KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 - 20:11

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 28.870.256 901.950.858 -135.159 38.175.257 121.216.636 243.565.273 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-162.177 18.948.102 224.779.348 -243.565.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.111.615 560.032 12.068.917 100.740.564 134.803 100.875.367
Kar Payları
-98.817.565 -98.817.565 -98.817.565
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.167.919 0 4.020.805 28.870.256 0 0 0 0 0 0 0 990.062.473 424.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.123.359 0 0 0 247.178.419 12.068.917 0 1.830.667.021 1.677.600 1.832.344.621
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-329.527 12.524.169 270.988.539 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190.680.556 9.707.418 13.689.181 214.077.155 43.200 214.120.355
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-132.331.899 -132.331.899 -132.331.899
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.017.979 0 5.990.991 79.288.850 0 0 0 0 0 0 0 1.835.776.831 3.257.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.149.837 13.689.181 0 2.827.568.896 2.198.167 2.829.767.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-437.087.444 -453.555.377
Dönem Karı (Zararı)
13.604.828 12.111.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.754.131 12.297.349
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.149.303 -186.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.080.639 21.194.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 38.906.158 24.640.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 140.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 140.904
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.970.845 1.896.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.970.845 1.896.851
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -19.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.593.982 26.145.015
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.357.933 -1.571.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 51.951.915 27.716.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-85.584.820 -46.006.545
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.194.474 15.341.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -944.965
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -944.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-443.595.827 -485.482.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
238.240.908 -120.333.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -29.059.695 871.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 267.300.603 -121.205.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.200.633 4.882.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.200.633 4.882.679
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.707.418 -560.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -106.229.301 -210.368.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 39.769.027 7.824.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-517.876.519 -159.263.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -9.067.485 -2.536.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -508.809.034 -156.726.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.800.439 10.012.814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.079.361 206.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.879.800 9.806.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.392.330 -17.676.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
696.115 -15.852.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-94.088.445 -1.823.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-417.910.360 -452.176.803
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.642 -146.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.260.017 -972.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.508.121 -275.659
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.674.050 15.976
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
12.424.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10,11 -95.471.887 -11.216.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 944.965
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 944.965
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.471.887 -12.180.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.471.887 -12.180.585
Alınan Temettüler
18 0 19.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.062.793 26.477.172
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.108.656.866 4.871.334.645
Kredilerden Nakit Girişleri
7.108.656.866 4.871.334.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.953.707.509 -4.819.277.419
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.953.707.509 -4.819.277.419
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-42.244.497 -27.158.329
Alınan Faiz
19 1.357.933 1.578.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-418.496.538 -438.294.236
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
54.397.809 24.238.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-364.098.729 -414.056.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
778.724.987 516.518.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.626.258 102.462.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 414.626.258 778.724.987
Ticari Alacaklar
6 938.728.098 1.176.969.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 46.822.196 17.762.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
891.905.902 1.159.206.505
Diğer Alacaklar
23.141.992 21.941.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.141.992 21.941.359
Türev Araçlar
3.257.699 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.257.699 0
Stoklar
7 1.159.462.657 1.053.233.356
Peşin Ödenmiş Giderler
57.121.339 74.567.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 57.121.339 74.567.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 779.581 6.382.484
Diğer Dönen Varlıklar
84.847.303 85.550.558
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 7.403 50.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
84.839.900 85.499.596
ARA TOPLAM
2.681.964.927 3.197.369.457
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 56.058.924 2.439.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.738.023.851 3.199.809.115
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
274.303.210 256.243.675
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
274.303.210 256.243.675
Maddi Duran Varlıklar
10 3.517.455.929 3.283.306.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.725.791 5.923.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.725.791 5.923.948
Peşin Ödenmiş Giderler
56.241.608 78.564.267
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.241.608 78.564.267
Diğer Duran Varlıklar
178.956 171.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
178.956 171.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.852.905.494 3.624.210.239
TOPLAM VARLIKLAR
6.590.929.345 6.824.019.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.141.682.786 1.022.372.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.141.682.786 1.022.372.841
Banka Kredileri
5 1.141.682.786 1.022.372.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
271.271.477 341.882.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
271.271.477 341.882.635
Banka Kredileri
5 271.271.477 341.882.635
Ticari Borçlar
6 795.951.032 1.313.827.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 20.965.881 30.033.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
774.985.151 1.283.794.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.529.000 5.629.609
Diğer Borçlar
164.903.977 25.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 124.252.538 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.651.439 25.771.639
Türev Araçlar
0 6.449.719
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 6.449.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.659.026 1.381.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.659.026 1.381.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.336.393 190.601.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.336.393 190.601.690
ARA TOPLAM
2.477.333.691 2.907.917.249
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 8.861.245 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.486.194.936 2.907.917.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
872.095.759 765.845.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
872.095.759 765.845.189
Banka Kredileri
5 872.095.759 765.845.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.096.035 14.548.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.096.035 14.548.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 386.775.552 364.056.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.274.967.346 1.144.449.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.761.162.282 4.052.366.697
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.827.568.896 2.769.497.690
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
433.297.820 433.627.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
433.297.820 433.627.347
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 348.017.979 348.347.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.990.991 5.990.991
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 79.288.850 79.288.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.839.034.530 1.638.646.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.835.776.831 1.645.096.275
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.257.699 -6.449.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.257.699 -6.449.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.647.528 57.123.359
Yasal Yedekler
69.647.528 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
330.149.837 215.167.247
Net Dönem Karı veya Zararı
13.689.181 283.183.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.198.167 2.154.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.829.767.063 2.771.652.657
TOPLAM KAYNAKLAR
6.590.929.345 6.824.019.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.149.028.813 714.575.201
Satışların Maliyeti
14 -1.016.778.401 -620.459.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.250.412 94.115.606
BRÜT KAR (ZARAR)
132.250.412 94.115.606
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -48.772.554 -36.961.430
Pazarlama Giderleri
15,16 -21.469.124 -11.363.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.241.473 9.492.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.707.620 -2.463.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.542.587 52.819.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 964.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.542.587 53.784.118
Finansman Gelirleri
19 1.357.933 1.571.860
Finansman Giderleri
19 -51.951.915 -27.716.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.948.605 27.639.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.194.474 -15.341.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -91.380 -778.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.103.094 -14.562.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.754.131 12.297.349
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -3.149.303 -186.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.604.828 12.111.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -84.353 42.205
Ana Ortaklık Payları
13.689.181 12.068.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00009660 0,00008510
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,00002220 -0,00000130
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
200.515.527 88.764.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
190.808.109 88.204.213
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
190.808.109 88.204.213
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.707.418 560.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.515.527 88.764.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.120.355 100.875.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.200 134.803
Ana Ortaklık Payları
214.077.155 100.740.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762344


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8199 Değişim: -0,10%
Düşük 5,8197 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4793 Değişim: -0,14%
Düşük 6,4725 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,39 Değişim: -0,03%
Düşük 279,27 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.