KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 07:36
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103 -229.103
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.200.941 121.499.914 56.134.295 173.433.268 173.433.268
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.141.848 0 -5.531.124 0 0 0 0 0 0 0 0 210.359.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 161.582.627 56.134.295 0 786.861.640 786.861.640
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.145.351 -2.965.867 136.670.030 129.558.812 129.558.812
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.152.961 0 -24.203.712 0 0 0 0 0 0 0 0 160.617.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 242.648.641 136.670.030 0 861.059.809 861.059.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
341.005.104 198.175.293
Dönem Karı (Zararı)
136.670.030 56.134.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
136.670.030 56.134.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.893.145 171.961.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.700.742 104.523.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.093.523 22.998.188
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.383.493 140.964
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.477.016 19.018.216
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.839.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.106.409 663.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.469.115 30.127.125
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.623.542 -7.297.525
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47.092.657 37.424.650
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
310.880 1.180.387
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.965.867 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.858.206 12.055.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.507.183 413.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.196.649 -12.700.979
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 39.510.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.915.435 -134.691.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.137.692 -23.648.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.142.778 146.646.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.763.157 -27.216.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.608.670 722.283
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-623.584 1.370.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.102.409 -15.394.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.758.811 -26.490.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.343.598 11.095.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
390.759.824 215.394.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.290.588 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.464.132 -17.219.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.015.513 -59.196.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.824.115 101.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.824.115 101.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.500.052 -19.964.185
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.270.600.235 1.059.254.885
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.393.563.353 -1.105.886.290
Alınan Faiz
9.623.542 7.297.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.749.159 -71.746.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.082.465 0
Kredilerden Nakit Girişleri
169.082.465 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.473.056 -34.321.482
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.769.862 0
Ödenen Faiz
-43.588.706 -37.424.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.240.432 67.232.758
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.115.741 -7.881.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.356.173 59.351.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.658.492 16.105.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.014.665 75.456.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 337.645.897 170.526.565
Ticari Alacaklar
7 330.341.092 291.809.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.628.540 20.431.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
304.712.552 271.377.996
Diğer Alacaklar
974.494 11.092.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
974.494 11.092.943
Stoklar
8 295.031.149 250.416.441
Canlı Varlıklar
9 188.700.503 157.205.269
Peşin Ödenmiş Giderler
35.139.497 19.757.877
Diğer Dönen Varlıklar
18.173.409 33.324.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.173.409 33.324.156
ARA TOPLAM
1.206.006.041 934.132.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 41.329.224 52.828.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.247.335.265 986.961.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.204.057 296.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.204.057 296.473
Maddi Duran Varlıklar
11 508.558.525 513.704.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.663.136 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.372.842 4.442.492
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.372.842 4.442.492
Peşin Ödenmiş Giderler
4.547.545 9.046.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.547.545 9.046.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36.273.798 30.553.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
577.619.903 558.043.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.824.955.168 1.545.004.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 60.734.191 215.276.140
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.734.191 215.276.140
Banka Kredileri
5 51.191.869 215.276.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.542.322 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.412.958 960.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.412.958 960.069
Banka Kredileri
5 73.412.958 960.069
Ticari Borçlar
493.240.291 421.097.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.081.665 681.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
486.158.626 420.416.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.993.826 15.602.496
Diğer Borçlar
2.091.796 1.782.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.091.796 1.782.389
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.199.502 11.875.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.199.502 11.875.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.502.314 2.757.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.324.154 20.647.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.963.986 14.093.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.360.168 6.554.126
ARA TOPLAM
723.499.032 689.999.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
723.499.032 689.999.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.412.341 49.039.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.412.341 49.039.931
Banka Kredileri
5 148.784.674 49.039.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.627.667 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.904.832 4.217.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
207.156 1.139.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
207.156 1.139.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.485.546 26.541.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.485.546 26.541.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.386.452 42.566.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.396.327 123.504.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
963.895.359 813.503.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
861.059.809 731.500.997
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
354.566.610 361.677.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.949.249 198.094.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 218.152.961 218.152.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.203.712 -20.058.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
160.617.361 163.583.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.648.641 161.582.628
Net Dönem Karı veya Zararı
136.670.030 81.066.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
861.059.809 731.500.997
TOPLAM KAYNAKLAR
1.824.955.168 1.545.004.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.604.019.203 2.145.785.175 812.841.361 817.039.447
Satışların Maliyeti
14 -2.141.769.753 -1.802.692.448 -704.155.390 -678.853.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
462.249.450 343.092.727 108.685.971 138.185.655
BRÜT KAR (ZARAR)
462.249.450 343.092.727 108.685.971 138.185.655
Genel Yönetim Giderleri
-65.176.132 -49.785.167 -20.207.304 -18.262.040
Pazarlama Giderleri
-136.561.154 -119.285.030 -42.710.112 -42.632.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-754.162 -521.966 -272.385 -177.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 110.461.428 139.015.269 30.648.693 98.259.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -123.269.453 -199.427.506 -19.162.487 -149.651.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.949.977 113.088.327 56.982.376 25.721.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 413.052 0 353.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.507.183 -3.736.948 1.646.584 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.442.794 109.764.431 58.628.960 26.074.897
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-57.914.558 -41.574.857 -18.574.524 -13.420.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
184.528.236 68.189.574 40.054.436 12.653.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -47.858.206 -12.055.279 -13.315.698 -1.010.609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -53.969.383 -15.712.950 -9.938.789 -1.551.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 6.111.177 3.657.671 -3.376.909 541.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.145.351 -9.070.608 -1.778.819 -1.675.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.181.689 -5.251.176 -2.364.389 -2.094.521
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.869.667 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.869.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.036.338 1.050.235 585.570 418.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.036.338 1.050.235 585.570 418.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.111.218 112.429.306 -28.609.743 81.395.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.558.812 168.563.601 -1.871.005 93.038.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
129.558.812 168.563.601 -1.871.005 93.038.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797404


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,71% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1796 Değişim: 1,19%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6611 Değişim: 1,14%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
501,67 Değişim: 1,46%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,92
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.