KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2019 - 19:46
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 36.321.355 17.890.391 32.309.432 16.016.327
Satışların Maliyeti
18 -28.009.761 -15.101.549 -25.125.104 -12.157.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.311.594 2.788.842 7.184.328 3.859.051
BRÜT KAR (ZARAR)
8.311.594 2.788.842 7.184.328 3.859.051
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.354.776 -1.558.041 -3.436.185 -2.164.425
Pazarlama Giderleri
19 -4.971.148 -1.988.873 -3.166.433 -1.796.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.364.391 1.815.952 1.569.765 256.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.139.471 -253.711 -921.493 129.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.210.590 804.169 1.229.982 284.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 95.898 59.987 112.487 59.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.306.488 864.156 1.342.469 344.258
Finansman Gelirleri
560.143 250.249 1.077.522 1.077.522
Finansman Giderleri
23 -2.383.905 -1.195.418 -2.499.128 -2.038.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-517.274 -81.013 -79.137 -616.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-349.223 -306.072 -300.204 -160.958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -171.501 -151.259 -316.817 -171.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -177.722 -154.813 16.613 11.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-866.497 -387.085 -379.341 -777.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
-866.497 -387.085 -379.341 -777.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-311.619 -344.683 -250.834 -250.834
Ana Ortaklık Payları
-554.878 -42.402 -128.507 -526.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.214.659 -1.231.374
Dönem Karı (Zararı)
-866.497 -379.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.735.636 1.463.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 414.335 714.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.659 -505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -114.659 -505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.002.166 523.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.002.166 523.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
84.571 -55.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 349.223 300.204
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.906
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.744.555 -2.055.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.220.212 -381.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -1.180 -1.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.221.392 -379.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 239.003 -1.824.770
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
239.003 -1.814.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.784.767 620.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.177.806 -596.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.177.806 -596.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
247.913 126.474
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 247.913 126.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.613.694 -970.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-399.035 -260.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.188.556 -3.127.836
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-409.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.906
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.284.454 -2.830.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.284.454 -2.830.328
Alınan Faiz
22 95.898 93.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.932.277 4.120.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.030.341 18.198.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.460.687
Ödenen Faiz
23 -1.098.064 -617.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.958.380 -238.987
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
448.915 355.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.407.295 116.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.343.546 7.822.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.750.841 7.939.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.750.841 4.343.546
Ticari Alacaklar
12.490.867 16.479.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.770 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.489.097 16.479.338
Diğer Alacaklar
2.030 6.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.030 6.195
Stoklar
9 10.439.310 8.654.543
Peşin Ödenmiş Giderler
8 552.588 1.017.052
Diğer Dönen Varlıklar
2.046.153 1.816.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.046.153 1.816.527
ARA TOPLAM
35.281.789 32.317.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.281.789 32.317.791
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 30.222.062 29.356.189
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 966.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.711 23.465
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660 95.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660 95.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 603.891 680.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.946.363 30.186.178
TOPLAM VARLIKLAR
67.228.152 62.503.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.582.002 8.067.248
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.279.116 8.067.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.960.668 8.166.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.960.668 8.166.564
Ticari Borçlar
10.900.867 11.762.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.900.867 11.762.951
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.500 281.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 16.500 281.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 141.618 369.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.218.391 910.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.189.790 882.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
288.080 87.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 288.080 87.715
ARA TOPLAM
32.108.126 29.645.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.108.126 29.645.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.624.141 3.931.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.624.141 3.931.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
668.335
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.955.806 3.931.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
304.506 228.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 304.506 228.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.512.977 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.441.624 5.610.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.549.750 35.255.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.098.769 27.357.014
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.329.297 8.521.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.329.297 8.521.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.579.404 8.619.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -250.107 -97.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.382.257 933.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.382.257 933.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 703.178 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.326.545 742.742
Net Dönem Karı veya Zararı
-554.878 823.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-420.367 -108.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.678.402 27.248.266
TOPLAM KAYNAKLAR
67.228.152 62.503.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-40.177 2.061.182 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
-128.507 -128.507 -250.834 -379.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -77.102 355.423 278.321 278.321
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.659.758 9.714 370.245 423.287 702.565 -128.507 25.949.432 22.496 25.971.928
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-40.177 279.891 583.803 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-554.878 -554.878 -311.619 -866.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -152.282 448.915 296.633 296.633
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.579.404 -250.107 1.382.257 703.178 1.326.545 -554.878 27.098.769 -420.367 26.678.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-866.497 -387.085 -379.341 -777.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152.282 -110.333 -77.102 -111.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -190.352 -137.916 -96.377 -139.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.070 27.583 19.275 27.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 38.070 27.583 19.275 27.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
448.915 710.544 355.423 272.108
Yabancı Para Çevrim Farkları
448.915 710.544 355.423 272.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
296.633 600.211 278.321 160.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-569.864 213.126 -101.020 -617.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-311.619 -344.683 -250.834 -250.834
Ana Ortaklık Payları
-258.245 557.809 149.814 -366.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782684


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0852 Değişim: 1,48%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5583 Değişim: 1,15%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
495,07 Değişim: 1,62%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.