KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:12

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.771.502 481.576.879 -7.244.005 -1.859.539 14.005.593 -12.465.959 1.116.765.772 119.776.137 1.236.541.909
Transferler
30 -12.465.959 12.465.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.154.971 -444.181 12.195.358 29.464.448 98.370.596 325.817 98.696.413
Dönem Karı (Zararı)
41 29.464.448 29.464.448 29.464.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 57.154.971 -444.181 12.195.358 68.906.148 325.817 69.231.965
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 4.947.096 4.947.096 9.929.982 14.877.078
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -202.921 1.898.569 2.292.750 3.988.398 3.988.398
Dönem Sonu Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.974.423 538.731.850 -7.688.186 39.030 20.974.838 29.464.448 1.224.071.862 130.031.936 1.354.103.798
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
133.407.797 -742.967 16.711.774 59.893.209 209.269.813 21.097.878 230.367.691
Dönem Karı (Zararı)
41 59.893.209 59.893.209 59.893.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 133.407.797 -742.967 16.711.774 149.376.604 21.097.878 170.474.482
Kar Payları
30 -4.926.374 -4.926.374 -4.926.374
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 20.501.027 20.501.027 17.713.211 38.214.238
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -153.954 20.454.942 90.600 19.683.302 40.074.890 40.074.890
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.723.967 724.928.671 -9.943.688 -323.817 112.293.636 59.893.209 1.529.648.349 182.776.852 1.712.425.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.726.930 16.622.135
Dönem Karı (Zararı)
106.996.865 45.457.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.408.934 39.128.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 31.585.583 27.803.871
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.701.715 11.065.344
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.813.384 10.489.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 888.331 575.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.121.636 259.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.356.778 4.547.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.235.142 -4.288.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.092.892 -65.339.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.455.373 -89.713.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -89.455.373 -89.713.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.950.109 468.736
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -55.974 -50.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -16.894.135 518.875
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -115.450.699 -4.882.631
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.841.700 -965.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 5.455.674 7.443.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.119.748 -628.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.119.748 -628.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 159.411 -1.914.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.419.072 -427.736
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 175.041 -262.151
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.594.113 -165.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 106.780 474.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.182.448 24.806.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -5.103.588 3.098.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 70.286.036 21.708.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.687.093 19.246.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -7.039.837 -2.624.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.946.078 -46.001.788
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -568.385 -4.041.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -92.377.693 -41.960.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.214.663 50.625.347
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-153.954 -202.921
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -153.954 -202.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 110.294.991 50.828.268
Ödenen Temettüler
30 -4.926.374 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.458.345 21.245.694
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 90.600 1.898.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.367.745 23.144.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 63.055.567 34.306.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 61.687.822 57.450.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 61.687.822 63.055.567
Ticari Alacaklar
716.524.038 604.005.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 716.524.038 604.005.019
Diğer Alacaklar
62.105.498 44.536.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 323.631 267.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.781.867 44.268.847
Stoklar
10 629.379.690 514.817.322
Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.032.462 39.772.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 247.115 306.788
Diğer Dönen Varlıklar
29 44.136.199 37.172.855
ARA TOPLAM
1.550.112.824 1.303.666.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.561.625.487 1.315.179.562
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 58.729.445 58.161.060
Ticari Alacaklar
7.456.819 37.333.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.456.819 37.333.849
Diğer Alacaklar
18.524 637.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.524 637.409
Canlı Varlıklar
11 11.820.600 9.978.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 330.359.890 314.983.806
Maddi Duran Varlıklar
14 1.333.126.349 1.017.311.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.803.238 16.155.439
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.617.534 10.969.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.226.161 5.941.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 42.844.854 51.759.908
Diğer Duran Varlıklar
