KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:13

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 30.493.682 93.057.947 2.528.526 -90.443.620 -15.041.238 80.595.297 -5.270 80.590.027
Diğer Düzeltmeler
-3.000.000 1.530.000 -1.470.000 -1.470.000
Transferler
-15.041.238 15.041.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.478.688 3.478.688 -876 3.477.812
Sermaye Arttırımı
17.288.314 -8.298.391
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.800 -9.800 -9.800 -9.800
Dönem Sonu Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.758.191 93.057.947 2.538.326 -105.494.658 3.478.688 91.584.108 -6.146 91.577.962
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.528.726 -105.493.056 -2.457.011 85.890.011 -5.262 85.884.749
Diğer Düzeltmeler
7.209.106 -7.209.106 10.525 10.525
Transferler
-2.457.011 2.457.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.111.177 -7.111.177 -822 -7.111.999
Dönem Sonu Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 9.745.832 -115.159.173 -7.111.177 78.778.834 4.441 78.783.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
844.806 14.665.316
Dönem Karı (Zararı)
-7.111.177 3.478.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.453.939 841.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.433.981 1.611.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.131.185 1.910.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.216.853 1.109.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-834.901 1.265.165
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-834.901 1.265.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.940.527 -5.055.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.502.044 10.345.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.037.697 22.257.126
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.037.697 22.257.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.190 55.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.202.287 167.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.297.142 -4.103.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.297.142 -4.103.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.239.559 -7.897.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.973 -133.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
844.806 14.665.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.858.991 -859.428
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-1.560.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.858.991 700.572
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.858.991 700.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.943.839 -11.805.355
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.469.723
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.469.723
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.943.839 -22.275.078
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -2.943.839 -22.275.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.042 2.000.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.042 2.000.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 583.235 2.076.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 343.193 4.076.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 343.192 583.235
Ticari Alacaklar
8.951.997 13.989.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43165 350.296 6.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.601.701 13.982.939
Diğer Alacaklar
11 149.553 22.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 149.553 22.609
Stoklar
13 22.615.317 20.544.216
Diğer Dönen Varlıklar
26 816.247 3.808.804
ARA TOPLAM
32.876.306 38.948.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.876.306 38.948.557
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
18 104.443.343 105.877.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.799.639 9.740.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.281.905 115.656.316
TOPLAM VARLIKLAR
143.158.211 154.604.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.806.542 24.139.957
Ticari Borçlar
3.623.453 6.920.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
186.499 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.436.954 6.920.595
Diğer Borçlar
24.477.193 22.534.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 13.347.342 10.769.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.129.851 11.765.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 17.878
ARA TOPLAM
48.907.188 53.613.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.907.188 53.613.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.159.729 10.605.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 5.308.019 4.501.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.467.748 15.106.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.374.936 68.720.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.778.834 85.890.009
Ödenmiş Sermaye
27 77.288.314 77.288.314
Sermaye Düzeltme Farkları
27 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -3.000.000 -3.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 -6.516.591 -6.516.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 93.057.947 93.057.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 93.057.947 93.057.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 9.745.832 2.536.726
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -115.159.173 -105.493.058
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -7.111.177 -2.457.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.441 -5.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.783.275 85.884.747
TOPLAM KAYNAKLAR
143.158.211 154.604.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 15.828.333 12.654.127 6.879.246 7.217.229
Satışların Maliyeti
11 -13.046.451 -12.503.499 -5.460.390 -6.661.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.781.882 150.628 1.418.856 555.775
BRÜT KAR (ZARAR)
2.781.882 150.628 1.418.856 555.775
Genel Yönetim Giderleri
-1.742.355 -2.354.007 -1.123.299 -992.981
Pazarlama Giderleri
-1.481.968 -1.239.428 -822.828 -653.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.872.096 3.975.659 2.519.441 1.288.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.633.744 -3.072.543 -946.072 -1.762.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.795.911 -2.539.691 1.046.098 -1.565.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.795.911 -2.539.691 1.046.098 -1.565.161
Finansman Gelirleri
2.908.222 3.155.719 592.529 631.111
Finansman Giderleri
-7.874.871 -10.159.719 -4.028.544 -3.317.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.170.738 -9.543.691 -2.389.917 -4.252.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.941.261 -5.055.257 -5.636.514 -246.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -733 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.940.528 -5.055.257 -5.636.514 -246.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.111.999 -14.598.948 -8.026.431 -4.498.349
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 7.966.102 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.111.999 -6.632.846 -8.026.431 -4.498.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-822 -1.021 -207 -638
Ana Ortaklık Payları
-7.111.177 -6.631.825 -8.026.224 -4.497.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.111.999 -6.632.846 -8.026.431 -4.498.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-822 -1.021 -207 -638
Ana Ortaklık Payları
-7.111.177 -6.631.825 -8.026.224 -4.497.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704725


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.677 Değişim: 0,68% Hacim : 7.234 Mio.TL Son veri saati : 16:58
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 104.814
Açılış: 104.050
5,7549 Değişim: -0,41%
Düşük 5,7448 13.11.2019 Yüksek 5,7818
Açılış: 5,7785
6,3375 Değişim: -0,42%
Düşük 6,3282 13.11.2019 Yüksek 6,3704
Açılış: 6,3645
270,57 Değişim: -0,14%
Düşük 270,21 13.11.2019 Yüksek 271,78
Açılış: 270,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.