KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 19:04

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-158.019 1.140.549 30.254.833 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.039.067 5.387.646 49.296.610 61.723.323 61.723.323
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 421.275.400 155.208.914 22.126.999 152.092.308 49.296.610 821.053.461 821.053.461
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Transferler
2.450.160 56.988.187 -59.438.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.006.903 -53.287.694 44.973.646 175.692.855 175.692.855
Kar Payları
-25.907.859 -25.907.859 -25.907.859
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-82.330 82.330 -82.330 -82.330 -82.330
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.829.100 675.000 673.286.650 133.242.581 24.659.489 183.163.203 44.973.646 1.080.296.469 1.080.296.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.803.559 29.666.469
Dönem Karı (Zararı)
44.973.646 49.296.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.973.646 49.296.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.925.835 -11.321.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.462 21.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.915.836 -4.375.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-308.327 -1.294.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.559.537 -5.876.177
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25.559.537 -5.876.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 10.575.999 202.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.095.922 -8.308.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.051 -5.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.051 -5.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.142.122 -647.932
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.087.697 -1.011.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.425 363.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.251 -7.654.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.803.559 29.666.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.761.366 4.375.450
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -14.752
Ödenen Faiz
-4.053 -8.103
Alınan Faiz
5.874.462 4.383.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.094.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.990.190 -15.397.871
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-82.330 -2.586.319
Ödenen Temettüler
-25.907.860 -12.811.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.574.735 18.644.048
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
55.566.325 -749.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.141.060 17.894.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 265.708.191 218.124.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 374.849.251 236.018.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 374.849.251 265.708.191
Ticari Alacaklar
143.639 77.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 143.639 77.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311
Diğer Dönen Varlıklar
7 8.299.143 7.225.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.299.143 7.225.018
ARA TOPLAM
383.292.033 273.011.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
383.292.033 273.011.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 517.896.021 480.090.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 209.972.667 199.565.745
Diğer Duran Varlıklar
6.414 64.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
727.875.102 679.720.223
TOPLAM VARLIKLAR
1.111.167.135 952.731.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
96.196 39.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 68.266 24.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.930 15.290
Diğer Borçlar
178.686 1.377.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.131.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
178.686 246.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 7.875.339 127.947
ARA TOPLAM
8.150.221 1.545.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.150.221 1.545.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
134.978 120.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.978 120.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 22.585.467 20.471.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.720.445 20.592.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.870.666 22.137.528
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.080.296.469 930.593.803
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.829.100 -7.746.770
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
806.529.231 675.810.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
673.286.650 489.279.747
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
133.242.581 186.530.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.659.489 22.126.999
Yasal Yedekler
24.659.489 22.126.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
183.163.203 152.165.205
Net Dönem Karı veya Zararı
44.973.646 59.438.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.080.296.469 930.593.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.111.167.135 952.731.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 66.700.664 47.031.828 48.815.589 7.770.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.700.664 47.031.828 48.815.589 7.770.392
BRÜT KAR (ZARAR)
66.700.664 47.031.828 48.815.589 7.770.392
Genel Yönetim Giderleri
-9.346.994 -7.975.479 -4.406.521 -3.434.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.509 185.492 473 185.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.818 -2.648 -3.066 -2.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.347.361 39.239.193 44.406.475 4.518.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.874.462 4.383.553 3.108.052 2.562.580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.958.626 -8.103 -2.677.376 35.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -4.713.552 5.884.199 -2.958.762 11.376.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.549.645 49.498.842 41.878.389 18.493.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.549.645 49.498.842 41.878.389 18.493.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.575.999 -202.232 -7.962.471 1.011.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -9.713.277 -7.258.078 1.104.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -862.722 -202.232 -704.393 -93.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.973.646 49.296.610 33.915.918 19.504.440
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.973.646 49.296.610 33.915.918 19.504.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.973.646 49.296.610 33.915.918 19.504.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 12 0,01599100 0,01752800 0,01205900 0,00693500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
130.719.209 12.426.713 75.584.271 -23.626.190
Yabancı Para Çevrim Farkları
193.035.264 -3.994.197 143.731.192 -29.775.739
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-56.091.614 5.671.206 -57.005.937 -3.501.520
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-56.091.614 5.671.206 -57.005.937 -3.501.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.028.361 11.033.264 -13.990.620 9.475.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.803.920 -283.560 2.849.636 175.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.803.920 -283.560 2.849.636 175.076
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.719.209 12.426.713 75.584.271 -23.626.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.692.855 61.723.323 109.500.189 -4.121.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
175.692.855 61.723.323 109.500.189 -4.121.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704069


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.413 Değişim: 3,71% Hacim : 4.510 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7830 Değişim: -0,73%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4470 Değişim: -0,64%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,10 Değişim: -0,85%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.