29 2.553.478 4.413.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.811.939.358 1.516.677.017
TOPLAM VARLIKLAR
3.373.564.845 2.831.856.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 532.803.345 467.857.386
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 123.248.690 111.081.557
Ticari Borçlar
248.130.511 241.913.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 248.130.511 241.913.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 18.859.248 17.498.433
Diğer Borçlar
5.643.644 12.145.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.693.627 1.518.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.950.017 10.627.351
Ertelenmiş Gelirler
12 96.132 184.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.258.417 6.218.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.438.434 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.438.434 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 211.725.818 150.504.660
ARA TOPLAM
1.153.204.239 1.012.231.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.153.204.239 1.012.231.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 195.519.797 162.337.898
Ticari Borçlar
2.628.054 3.725.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.628.054 3.725.288
Diğer Borçlar
1.603.755 1.520.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.603.755 1.520.534
Ertelenmiş Gelirler
12 194.752 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.548.913 39.240.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 39.126.595 37.971.221
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 422.318 1.269.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 259.642.475 203.332.333
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 8.797.659 774.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.935.405 410.930.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.661.139.644 1.423.161.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.529.648.349 1.264.728.993
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.723.967 -109.570.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
714.984.983 561.865.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 724.928.671 571.065.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -9.943.688 -9.200.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-323.817 -414.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -323.817 -414.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 112.293.636 45.828.904
Net Dönem Karı veya Zararı
41 59.893.209 14.495.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 182.776.852 143.965.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.712.425.201 1.408.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.373.564.845 2.831.856.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 903.364.973 783.901.776 466.207.665 418.390.222
Satışların Maliyeti
31 -722.336.474 -645.210.020 -369.875.562 -348.789.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.028.499 138.691.756 96.332.103 69.600.341
BRÜT KAR (ZARAR)
181.028.499 138.691.756 96.332.103 69.600.341
Genel Yönetim Giderleri
33 -67.712.813 -60.771.279 -37.822.303 -37.001.000
Pazarlama Giderleri
33 -42.656.383 -39.112.322 -21.910.698 -19.376.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -5.012.114 -2.335.385 -2.151.131 -1.413.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 38.581.142 37.564.870 11.267.683 17.634.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -16.014.256 -11.403.450 -5.797.376 -2.534.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.214.075 62.634.190 39.918.278 26.909.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 96.382.702 37.134.128 80.889.912 26.868.107
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -253.867 -2.943.518 -16.229 -2.943.518
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.342.910 96.824.800 120.791.961 50.833.823
Finansman Gelirleri
37 46.372.483 24.605.291 35.888.541 11.111.102
Finansman Giderleri
37 -123.718.528 -75.972.540 -75.534.196 -34.265.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.996.865 45.457.551 81.146.306 27.679.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.269.524 -7.220.219 -23.292.074 -382.006
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -15.298.257 -11.177.890 -8.624.886 -5.374.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -12.971.267 3.957.671 -14.667.188 4.992.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.727.341 38.237.332 57.854.232 27.297.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.727.341 38.237.332 57.854.232 27.297.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 18.834.132 8.772.884 10.310.790 3.113.935
Ana Ortaklık Payları
41 59.893.209 29.464.448 47.543.442 24.183.767
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,17500000 0,17300000 0,13900000 0,14200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,17500000 0,17300000 0,13900000 0,14200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
170.474.482 69.231.966 171.817.519 1.260.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 219.847.244 87.095.183 220.289.280 1.503.543
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -952.522 -555.226 218.825 72.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.420.240 -17.307.991 -48.690.586 -315.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -48.420.240 -17.307.991 -48.690.586 -315.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
170.474.482 69.231.966 171.817.519 1.260.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.201.823 107.469.298 229.671.751 28.558.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 39.932.010 9.098.701 30.614.496 3.177.255
Ana Ortaklık Payları
41 209.269.813 98.370.597 199.057.255 25.381.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 1,94% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7384 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7300 24.10.2019 Yüksek 5,7396
Açılış: 5,7342
6,3956 Değişim: 0,19%
Düşük 6,3791 24.10.2019 Yüksek 6,3962
Açılış: 6,3836
275,37 Değişim: 0,10%
Düşük 274,95 24.10.2019 Yüksek 275,46
Açılış: 275,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.