KAP ***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:14

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 809.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
-146.129.205 147.813.935 1.684.730 1.684.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.684.730 -376.827.706 -378.512.436 -1.772 -378.514.208
Dönem Karı (Zararı)
-376.827.706 -376.827.706 -1.772 -376.829.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.684.730 -1.684.730 -1.684.730
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.483.253 4.483.253 4.483.253
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -134.412.177 -376.827.706 -367.381.424 18.194 -367.363.230
Diğer Düzeltmeler
357 357 357
Transferler
-376.827.706 376.827.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.880.057 -479.880.057 -459.477 -480.339.534
Dönem Karı (Zararı)
-479.880.057 -479.880.057 -459.477 -480.339.534
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -511.239.526 -479.880.057 -847.261.124 -441.283 -847.702.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.316.229 -83.840.325
Dönem Karı (Zararı)
-480.339.534 -376.829.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -480.339.534 -376.829.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28 146.759.136 108.794.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.710.653 21.238.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.449.780
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.449.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.299.331 7.859.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.014.680 69.862.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
120.014.680 69.862.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.188.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 8.101.873
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.317.766 -2.612.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.015.368 8.605.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
310.511.877 193.682.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
105.399.337 -7.698.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.777 191.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
133.853.116 163.767.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.742.490 107.038.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.932 -6.320.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.899.089 -63.296.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.068.521 -74.352.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13b -2.247.708 -9.488.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.354.575 3.048.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.354.575 4.157.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 -1.109.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.947.271 76.000.072
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.294.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.961.951 143.568.210
Kredilerden Nakit Girişleri
140.961.951 143.568.210
Ödenen Faiz
-120.014.680 -69.862.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.014.383 -4.792.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.014.383 -4.792.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.624.190 6.416.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.807 1.624.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 609.807 1.624.190
Ticari Alacaklar
634.581 106.033.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 366.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 634.581 105.667.526
Diğer Alacaklar
495 3.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 495 3.272
Stoklar
8 226.945 134.080.061
Peşin Ödenmiş Giderler
32.036.643 96.709.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12-26 0 5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 32.036.643 91.069.391
Diğer Dönen Varlıklar
12 743.153 83.166
ARA TOPLAM
34.251.624 338.534.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.251.624 338.534.368
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.674 554.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.674 554.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
10 23.301.258 46.409.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 38.071.086 43.715.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.636.504 90.924.040
TOPLAM VARLIKLAR
95.888.128 429.458.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 653.627.905 93.645.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 18.047.690
Ticari Borçlar
238.846.313 229.103.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 0 40.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 238.846.313 229.063.803
Diğer Borçlar
0 320.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 320.000
Ertelenmiş Gelirler
14 2.378.246 1.958.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.285.657 30.586.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.a 24.217.998 23.981.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.e 67.659 6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 17.237.278 13.768.637
ARA TOPLAM
936.375.399 387.430.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
936.375.399 387.430.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 400.972.665
Diğer Borçlar
7-26 6.853.742 6.918.674
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 6.853.742 6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 318.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
361.394 1.371.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İli 1.371.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 0 128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.215.136 409.391.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
943.590.535 796.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-847.261.124 -367.381.424
Ödenmiş Sermaye
16.a 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.b 869.231 869.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.c 18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.538.871 3.538.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.d 3.538.871 3.538.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.e 1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.f -511.239.526 -134.412.177
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -479.880.057 -376.827.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.g -441.283 18.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-847.702.407 -367.363.230
TOPLAM KAYNAKLAR
95.888.128 429.458.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 22.517.725 240.151.474
Satışların Maliyeti
18 -158.741.201 -348.160.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-136.223.476 -108.008.705
BRÜT KAR (ZARAR)
-136.223.476 -108.008.705
Genel Yönetim Giderleri
19 -165.266.248 -18.103.595
Pazarlama Giderleri
19 -11.079.589 -161.842.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 18.395.864 20.416.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.909.468 -12.317.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-299.082.917 -279.855.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 2.612.250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -19.317.766 -2.188.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-318.400.683 -279.432.635
Finansman Gelirleri
22 2.225.660 7.747.747
Finansman Giderleri
23 -164.164.511 -97.042.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-480.339.534 -368.727.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -8.101.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -8.101.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-480.339.534 -376.829.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -480.339.534 -376.829.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 -459.477 -1.772
Ana Ortaklık Payları
24 -479.880.057 -376.827.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -4,00000000 -3,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.684.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.105.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 421.183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 421.183
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.684.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-480.339.534 -378.514.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-459.477 -1.772
Ana Ortaklık Payları
-479.880.057 -378.512.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.