KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2019 - 21:32

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.648 254.098.379 613.657.476 613.657.476
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103 -229.103
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.133.888 10.133.888 10.133.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -1.478.734 16.181.219 9.832.818 9.832.818
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.272.181 0 -2.808.917 0 0 0 0 0 0 0 0 105.040.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 161.582.628 10.133.888 0 633.395.079 633.395.079
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-13.613.377 -13.613.377 -13.613.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.670.318 -2.592.483 10.286.825 2.024.024 2.024.024
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.482.643 0 -22.650.844 0 0 0 0 0 0 0 0 173.870.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 242.648.641 -13.613.377 0 719.911.644 719.911.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.771.170 85.899.784
Dönem Karı (Zararı)
-13.613.377 10.133.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.613.377 10.133.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.798.709 40.169.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 ve 10 37.848.029 30.990.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.811.172 647.017
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
596.881 627.785
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.408.053 19.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.944.449 -1.456.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.931.675 10.611.839
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.420.647 11.550.034
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.352.322 -938.195
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-298.048 1.645.260
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.286.825 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -381.427 -2.223.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.721.622 -46.408
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.721.622 -46.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.681.521 36.865.298
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -3.063.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.120.086 1.852.183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.774.170 51.008.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.913.628 -20.387.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.694.247 -2.279.462
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-1.314.657 -48.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.801.567 9.783.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.985.693 -3.242.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.184.126 13.025.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.503.811 87.168.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.383.133 -759.436
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.349.508 -508.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.149.011 -47.128.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.449.281 107.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.724.069 -5.298.080
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
826.317.745 279.376.230
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-878.889.428 -326.163.763
Alınan Faiz
1.420.647 938.195
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.723.187 3.911.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.331.496 7.183.668
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.000.000 216.560.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-130.276.140 -201.353.906
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.157.765 0
Ödenen Faiz
-7.234.599 -8.022.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.953.655 45.955.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.714.248 -7.123.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.239.407 38.832.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.658.492 16.105.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.897.899 54.937.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
189.489.159 170.526.565
Ticari Alacaklar
302.332.355 291.809.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.046.244 20.431.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
279.286.111 271.377.996
Diğer Alacaklar
12.065.067 11.092.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.065.067 11.092.943
Stoklar
238.050.324 250.416.441
Canlı Varlıklar
187.308.075 157.205.269
Peşin Ödenmiş Giderler
34.242.664 19.757.877
Diğer Dönen Varlıklar
39.615.317 33.324.156
ARA TOPLAM
1.003.102.961 934.132.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
47.357.314 52.828.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.050.460.275 986.961.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
305.054 296.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
305.054 296.473
Maddi Duran Varlıklar
504.035.055 513.704.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.081.774 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.958.701 4.442.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9.117.660 9.046.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36.152.144 30.553.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
576.650.388 558.043.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.627.110.663 1.545.004.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
241.657.143 215.276.140
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
241.657.143 215.276.140
Banka Kredileri
232.748.055 215.276.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.909.088 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.032.639 960.069
Ticari Borçlar
410.551.597 421.097.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
846.423 681.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
409.705.174 420.416.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.949.493 15.602.496
Diğer Borçlar
1.414.677 1.782.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.414.677 1.782.389
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.939.042 11.875.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.458.335 2.757.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.030.643 20.647.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.532.068 14.093.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.498.575 6.554.126
ARA TOPLAM
740.033.569 689.999.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.033.569 689.999.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.843.418 49.039.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.843.418 49.039.931
Banka Kredileri
75.000.000 49.039.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.843.418
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.244.295 4.217.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
828.625 1.139.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.682.391 26.541.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.682.391 26.541.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41.566.721 42.566.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.165.450 123.504.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
907.199.019 813.503.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
719.911.644 731.500.997
Ödenmiş Sermaye
100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.831.799 198.094.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.831.799 198.094.600
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
212.482.643 218.152.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.650.844 -20.058.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.870.053 163.583.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
173.870.053 163.583.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.648.641 161.582.628
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.613.377 81.066.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
719.911.644 731.500.997
TOPLAM KAYNAKLAR
1.627.110.663 1.545.004.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
772.644.401 592.399.086
Satışların Maliyeti
-684.131.581 -516.057.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.512.820 76.341.350
BRÜT KAR (ZARAR)
88.512.820 76.341.350
Genel Yönetim Giderleri
-22.425.856 -14.875.696
Pazarlama Giderleri
-44.863.347 -39.198.501
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-227.984 -154.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.072.756 9.764.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-56.047.260 -12.006.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.021.129 19.870.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.721.622 46.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.742.751 19.916.849
Finansman Gelirleri
0 938.195
Finansman Giderleri
-18.737.555 -12.944.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.994.804 7.910.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
381.427 2.223.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.496.801 -5.092.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.878.228 7.315.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.613.377 10.133.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.613.377 10.133.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.613.377 10.133.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.262.801 -6.348.401
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.670.318 -4.869.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.592.483 -1.478.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.286.825 16.181.219
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.286.825 16.181.219
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.286.825 16.181.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.024.024 9.832.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.589.353 19.966.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-11.589.353 19.966.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764445


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.