KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 13:15

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 475.646.439 345.740.631 332.306.357 109.451.865
Satışların Maliyeti
18 -470.251.911 -341.592.428 -329.693.069 -106.918.618
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.394.528 4.148.203 2.613.288 2.533.247
BRÜT KAR (ZARAR)
5.394.528 4.148.203 2.613.288 2.533.247
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.889.094 -4.860.012 -2.437.240 -2.408.001
Pazarlama Giderleri
19 -1.022.650 -1.025.609 -453.125 -648.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 136.673 281.812 27.114 88.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 0 -246.755 0 -246.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.543 -1.702.361 -249.963 -681.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 94.431 0 94.431 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-286.112 -1.702.361 -155.532 -681.872
Finansman Gelirleri
22 5.686.526 3.064.627 2.355.361 1.526.266
Finansman Giderleri
22 -2.048.539 -12.638 -690.094 5.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.351.875 1.349.628 1.509.735 849.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-925.893 -351.322 -622.472 -73.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.112.469 -326.397 -808.083 -240.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 186.576 -24.925 185.611 167.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.982 998.306 887.263 776.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.982 998.306 887.263 776.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.425.982 998.306 887.263 776.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 9.842 -191.714 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Transferler
-913.432 913.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -9.842 -9.163 998.306 979.301 979.301
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -200.877 1.043.022 5.622.756 998.306 32.463.207 32.463.207
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Transferler
16 5.114.865 -5.114.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -192.424 2.425.982 2.233.558 2.233.558
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -423.401 1.043.022 10.737.621 2.425.982 38.783.224 38.783.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.747 6.618.142
Dönem Karı (Zararı)
2.425.982 998.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.023.172 -2.668.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,19 99.936 102.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,19 91.774 191.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.751.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 925.893 22.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9,10,21 -94.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-233.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.748.592 8.288.758
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.743.316 -4.697.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.411.127 -1.538.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 1.036.355 -2.107.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.749.805 16.763.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 297.047 -131.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.700.562 6.618.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -55.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.084.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.647 2.611.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 94.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -48.178 -143.794
Alınan Temettüler
3.604
Alınan Faiz
2.751.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.394 9.229.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.394 9.229.825
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.286.298 7.252.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.893.692 16.481.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.982 998.306 887.263 776.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.424 -9.163 -198.109 51.459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.697 -11.454 -253.803 64.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.273 2.291 55.694 -12.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54.273 2.291 55.694 -12.865
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.424 -9.163 -198.109 51.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.233.558 989.143 689.154 828.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.233.558 989.143 689.154 828.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.121.655 63.605.350
Finansal Yatırımlar
5 18.245.917 16.502.601
Ticari Alacaklar
6 1.943.700 7.354.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.972 7.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.941.728 7.347.309
Diğer Alacaklar
7 754.488 604.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 754.488 604.890
Peşin Ödenmiş Giderler
8 380.544 164.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 380.544 164.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 805 28.335
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.316 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 13.316 0
ARA TOPLAM
64.460.425 88.260.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.460.425 88.260.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
7 3.384.516 4.772.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.384.516 4.772.284
Maddi Duran Varlıklar
9 190.817 240.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 246.274 248.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 246.274 248.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 249.296 8.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.257.614 5.456.685
TOPLAM VARLIKLAR
68.718.039 93.717.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 27.315.655 55.156.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 155.982 9.350.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.159.673 45.805.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 382.196 400.527
Diğer Borçlar
7 75.208 6.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 75.208 6.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 349.153 258.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 218.739 274.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 193.936 185.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.803 88.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 579.572 331.569
ARA TOPLAM
28.920.523 56.427.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.920.523 56.427.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.014.292 739.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.014.292 739.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.014.292 739.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.934.815 57.167.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.783.224 36.549.666
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-423.401 -230.977
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-423.401 -230.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.737.621 5.622.756
Net Dönem Karı veya Zararı
2.425.982 5.114.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.783.224 36.549.666
TOPLAM KAYNAKLAR
68.718.039 93.717.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.