KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:13
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Transferler
1.464.209 -1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.159 877.309 880.468 880.468
Dönem Karı (Zararı)
877.309 877.309 877.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.159 3.159 3.159
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -31.908 29.318 -3.593.982 877.309 14.874.889 14.874.889
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -261.470 -295.144 -295.144
Dönem Karı (Zararı)
-261.470 -261.470 -261.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -33.674 -33.674
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -68.741 149.586 -907.023 -261.470 16.506.504 16.506.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.990.388 -2.247.760
Dönem Karı (Zararı)
-261.470 877.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-261.470 877.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.105.837 -986.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 771.136 48.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -671.330 -554.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-671.330 -554.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.885.459 -912.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.956.065 -1.007.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.606 94.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -163.464 263.991
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-156.720 168.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.357.695 -2.095.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 225.435 250.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.741 373.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
167.694 -123.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.471.295 -2.922.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.471.295 -2.922.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -226.377 396.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
124.109 -7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.486 404.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.927 206.511
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
141.970 43.101
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-172.897 163.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -81.731 -26.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-81.731 -26.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.990.388 -2.204.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -43.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.297 -131.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.297 -131.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.297 -131.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.885.459 912.629
Ödenen Faiz
19 -70.606 -94.874
Alınan Faiz
19 1.956.065 1.007.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.844.550 -1.466.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-281.970 -706.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.562.580 -2.172.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.524.003 13.278.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.086.583 11.105.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.182.895 7.538.584
Ticari Alacaklar
5 790.154 1.015.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.143 77.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
770.011 937.705
Diğer Alacaklar
6 1.297.282 12.957.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.297.282 12.957.001
Peşin Ödenmiş Giderler
7 429.709 214.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
429.709 214.887
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 458.375 363.147
ARA TOPLAM
20.158.415 22.089.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.158.415 22.089.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 2.022.599 1.048.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.022.599 1.048.997
Maddi Duran Varlıklar
11 253.437 277.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.221.203
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 972.372 904.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.672.087 2.433.062
TOPLAM VARLIKLAR
26.830.502 24.522.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.582.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.582.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.582.321
Ticari Borçlar
5 700.510 926.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
397.759 273.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
302.751 653.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.162.362 3.865.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.162.362 3.865.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.239.643 1.412.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.239.643 1.412.542
ARA TOPLAM
6.684.836 6.205.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.684.836 6.205.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.949.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.949.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.949.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 416.692 384.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
416.692 384.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.272.781 1.130.809
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.272.781 1.130.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.639.162 1.515.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.323.998 7.720.622
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.506.504 16.801.648
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -56.522 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -68.741 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 29.318
Yasal Yedekler
149.586 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -907.023 -3.593.982
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -261.470 2.807.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.506.504 16.801.648
TOPLAM KAYNAKLAR
26.830.502 24.522.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.061.406 20.466.836 2.590.445 5.905.951
Satışların Maliyeti
15 -1.289.176 -13.399.661 -162.046 -2.525.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.772.230 7.067.175 2.428.399 3.380.620
BRÜT KAR (ZARAR)
5.772.230 7.067.175 2.428.399 3.380.620
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.602.579 -7.243.395 -3.544.921 -3.510.026
Pazarlama Giderleri
16 -510.767 -572.920 -202.857 -262.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 65.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.248 -4.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.345.364 -683.624 -1.323.627 -392.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.345.364 -683.624 -1.323.627 -392.174
Finansman Gelirleri
19 2.584.350 1.921.028 1.390.116 1.228.980
Finansman Giderleri
19 -559.194 -96.104 -530.550 -30.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-320.208 1.141.300 -464.061 806.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.738 -263.991 109.572 -167.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -123.826 277.225 133.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 58.738 -140.165 -167.653 -300.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-261.470 877.309 -354.489 639.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -261.470 877.309 -354.489 639.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-261.470 877.309 -354.489 639.283
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01490000 0,05000000 -0,02020000 0,03640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.674 3.159 -33.674 3.160
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-43.172 4.050 -43.172 4.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.498 -891 9.498 -890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.498 -891 9.498 -890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.674 3.159 -33.674 3.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295.144 880.468 -388.163 642.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.144 880.468 -388.163 642.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781882


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9743 Değişim: 0,09%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9761
Açılış: 7,9671
9,4483 Değişim: -0,01%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
486,62 Değişim: -0,12%
Düşük 485,34 26.10.2020 Yüksek 487,98
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.