KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:15
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -16.588.886 -901.001 15.352.678 12.349.767 10.212.558 794.172 11.006.730
Dönem Karı (Zararı)
41 12.349.767 12.349.767 12.349.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -16.588.886 -901.001 15.352.678 -2.137.209 794.172 -1.343.037
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 6.094.818 6.094.818 10.328.607 16.423.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 25.341 8.952.256 422.790 8.972.698 18.373.085 18.373.085
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.544.672 563.429.302 -10.101.722 8.373 90.744.101 12.349.767 1.299.409.454 155.088.542 1.454.497.996
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -13.746.729 -1.188.001 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -592.045 -18.443.450 -19.035.495 -19.035.495
Dönem Karı (Zararı)
41 -18.443.450 -18.443.450 -18.443.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -592.045 -592.045 -592.045
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 3.154.571 3.154.571 11.651.646 14.806.217
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -2.107 3.019.256 1.029.093 2.800.084 6.846.326 309.458 7.155.784
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.660.784 801.971.595 -14.338.774 -158.908 171.026.054 -18.443.450 1.582.920.038 235.393.797 1.818.313.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.420.854 2.851.577
Dönem Karı (Zararı)
-3.514.080 25.850.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.548.565 18.693.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 22.771.326 15.379.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.803.985 1.800.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.777.244 1.738.842
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 26.741 61.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.973.254 1.513.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.186.680 1.525.429
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.786.574 -11.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.801.195 -41.669.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.531.446 -37.308.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -18.531.446 -37.308.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.330.871 -14.222.619
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -26.078 -12.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -20.304.793 -14.210.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -44.714.795 -51.675.583
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 11.100 -409.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.904.257 8.043.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.006.746 10.139.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.006.746 10.139.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.240.631 3.865.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.377.515 -5.351.733
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 71.708 56.883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.305.807 -5.408.616
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -44.779 140.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.088.961 45.108.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -4.714.804 418.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 58.803.765 44.690.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.233.290 2.874.739
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -11.654.144 -23.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.086.792 -29.127.907
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -132.589 -280.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.954.203 -28.846.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -20.954.203 -28.846.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.596.513 52.167.933
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.107 25.341
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -2.107 25.341
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 45.598.620 52.142.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.088.867 25.891.603
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 3.829.177 422.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.918.044 26.314.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 96.370.805 63.055.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 121.288.849 89.369.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 121.288.849 96.370.805
Ticari Alacaklar
578.789.072 562.726.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 578.789.072 562.726.041
Diğer Alacaklar
112.557.229 92.334.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 399.396 373.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 112.157.833 91.960.693
Stoklar
10 620.496.158 575.808.104
Peşin Ödenmiş Giderler
12 77.298.077 70.365.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 313.216 336.188
Diğer Dönen Varlıklar
29 39.849.877 35.405.209
ARA TOPLAM
1.550.592.478 1.433.345.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.562.105.141 1.444.858.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 64.593.304 64.460.715
Ticari Alacaklar
14.594.345 18.903.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.594.345 18.903.174
Diğer Alacaklar
4.376.754 4.269.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.376.754 4.269.101
Canlı Varlıklar
11 12.057.250 12.068.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 368.580.068 368.805.085
Maddi Duran Varlıklar
14 1.347.891.334 1.352.983.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.534.597 18.034.456
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.348.893 12.848.752
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.218.309 4.246.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 61.263.184 61.315.509
Diğer Duran Varlıklar
29 4.806.438 4.536.302
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.903.915.583 1.909.622.819
TOPLAM VARLIKLAR
3.466.020.724 3.354.481.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 535.667.205 546.141.594
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 167.817.615 152.154.123
Ticari Borçlar
194.242.800 183.241.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 194.242.800 183.241.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 22.987.928 19.913.234
Diğer Borçlar
9.060.473 6.594.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.919.183 1.847.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.141.290 4.746.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 173.280 220.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 7.307.781 11.340.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.431.311 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.431.311 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 240.726.426 190.508.298
ARA TOPLAM
1.186.414.819 1.115.067.881
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.186.414.819 1.115.067.881
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 210.754.772 170.345.255
Ticari Borçlar
0 994.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 994.620
Diğer Borçlar
1.422.982 1.511.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.422.982 1.511.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 217.907 215.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.526.046 44.864.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 41.440.759 40.088.142
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.085.287 4.775.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 182.353.021 185.075.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 22.017.342 21.019.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.292.070 424.026.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.647.706.889 1.539.094.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.582.920.038 1.591.954.636
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.660.784 -109.658.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
787.632.821 785.205.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 801.971.595 798.952.339
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -14.338.774 -13.746.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.908 -1.188.001
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -158.908 -1.188.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 171.026.054 146.140.794
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -18.443.450 18.930.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 235.393.797 223.432.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.818.313.835 1.815.387.329
TOPLAM KAYNAKLAR
3.466.020.724 3.354.481.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 502.684.977 437.157.308
Satışların Maliyeti
31 -414.423.693 -352.460.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.261.284 84.696.396
BRÜT KAR (ZARAR)
88.261.284 84.696.396
Genel Yönetim Giderleri
33 -39.056.752 -29.890.510
Pazarlama Giderleri
33 -24.754.079 -20.745.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.737.293 -2.860.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 34.511.550 27.313.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.051.549 -10.216.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.173.161 48.295.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 523.357 15.492.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -88.360 -237.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.608.158 63.550.949
Finansman Gelirleri
37 28.468.698 10.483.942
Finansman Giderleri
37 -81.590.936 -48.184.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.514.080 25.850.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.149.181 -4.977.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -7.308.112 -6.673.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 3.158.931 1.695.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.663.261 20.873.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.663.261 20.873.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 10.780.189 8.523.342
Ana Ortaklık Payları
41 -18.443.450 12.349.767
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,05400000 0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,05400000 0,03600000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-592.045 -1.343.037
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 -442.036
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -759.032 -1.171.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
166.987 270.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 166.987 270.346
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-592.045 -1.343.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.255.306 19.530.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.780.189 9.317.514
Ana Ortaklık Payları
-19.035.495 10.212.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.