KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:10
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 2 38 -761 9.279
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
10.000 2 38 -761 9.279
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.595 13.595
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 10.000
Kar Dağıtımı
-761 761
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-761 761
Dönem Sonu Bakiyeler
2 -723 13.595 32.874
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.100 2.741 1.641
Kar Dağıtımı
-5.462 19.514 -14.052
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
38 14.014 -14.052
Diğer
-5.500 5.500
Dönem Sonu Bakiyeler
16.613 14.549 2.741 78.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.682 0 13.682 15.959 15.959
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
13.682 0 13.682 15.959 15.959
Teminat Senetleri
5.3.3. 13.682 0 13.682 15.959 15.959
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.682 0 13.682 15.959 15.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.714 14.002
Alınan Faizler
5.4.1. 51.616 20.646
Ödenen Faizler
5.4.2. -24.727 -148
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.4.5. 1.909
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
5.4.6.1. -13.385 -3.274
Diğer
-11.699 -3.222
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-23.859 -34.612
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
5.1.4.2. 14.557
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.1.8. 3.180 -597
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.2.1. -10.256 -250.947
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.340 216.932
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-20.145 -20.610
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-458
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
52.585 10.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
52.585
Diğer
5.2.6.1. 10.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
31.982 -10.610
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.1.1. 7.186 11.335
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
39.168 725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.741 13.595
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.641 13.595


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.168 39.168 7.186 7.186
Nakit ve Nakit Benzerleri
39.168 39.168 7.186 7.186
Bankalar
5.1.1. 39.168 39.168 7.186 7.186
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4.2. 212.082 212.082 226.639 226.639
Krediler
246.881 246.881 249.621 249.621
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-34.799 -34.799 -22.982 -22.982
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9. 18.679 18.679 18.927 18.927
Satış Amaçlı
18.679 18.679 18.927 18.927
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5. 4.824 4.824 4.991 4.991
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
496 496 563 563
Diğer
5.1.6. 496 496 563 563
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.10.0. 20.000 20.000 20.000 20.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.8. 6.779 6.779 9.959 9.959
VARLIKLAR TOPLAMI
302.028 302.028 288.265 288.265
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
5.2.1. 135.629 135.629 145.885 145.885
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.000 6.000 6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
52.585 52.585
Bonolar
52.585 52.585
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3.13. 9.521 9.521 12.822 12.822
KARŞILIKLAR
5.2.4 2.502 2.502 2.264 2.264
Çalışan Hakları Karşılığı
1.163 1.163 991 991
Diğer Karşılıklar
1.339 1.339 1.273 1.273
CARİ VERGİ BORCU
5.2.5 1.252 1.252 3.274 3.274
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.1.7.2. 3.826 3.826 1.753 1.753
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3. 12.389 12.389 39.584 39.584
ÖZKAYNAKLAR
5.2.6 78.324 78.324 76.683 76.683
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.421 4.421 5.521 5.521
Kar Yedekleri
16.613 16.613 22.075 22.075
Yasal Yedekler
16.613 16.613 22.075 22.075
Kar veya Zarar
17.290 17.290 9.087 9.087
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
14.549 14.549 -4.965 -4.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.741 2.741 14.052 14.052
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
302.028 302.028 288.265 288.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1. 64.037 20.646
Bankalardan Alınan Faizler
1.270 967
Diğer Faiz Gelirleri
62.767 19.679
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -24.727 -148
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.747 -148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.075
Diğer Faiz Giderleri
-905
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
39.310 20.498
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-2.150 -1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.3. -2.150 -1
Diğer
-2.150 -1
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4. 1
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5. 1.909 52
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.070 20.549
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6.2. -12.421
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.6.1. -13.385
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.6.1. -9.550 -3.274
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.714 17.275
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.714 17.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.7. -973 -3.680
Cari Vergi Karşılığı
-4.034
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-973
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.741 13.595
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.741 13.595
Grubun Karı (Zararı)
2.741 13.595
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781811


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 0,00% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8847 Değişim: 0,08%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8930
Açılış: 7,8787
9,2855 Değişim: 0,11%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2969
Açılış: 9,2755
482,00 Değişim: -0,06%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 482,82
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.