***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:50

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 1.691 -18.955 61.435 0 0 102.063 146.234
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
347.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.943
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.532.943 0 0 1.597 18.075 -3.141 0 3.396 -23.169 101.691 273.197 -174.343 102.063 1.832.309


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.719.701 44.048.060 55.767.761
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 738.508 1.761.871 2.500.379
Teminat Mektupları
738.508 1.095.882 1.834.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.618 3.146 32.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
708.890 1.092.736 1.801.626
Banka Kredileri
0 96.529 96.529
İthalat Kabul Kredileri
0 96.529 96.529
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 441.859 441.859
Belgeli Akreditifler
0 441.859 441.859
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 127.601 127.601
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 946.552 405.769 1.352.321
Cayılamaz Taahhütler
946.552 405.769 1.352.321
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
350.379 405.769 756.148
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
216.610 0 216.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
379.563 0 379.563
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
10.034.641 41.880.420 51.915.061
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
765.290 2.922.398 3.687.688
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
765.290 2.922.398 3.687.688
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.269.351 38.958.022 48.227.373
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.573.541 1.883.373 3.456.914
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
315.516 1.432.940 1.748.456
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.258.025 450.433 1.708.458
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.720.923 21.477.688 23.198.611
Swap Para Alım İşlemleri
600.746 4.272.306 4.873.052
Swap Para Satım İşlemleri
1.120.177 3.650.182 4.770.359
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.777.600 6.777.600
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.777.600 6.777.600
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.974.887 15.596.961 21.571.848
Para Alım Opsiyonları
3.073.197 7.715.210 10.788.407
Para Satım Opsiyonları
2.901.690 7.881.751 10.783.441
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.085.116 34.559.049 72.644.165
EMANET KIYMETLER
1.920.480 312.508 2.232.988
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
412.289 126.809 539.098
Tahsile Alınan Çekler
1.481.888 137.639 1.619.527
Tahsile Alınan Ticari Senetler
26.303 37.816 64.119
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 10.244 10.244
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.164.636 34.246.541 70.411.177
Menkul Kıymetler
331 0 331
Teminat Senetleri
22.543.576 15.094.237 37.637.813
Emtia
997.030 589 997.619
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
11.075.220 16.053.816 27.129.036
Diğer Rehinli Kıymetler
1.548.479 3.097.899 4.646.378
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
49.804.817 78.607.109 128.411.926


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
102.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
44.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-24.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
78.763
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 983.695
Kredilerden Alınan Faizler
736.364
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.523
Bankalardan Alınan Faizler
41.407
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.924
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.715
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.313
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 165.682
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -677.933
Mevduata Verilen Faizler
-377.253
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-118.540
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.705
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -178.435
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
305.762
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
15.129
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.654
Gayri Nakdi Kredilerden
10.683
Diğer
IV-k 11.971
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.525
Gayri Nakdi Kredilere
-29
Diğer
IV-k -7.496
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-80.138
TEMETTÜ GELİRLERİ
686
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 40.675
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
813
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
13.492
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.370
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 9.841
FAALİYET BRÜT KÂRI
291.955
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -93.692
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -85.317
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
112.946
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
14.657
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 127.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -25.540
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-110.281
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
84.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 102.063
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 102.063
Grubun Karı (Zararı)
102.063
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.615.794 1.843.056 4.458.850
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.685.091 1.254.906 2.939.997
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.682.049 1.229.945 2.911.994
Bankalar
I-c 3.042 24.961 28.003
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 2.186 10.555 12.741
Devlet Borçlanma Senetleri
2.186 9.742 11.928
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 813 813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 250.385 115.499 365.884
Devlet Borçlanma Senetleri
244.738 115.499 360.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 0 4.912
Diğer Finansal Varlıklar
735 0 735
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 205.736 205.736
Devlet Borçlanma Senetleri
0 205.736 205.736
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 678.182 256.451 934.633
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
186.839 241.757 428.596
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
491.343 14.694 506.037
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-50 -91 -141
KREDİLER (Net)
I-e 6.482.414 8.202.080 14.684.494
Krediler
6.223.065 8.537.790 14.760.855
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.223.065 8.537.790 14.760.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7 0 7
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
488.345 0 488.345
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e -229.003 -335.710 -564.713
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-23.863 -24.442 -48.305
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-53.444 -311.268 -364.712
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-151.696 0 -151.696
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 50.871 0 50.871
Satış Amaçlı
50.871 0 50.871
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.403 0 314.403
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 314.403 0 314.403
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
314.403 0 314.403
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
56.930 0 56.930
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
42.801 0 42.801
Şerefiye
0 0 0
Diğer
42.801 0 42.801
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
117 0 117
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 1.481 0 1.481
DİĞER AKTİFLER
I-p 107.842 48.514 156.356
VARLIKLAR TOPLAMI
9.672.653 10.093.650 19.766.303
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.958.933 6.418.892 10.377.825
ALINAN KREDİLER
II-c 26.623 4.799.383 4.826.006
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 187.797 187.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 177.934 120.422 298.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
150.572 109.111 259.683
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
27.362 11.311 38.673
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 49.261 12.597 61.858
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
30.543 0 30.543
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.718 12.597 31.315
CARİ VERGİ BORCU
II-i 29.359 0 29.359
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.380.762 1.380.762
Krediler
0 1.380.762 1.380.762
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 94.445 677.586 772.031
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.820.996 11.313 1.832.309
Ödenmiş Sermaye
1.532.943 0 1.532.943
Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.934 0 14.934
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
70.605 11.313 81.918
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-72.280 0 -72.280
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
102.063 0 102.063
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.157.551 13.608.752 19.766.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
202.253
Alınan Faizler
854.478
Ödenen Faizler
-672.889
Alınan Temettüler
686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.870
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
43.320
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-80.138
Ödenen Vergiler
-7.696
Diğer
39.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
236.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.363
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-159.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.758.478
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-144.277
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
151.810
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.304.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
836.723
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.206
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
438.669
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-137.459
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.481
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.926
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-136.324
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.420
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
347.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
347.943
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-56.092
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
593.061
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.829.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702861


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.164 Değişim: -2,06% Hacim : 4.428 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9493 Değişim: 1,30%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9805
Açılış: 5,8727
6,6426 Değişim: 1,30%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6635
Açılış: 6,5571
245,29 Değişim: 1,79%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 245,61
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.