KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:50

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.954 29.318 -4.656.675 -401.516 12.529.313 12.529.313
Transferler
-401.516 401.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.667 -343.667 -343.667
Dönem Karı (Zararı)
-341.340 -341.340 -341.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.327 2.327 2.327 2.327
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -33.639 29.318 -5.058.191 -343.667 12.187.973 12.187.973
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Transferler
1.464.209 -1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
880.469 880.469 880.469
Dönem Karı (Zararı)
877.309 877.309 877.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.160 3.160 3.160 3.160
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -31.908 29.318 -3.593.982 877.309 14.874.889 14.874.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.247.760 -5.446.384
Dönem Karı (Zararı)
877.309 -343.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-986.103 -207.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 48.277 43.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -554.606 415.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-554.606 415.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -912.629 -625.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.007.503 -669.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
94.874 43.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 263.991 -88.300
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 -1.399
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
168.864 48.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.095.661 -4.895.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 250.593 -85.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
373.855 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.262 -87.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 396.533 -159.940
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
396.533 -137.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
206.511 10.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.922.918 -4.660.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.922.918 -4.660.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -26.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.204.455 -5.446.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -43.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.655 -95.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -131.655 -95.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.655 -95.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
912.629 1.329.828
Ödenen Faiz
17 -94.874 -43.748
Alınan Faiz
17 1.007.503 669.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
704.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.466.786 -4.211.715
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-706.111 -35.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.172.897 -4.247.471
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.278.694 7.955.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.105.797 3.707.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.155.697 13.302.214
Ticari Alacaklar
4 1.032.633 1.283.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
75.444 449.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
957.189 833.927
Diğer Alacaklar
5 5.845.482 3.061.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.845.482 3.061.394
Peşin Ödenmiş Giderler
6 347.315 158.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
347.315 158.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 262.845 0
ARA TOPLAM
18.643.972 17.804.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.643.972 17.804.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 202.476 202.476
Diğer Finansal Yatırımlar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
5 1.154.965 1.192.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.154.965 1.192.538
Maddi Duran Varlıklar
9 292.550 209.172
Tesis, Makine ve Cihazlar
292.550 209.172
Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 606.083 747.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.256.074 2.364.142
TOPLAM VARLIKLAR
20.900.046 20.169.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 742.235 345.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
742.235 337.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 197.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.640.601 3.266.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.640.601 3.266.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.234.240 1.070.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.234.240 1.070.832
ARA TOPLAM
4.617.076 4.880.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.617.076 4.880.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 326.219 255.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
326.219 255.195
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.081.862 1.038.759
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.081.862 1.038.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.408.081 1.293.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.025.157 6.174.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.874.889 13.994.421
Ödenmiş Sermaye
12 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
12 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -19.689 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 12.219 12.219
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 -31.908 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 29.318 29.318
Yasal Yedekler
29.318 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.593.982 -5.058.191
Net Dönem Karı veya Zararı
12 877.309 1.464.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.874.889 13.994.421
TOPLAM KAYNAKLAR
20.900.046 20.169.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 20.466.836 8.406.069 5.905.951 5.182.154
Satışların Maliyeti
13 -13.399.661 -3.167.714 -2.525.331 -2.375.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.067.175 5.238.355 3.380.620 2.806.633
BRÜT KAR (ZARAR)
7.067.175 5.238.355 3.380.620 2.806.633
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.243.395 -6.055.666 -3.510.026 -2.908.123
Pazarlama Giderleri
14 -572.920 -276.438 -262.768 -129.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 65.516 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-683.624 -1.093.749 -392.174 -230.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-683.624 -1.093.749 -392.174 -230.998
Finansman Gelirleri
17 1.921.028 782.735 1.228.980 357.441
Finansman Giderleri
17 -96.104 -120.953 -30.131 -74.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.141.300 -431.967 806.675 51.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-263.991 88.300 -167.392 48.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -123.826 133.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -140.165 88.300 -300.993 48.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
877.309 -343.667 639.283 100.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 877.309 -343.667 639.283 100.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
877.309 -343.667 639.283 100.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05000000 0,01960000 0,03640000 0,00570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.160 2.327 3.160 6.673
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.050 2.909 4.050 8.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-890 -582 -890 -1.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-890 -582 -890 -1.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.160 2.327 3.160 6.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
880.469 -341.340 642.443 106.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
880.469 -341.340 642.443 106.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8282 Değişim: -0,95%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4902 Değişim: -0,44%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,57 Değişim: -0,84%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.