KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2019 - 19:26
KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -839 -839 4.918 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-10.495 -10.495 -10.495
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-10.495 -10.495 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -839 -839 4.918 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.657 -1.657 4.603 4.603 2.946 2.946
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.310 -37.310 -37.310
Kar Dağıtımı
5.134 -5.134 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
5.134 -5.134 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.496 -2.496 9.521 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.717 308.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
208.046 603.749 811.795
GARANTİ VE KEFALETLER
127.079 111.234 238.313
Teminat Mektupları
127.079 93.357 220.436
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 15.387 17.790
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
124.670 77.970 202.640
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 17.877 17.877
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
646 2.396 3.042
Cayılamaz Taahhütler
646 2.396 3.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
646 0 646
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.396 2.396
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
80.321 490.119 570.440
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
80.321 490.119 570.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
370 368 738
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
370 0 370
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 368 368
Para ve Faiz Swap İşlemleri
79.951 489.751 569.702
Swap Para Alım İşlemleri
79.951 127.040 206.991
Swap Para Satım İşlemleri
0 209.268 209.268
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 153.443 153.443
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
929.741 6.332.108 7.261.849
EMANET KIYMETLER
107.902 1.771.779 1.879.681
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
19.027 809 19.836
Tahsile Alınan Ticari Senetler
88.875 1.770.970 1.859.845
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
821.839 4.560.329 5.382.168
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
57.305 967.312 1.024.617
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
185.270 1.811.616 1.996.886
Diğer Rehinli Kıymetler
579.264 1.781.401 2.360.665
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.137.787 6.935.857 8.073.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.075
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.812
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
89.125
Kredilerden Alınan Faizler
71.490
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.068
Bankalardan Alınan Faizler
1.999
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.204
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.406
Finansal Kiralama Gelirleri
222
Diğer Faiz Gelirleri
2.329
FAİZ GİDERLERİ (-)
-57.793
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.411
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.011
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.947
Diğer Faiz Giderleri
-1.424
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
31.332
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.107
Gayri Nakdi Kredilerden
4.464
Diğer
3.643
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-667
Gayri Nakdi Kredilere
-107
Diğer
-560
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-22.118
TEMETTÜ GELİRLERİ
151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
24.911
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.705
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-87.128
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
107.334
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
14.456
FAALİYET BRÜT KÂRI
56.172
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-62.008
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.415
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.251
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.059
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.268
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-37.310
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-37.310
Grubun Karı (Zararı)
-37.310
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
92.953 79.393 172.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.627 73.499 77.126
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.340 71.728 75.068
Bankalar
287 1.771 2.058
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.197 0 7.197
Devlet Borçlanma Senetleri
7.197 0 7.197
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
82.210 0 82.210
Devlet Borçlanma Senetleri
82.210 0 82.210
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-82 0 -82
KREDİLER (Net)
89.490 633.487 722.977
Krediler
37.730 633.487 671.217
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
37.730 633.487 671.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
126.563 0 126.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.803 0 -74.803
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-3.151 0 -3.151
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-9.492 0 -9.492
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-62.160 0 -62.160
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
855 0 855
Satış Amaçlı
855 0 855
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 0 4.058
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 0 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 0 4.058
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.421 0 2.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.822 0 5.822
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.822 0 5.822
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
46.279 0 46.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.002 0 4.002
DİĞER AKTİFLER
6.062 5.078 11.140
VARLIKLAR TOPLAMI
251.942 717.958 969.900
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0
ALINAN KREDİLER
1.197 612.183 613.380
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
590 0 590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
8.633 3.798 12.431
Müstakrizlerin Fonları
8.633 3.798 12.431
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
11.446 0 11.446
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.564 0 4.564
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.882 0 6.882
CARİ VERGİ BORCU
1.174 0 1.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023 14.364 15.387
ÖZKAYNAKLAR
308.717 0 308.717
Ödenmiş Sermaye
337.292 0 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 0 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 0 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 0 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.496 0 -2.496
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.521 0 9.521
Kar Yedekleri
114.544 0 114.544
Yasal Yedekler
16.167 0 16.167
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.377 0 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-188.887 0 -188.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-151.577 0 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
-37.310 0 -37.310
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
334.221 635.679 969.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.282
Alınan Faizler
78.915
Ödenen Faizler
-53.189
Alınan Temettüler
151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.029
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.813
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.360
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.732
Ödenen Vergiler
-1.259
Diğer
-17.806
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
129.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.994
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
80.241
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
154.173
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
26.428
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-82.286
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-47.219
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
139.625
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-991
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-823
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.290
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.122
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-373.884
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.511.197
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.885.081
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
810
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-234.440
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744466


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.333 Değişim: 0,61% Hacim : 10.994 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 1.324 02.12.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.327
7,8363 Değişim: 0,06%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8477
Açılış: 7,8314
9,4492 Değişim: -0,06%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,4765
Açılış: 9,4552
459,95 Değişim: 0,68%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 460,02
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.