KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:50
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103 -229.103
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
44.490.939 44.490.939 44.490.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -2.525.324 38.429.236 31.034.245 31.034.245
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.272.181 0 -3.855.507 0 0 0 0 0 0 0 0 127.288.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 161.582.627 44.490.939 0 688.953.556 688.953.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 109.931.292 109.931.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.253.840 23.865.057 21.611.217 21.611.217
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.152.961 0 -22.312.201 0 0 0 0 0 0 0 0 187.448.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 242.648.641 109.931.292 0 863.043.506 863.043.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.628.427 226.685.846
Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 44.490.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 44.490.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.170.019 150.443.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.435.948 67.310.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.239.274 3.936.196
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.241.104 144.414
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.480.378 54.834
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.736.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.247.762 4.062.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.277.659 24.745.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.526.948 -4.279.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.804.607 29.024.699
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
310.880 854.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.865.057 38.429.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.542.508 11.044.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.270.521 59.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.203.860 45.257.925
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 39.510.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.839.012 -60.274.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.443.207 85.545.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.948.248 51.276.542
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.505.350 1.750.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.090.769 7.357.819
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-184.932 209.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.729.624 -80.116.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-737.572 -41.281.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.467.196 -38.835.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
196.897.451 240.191.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.514.045 -4.233.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.754.979 -9.273.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.856.508 -51.050.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.213.362 101.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.553.051 -11.719.260
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
836.122.955 640.288.012
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-929.166.722 -684.000.668
Alınan Faiz
7.526.948 4.279.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.175.315 -9.301.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.000.000 125.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.276.140 -109.778.117
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.420.772
Ödenen Faiz
-20.478.403 -24.523.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.596.604 166.333.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.452.123 -1.545.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.144.481 164.787.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.658.492 16.105.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.802.973 180.893.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
257.176.396 170.526.565
Ticari Alacaklar
6 398.407.058 291.809.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.216.953 20.431.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
367.190.105 271.377.996
Diğer Alacaklar
1.067.999 11.092.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.067.999 11.092.943
Stoklar
7 276.340.026 250.416.441
Canlı Varlıklar
8 190.203.933 157.205.269
Peşin Ödenmiş Giderler
49.910.111 19.757.877
Diğer Dönen Varlıklar
14.998.965 33.324.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.998.965 33.324.156
ARA TOPLAM
1.188.104.488 934.132.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 41.329.224 52.828.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.229.433.712 986.961.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.222.624 296.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.222.624 296.473
Maddi Duran Varlıklar
10 514.353.685 513.704.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.566.508 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.516.069 4.442.492
Peşin Ödenmiş Giderler
5.107.932 9.046.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39.001.098 30.553.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
588.767.916 558.043.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.818.201.628 1.545.004.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
287.976.739 215.276.140
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.657.167 215.276.140
Banka Kredileri
4 278.657.167 215.276.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.319.572 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.081.597 960.069
Ticari Borçlar
428.587.424 421.097.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 396.071 681.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 428.191.353 420.416.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.591.873 15.602.496
Diğer Borçlar
1.240.726 1.782.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.240.726 1.782.389
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.454.150 11.875.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40.419.410 2.757.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.362.610 20.647.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.560.722 14.093.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.801.888 6.554.126
ARA TOPLAM
839.714.529 689.999.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.714.529 689.999.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.420.339 49.039.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.000.000 49.039.931
Banka Kredileri
4 25.000.000 49.039.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.420.339 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.420.339 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.343.484 4.217.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
517.890 1.139.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.959.073 26.541.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.959.073 26.541.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.202.807 42.566.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.443.593 123.504.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
955.158.122 813.503.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
863.043.506 731.500.997
Ödenmiş Sermaye
12 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
383.289.045 361.677.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.840.760 198.094.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 218.152.961 218.152.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.312.201 -20.058.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.448.285 163.583.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.648.641 161.582.628
Net Dönem Karı veya Zararı
109.931.292 81.066.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
863.043.506 731.500.997
TOPLAM KAYNAKLAR
1.818.201.628 1.545.004.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.791.177.842 1.328.745.728
Satışların Maliyeti
13 -1.437.614.363 -1.123.838.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.563.479 204.907.072
BRÜT KAR (ZARAR)
353.563.479 204.907.072
Genel Yönetim Giderleri
-44.968.828 -31.523.127
Pazarlama Giderleri
-93.851.042 -76.652.963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-481.777 -344.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 79.812.735 40.756.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -104.106.966 -49.776.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.967.601 87.366.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 59.663
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.153.767 -3.736.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.813.834 83.689.534
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-39.340.034 -28.153.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.473.800 55.535.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.542.508 -11.044.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -44.030.594 -14.161.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 9.488.086 3.116.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.931.292 44.490.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.931.292 44.490.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.931.292 44.490.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.817.300 -8.026.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.817.300 -3.156.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.869.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.428.517 39.060.567
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.865.057 38.429.236
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.865.057 38.429.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
563.460 631.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
563.460 631.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.611.217 31.034.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.542.509 75.525.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.542.509 75.525.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8768 Değişim: -0,02%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8824
Açılış: 7,8787
9,2725 Değişim: -0,03%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2850
Açılış: 9,2755
482,28 Değişim: -0,01%
Düşük 481,87 20.10.2020 Yüksek 482,64
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.