KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:13

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 21.500.000 8.350.512 19.649.032 6.794.519 36.308 4.220.836 60.551.206 60.551.206
Transferler
1.693.495 -4.220.836 -2.527.341 -2.527.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.399.488 2.527.341 1.111.565 1.239.418 1.239.418
Sermaye Arttırımı
10.750.000 -8.350.512 2.399.488 2.399.488
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.542 -12.542 -12.542
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.636.490 4.395.031 4.257.144 1.111.565 61.650.230 61.650.230
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.636.490 4.395.031 4.257.144 1.111.565 61.650.230 61.650.230
Transferler
-1.111.565 -1.111.565 -1.111.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-438.306 4.820.362 -3.535.834 1.820.460 2.666.682 2.666.682
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.198.184 9.215.393 721.310 1.820.460 63.205.347 63.205.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.425.410 6.786.587
Dönem Karı (Zararı)
1.820.460 1.111.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.670.708 1.065.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 1.555.257 1.355.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28,10 75.330 -262.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 40.121 -27.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.934.242 4.609.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.968.000 2.587.231
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -670.024 969.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 752.806 210.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -561.261 370.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32,10 444.721 471.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.425.410 6.786.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -2.195.876 -5.802.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.195.876 -5.802.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.554.884 965.719
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.350.512
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 38.093 92.844
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -1.592.977 885.417
Ödenen Temettüler
-164.485
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.502.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.674.650 1.949.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.674.650 1.949.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.557.493 9.424.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.232.143 11.373.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.232.144 7.557.496
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 6.200.176 17.168.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.200.176 17.168.176
Diğer Alacaklar
10 0 2.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 2.118
Stoklar
12 11.575.420 10.905.396
Peşin Ödenmiş Giderler
13 874.229 305.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 300.416
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 607.642
ARA TOPLAM
36.883.969 36.846.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.883.969 36.846.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 57.747.790 57.233.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 271.914 145.828
Peşin Ödenmiş Giderler
13 56.683 868
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 563.140 603.260
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.639.527 57.983.212
TOPLAM VARLIKLAR
95.523.496 94.829.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.711 31.618
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.590.832 4.056.208
Ticari Borçlar
9 10.590.277 9.837.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 4.660.618 1.669.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.929.659 8.168.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 446.898 285.644
Ertelenmiş Gelirler
11 436.141 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 34.048 226.870
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 313.153 359.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
57.335 50.675
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
255.818 308.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 112.026 673.285
ARA TOPLAM
16.593.086 15.906.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.593.086 15.906.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.109.669 15.237.270
Diğer Borçlar
10 303.836 226.766
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.174.609 937.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.136.949 1.136.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.725.063 17.538.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.318.149 33.444.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.205.347 61.384.888
Ödenmiş Sermaye
32.250.000 32.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.198.184 19.198.184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.198.184 19.198.184
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.215.393 4.559.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
721.310 4.092.659
Net Dönem Karı veya Zararı
1.820.460 1.284.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.205.347 61.384.888
TOPLAM KAYNAKLAR
95.523.496 94.829.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 40.675.473 26.564.612 22.276.857 13.846.891
Satışların Maliyeti
23 -34.787.294 -23.180.059 -18.390.340 -12.322.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.888.179 3.384.553 3.886.517 1.524.832
BRÜT KAR (ZARAR)
24 5.888.179 3.384.553 3.886.517 1.524.832
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.580.353 -1.422.712 -943.357 -601.693
Pazarlama Giderleri
-1.504.618 -1.054.612 -754.777 -548.402
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 -1.868 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 555.450 1.591.580 215.516 654.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.075.983 -1.120.010 -578.055 -677.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.282.675 1.376.931 1.825.844 351.836
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.282.675 1.376.931 1.825.844 351.836
Finansman Giderleri
27 -360.328 -66.209 -353.263 -37.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 1.922.347 1.310.722 1.472.581 314.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-101.888 -199.157 -88.013 -62.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -61.767 -227.181 -42.647 -44.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -40.121 28.024 -45.366 -18.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.820.459 1.111.565 1.384.568 252.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.820.459 1.111.565 1.384.568 252.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.820.459 1.111.565 1.384.568 252.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,06000000 0,03000000 0,04000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -11.915 0 -11.915
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.542 -12.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 627 0 627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
627 627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -11.915 0 -11.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.820.459 1.099.650 1.384.568 240.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.820.459 1.099.650 1.384.568 240.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.963 Değişim: -1,36% Hacim : 3.149 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,9006 Değişim: -0,27%
Düşük 5,8834 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5125 Değişim: -0,27%
Düşük 6,4930 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
280,79 Değişim: -0,30%
Düşük 280,47 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.