Alınan Faiz
670.090 105.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.390.928 54.380.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.122.308 72.753.369
Kredilerden Nakit Girişleri
84.122.308 72.753.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.327.487 -85.400.725
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.327.487 -85.400.725
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
49.129.790 81.191.070
Ödenen Faiz
-18.533.683 -14.162.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.546.943 -2.683.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.546.943 -2.683.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.830.347 3.771.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.283.404 1.088.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.283.404 11.830.347
Ticari Alacaklar
25.539.399 48.159.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 2.996.339 6.891.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.543.060 41.268.378
Diğer Alacaklar
242.414 821.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 212.055 644.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.359 177.214
Türev Araçlar
21.002 186.429
Stoklar
8 79.649.382 78.473.685
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.931.935 2.594.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 129.811 46.664
Diğer Dönen Varlıklar
38.085.057 21.087.283
ARA TOPLAM
147.882.404 163.201.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.882.404 163.201.076
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 15.044.251 17.772.866
Diğer Alacaklar
305.241 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
305.241 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 33.041.118 33.473.983
Maddi Duran Varlıklar
10 1.017.475.378 1.030.909.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
372.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 435.353 453.619
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.953.656 3.133.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 33.271.296 33.848.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.106.898.417 1.119.898.003
TOPLAM VARLIKLAR
1.254.780.821 1.283.099.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 83.540.531 65.118.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 89.850.231 88.317.172
Ticari Borçlar
94.339.529 113.371.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,19 8.345.129 4.222.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 85.994.400 109.149.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.187.183 1.606.406
Diğer Borçlar
50.515.884 1.067.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 49.209.790 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.306.094 987.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.948.770 10.521.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.559.573 1.643.882
ARA TOPLAM
332.941.701 281.646.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.941.701 281.646.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 536.055.937 502.336.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.927.473 15.043.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.301.886 11.591.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.625.587 3.452.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.983.410 517.380.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
885.925.111 799.026.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.855.710 484.072.383
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.080.403 57.195.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.080.403 57.195.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.466.992 -351.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.052.035 -2.459.852
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.052.035 -2.459.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-5.052.035 -2.459.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.985.662 25.580.049
Net Dönem Karı veya Zararı
-111.509.410 -76.565.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.855.710 484.072.383
TOPLAM KAYNAKLAR
1.254.780.821 1.283.099.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 159.706.119 119.908.101 43.834.295 76.727.478
Satışların Maliyeti
14 -155.798.927 -80.789.267 -52.488.080 -51.665.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.907.192 39.118.834 -8.653.785 25.062.226
BRÜT KAR (ZARAR)
3.907.192 39.118.834 -8.653.785 25.062.226
Genel Yönetim Giderleri
-8.039.751 -7.862.720 -3.893.506 -4.137.091
Pazarlama Giderleri
-33.320.388 -5.589.746 -5.444.390 -4.977.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 13.157.925 5.603.168 5.636.837 2.875.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -11.752.157 -4.993.333 -3.640.134 -3.568.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.047.179 26.276.203 -15.994.978 15.254.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
671.028 105.898 234.283 43.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.151.600 -1.151.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -432.865 -2.667.685 -278.055 -2.848.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.960.616 23.714.416 -17.190.350 12.449.502
Finansman Gelirleri
16 7.534.518 104.914 6.650.376
Finansman Giderleri
16 -81.090.632 -16.407.907 -41.698.347 -466.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.516.730 7.411.423 -52.238.321 11.982.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-992.680 1.702.948 81.872 -465.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -992.680 1.702.948 81.872 -465.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-111.509.410 9.114.371 -52.156.449 11.517.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
-111.509.410 9.114.371 -52.156.449 11.517.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-111.509.410 9.114.371 -52.156.449 11.517.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,27880000 0,03510000 -0,13040000 0,04430000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.115.080 575.842 158.067 746.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.393.850 719.803 197.584 933.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
278.770 -143.961 -39.517 -186.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
278.770 -143.961 -39.517 -186.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.592.183 -7.223.864 -1.471.239 280.236
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.728.614 -7.604.067 -1.548.673 294.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.728.614 -7.604.067 -1.548.673 294.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.431 380.203 77.434 -14.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
136.431 380.203 77.434 -14.750
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.707.263 -6.648.022 -1.313.172 1.027.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.216.673 2.466.349 -53.469.621 12.544.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-115.216.673 2.466.349 -53.469.621 12.544.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.