KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:03

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 28.751 -36.956 296.387 468.044 670.859 1.901.177
Transferler
44.022 626.837 -670.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.558 414.276 417.834
Kar Payları
16 -454.293 -454.293
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 28.751 -33.398 340.409 640.588 414.276 1.864.718 1.864.718
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880
Transferler
198.676 664.325 -863.001 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.186 29.971 527.529 532.314
Kar Payları
16 -574.260 -574.260
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-142.510 -142.510
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -203.621 785.683 -66.197 144.629 11.325 539.085 731.391 527.529 2.773.424 2.773.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
688.500 542.734
Dönem Karı (Zararı)
527.529 414.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
334.982 279.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 161.227 123.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.496 1.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 106 27
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.390 1.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.439 79.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.837 58.857
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.525 4.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.077 15.602
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
21 -34.333 -16.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.725 -19.410
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-29.725 -19.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 163.463 113.360
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.730 598
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.855 -3.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.262 -39.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.378 -81.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.762 -29.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-321.124 -334.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
397.480 356.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83 -20.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.561 71.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
819.249 654.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -13.005 -9.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -117.747 -102.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-416.574 -288.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 20.488 6.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -433.579 -293.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.753 -290.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.826 -2.801
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.338 -4.627
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-7.338 -4.627
Alınan Temettüler
3.855 3.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.706 -227.958
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-142.510 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.510 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.980
Ödenen Temettüler
-331.380 -272.133
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
38.184 16.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.780 26.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.857 -2.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.637 23.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 973.706 577.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 805.069 600.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 807.891 980.378
Ticari Alacaklar
916.758 877.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 916.758 877.380
Diğer Alacaklar
8 104.378 46.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
71.351 25.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.027 21.396
Stoklar
9 1.767.983 1.456.249
Peşin Ödenmiş Giderler
13 110.298 42.837
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 77.747 174.182
Diğer Dönen Varlıklar
15 57.043 24.992
ARA TOPLAM
3.842.098 3.602.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.842.098 3.602.483
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 309.731 309.731
Diğer Alacaklar
5.203 4.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.203 4.463
Maddi Duran Varlıklar
10 3.344.693 3.057.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.504 13.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.504 13.193
Peşin Ödenmiş Giderler
13 38.708 35.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.917 2.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.716.756 3.423.192
TOPLAM VARLIKLAR
7.558.854 7.025.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.744.359 3.376.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 401.251 356.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.343.108 3.020.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.893 76.494
Diğer Borçlar
206.672 141
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16,26 206.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
224 141
Ertelenmiş Gelirler
52.621 23.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 161.422 214.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.654 70.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 26.833 14.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 87.821 56.219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 171.679 69.383
ARA TOPLAM
4.521.300 3.830.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.521.300 3.830.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
100.141 99.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 100.141 99.142
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 163.989 137.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.130 236.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.785.430 4.067.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.773.424 2.957.880
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -203.621 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
864.115 889.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
864.115 889.301
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,16 785.683 810.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -66.197 -66.197
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.629 144.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.325 -18.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.325 -18.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 539.085 340.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
731.391 641.326
Net Dönem Karı veya Zararı
527.529 863.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.773.424 2.957.880
TOPLAM KAYNAKLAR
7.558.854 7.025.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.768.802 11.919.658 7.798.866 6.213.023
Satışların Maliyeti
17 -12.174.514 -9.880.430 -6.422.554 -5.159.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.594.288 2.039.228 1.376.312 1.053.694
BRÜT KAR (ZARAR)
2.594.288 2.039.228 1.376.312 1.053.694
Genel Yönetim Giderleri
18 -243.903 -200.894 -125.372 -102.881
Pazarlama Giderleri
18 -1.705.935 -1.333.449 -892.816 -689.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.652 12.752 8.009 6.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.032 -6.737 -3.473 -3.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.070 510.900 362.660 264.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.585 3.037 3.885 3.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -598 0 -75
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
658.655 513.339 366.545 267.335
Finansman Gelirleri
21 37.971 20.565 20.870 10.399
Finansman Giderleri
22 -5.634 -6.268 -2.942 -2.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
690.992 527.636 384.473 275.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-163.463 -113.360 -91.214 -58.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -162.425 -113.543 -88.146 -57.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.038 183 -3.068 -1.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
527.529 414.276 293.259 216.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
527.529 414.276 293.259 216.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
527.529 414.276 293.259 216.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 1,75000000 1,37000000 0,98000000 0,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.186 0 -25.186 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-25.186 0 -25.186 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.971 3.558 21.539 -2.350
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.971 3.558 21.539 -2.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.785 3.558 -3.647 -2.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
532.314 417.834 289.612 214.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
532.314 417.834 289.612 214.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703665


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,00% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8170 Değişim: -0,15%
Düşük 5,8107 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4754 Değişim: -0,20%
Düşük 6,4675 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,11 Değişim: -0,13%
Düşük 278,84 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.